Allmän pension

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten sköter.

Den allmänna pensionen beräknas på alla dina inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär att du får allmän pension också vid till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning.

Den allmänna pensionen har två delar; inkomstpension och premiepension. Varje år avsätts en summa som motsvarar 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till din allmänna pension. Av dessa är 16 procent inkomstpension och 2,5 procent premiepension.

I premiepensionen kan du göra egna fondval. På Fondkollen finns en guide som visar hur du gör när du byter fonder. Själva bytet gör du på Pensionsmyndighetens webb. För att byta fonder måste du logga in med BankID, mobilt BankID eller annan e-legitimation. Gör du inget val placeras din premiepension i det statliga alternativet AP7 Såfa.

Finns det en lägsta garanti för hur mycket pension jag får?

I den allmänna pensionen finns det en del som heter garantipension. Det är ett grundskydd för den som har haft låg eller ingen inkomst. Garantinivån bygger på att man bott i Sverige i 40 år. Särskilda regler kan gälla för dig som har kommit till Sverige som flykting. Idag betalas garantipensionen ut tidigast från det år du fyller 65 år.

För dig som är född mellan 1938 och 1953

För dig som är född mellan 1938-1953 finns det ett garantitillägg. Det garanterar att din inkomstpension inte blir lägre än den tilläggspension du tjänat in till och med 1994. Garantitillägget och garantipensionen betalas ut tidigast från och med 65 års ålder.

Läs mer om den allmänna pensionen på Pensionsmyndighetens hemsida