Till sidans huvudinnehåll

Så kan pensionen halveras

Vill du slippa en låg pension? Då finns det saker du ska undvika. Din livsvariga pension kan halveras om du jobbar deltid länge, går tidigt i pension och lyfter din tjänstepension på fem år.

Uppdaterad: 2019-11-29 20 min läsning


Ett par sitter på en brygga och blickar mot horisonten

Vi har tagit fram två typfall, i det ena fallet är heltidslönen 24.000 kronor i månaden, i det andra är den dubbelt så hög, 48.000 kronor i månaden. Det framgår ganska tydligt vad som sänker pensionen.

Andra saker kan också sänka pensionen, som till exempel långvarig sjukdom och arbetslöshet. Men det är faktorer som du sällan bestämmer själv över. I våra exempel har vi valt det som du själv kan påverka genom egna val.

Tänk på att du har rätt till sjukersättning och a-kassa till 65-årsdagen. Om du är sjuk ska du självklart ha sjukpenning istället för att sluta arbeta och ta av din pension. Samma sak gäller om du blir arbetslös.


1. Ta ut pension från tidig ålder

Den allmänna pensionen kan du ta ut från 61 års ålder, tjänstepensionen tidigare än så.

När du tar ut din pension görs en prognos på din återstående förväntade livslängd. Om du tar ut den vid 61 års ålder istället för vid till exempel 65 år så minskar det belopp du får ut varje månad.

Om du är berättigad till garantipension så får du inte mer pengar för att din pension blivit lägre när du tar ut den tidigt. Nivån på garantipensionen beräknas som om du jobbat till 65 år.

Skatter på pension är högre åren fram till det år du fyller 66 år.

Livboj

Har du låg pension kan du från 65 år ha rätt till bostadstillägg, ett skattefritt behovsprövat stöd till boendekostnaden. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten.

Den allmänna pensionen kan du ta ut från 61 års ålder, tjänstepensionen tidigare än så.

Effekt vid lön 24 000 kronor

Lön 24 000 kr
Pension från 65 år 14 500 kr
Pension från 61 år 11 900 kr
Minskning - 2 600 kr

Livboj

I det här fallet kan personen ha rätt till bostadstillägg från 65 år
Bostadstillägg (utbetalning vid 65 år): 1.700 kr
Bostadstillägg (utbetalning vid 65 år): 2.900 kr

Effekt vid lön 48 000 kronor

Lön 48 000 kr
Pension från 65 år 30 300 kr
Pension från 61 år 24 200 kr
Minskning - 6 100 kr

Livboj

I det här fallet är personen inte berättigad till bostadstillägg.

Så undviker du låg pension när du vill sluta tidigt

Jobbar du längre blir pensionen högre. Orkar du inte jobba bör du i första hand undersöka om du kan bli sjukskriven. Hör med arbetsgivaren om du har möjlighet att gå ner i deltid istället för att sluta helt. Vantrivs du på jobbet kanske det finns andra jobb.

Har du ett sparkapital kan du använda de pengarna först och skjuta upp pensionsåldern. Det ger högre pension per månad när du börjar ta ut den.


2. Jobba deltid många år, fram till pension

Ju högre lön du har, desto mer betalas in till din framtida pension. Att jobba deltid, t ex när barnen är små behöver inte få så stora konsekvenser för din pension. Men om du mitt i livet börjar jobba deltid och sedan fortsätter med det fram till pension så kommer det att märkas när pensionen börjar betalas ut.

Effekt vid lön 24 000 kronor

Heltidslön 24 000 kr
Deltidslön 75 procent 18 000 kr
Pension efter heltid vid 65 år 14 500 kr
Pension efter deltid vid 65 år 13 000 kr
(varav garantipension 850 kr)
Minskning - 1 500 kr

Livboj

I det här fallet kan personen ha rätt till bostadstillägg från 65 år

Bostadstillägg vid heltid: 1.700 kr
Bostadstillägg vid deltid: 2.400 kr

Effekt vid lön 48 000 kronor

Heltidslön 48 000 kr
Deltidslön 75 procent 36 000 kr
Pension efter heltid vid 65 år 30 300 kr
Pension efter deltid vid 65 år 23 300 kr
Minskning - 7 000 kr

Livboj

I det här fallet är personen inte berättigad till bostadstillägg.

Så undviker du låg pension för att du jobbat deltid länge

Jobba längre än du tänkt dig. Att jobba längre ger högre pension varje månad, vilket till viss del kan kompensera för deltiden. En tumregel är att ett år extra ger omkring en tusenlapp mer i månaden i pension.

Om du lever i ett förhållande, se till att din partner betalar in till din pension under de år du jobbar deltid.

Fundera på om deltiden kan bli heltid. I synnerhet om du har hög lön så kan tjänstepensionen påverkas negativt av många år med deltidsarbete. Det beror på att premierna till tjänstepensionen är högre på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp eller motsvarande 38.400 kronor i månaden år 2018.


3. Ta ut tjänstepensionen på kort tid

Allmän pension betalas alltid ut livsvarigt. Tjänstepensionen kan tas ut på kortare tid, till exempel under fem år. Det ger mer pengar per månad, men när pengarna är slut blir pensionen betydligt lägre. Medellivslängden i Sverige är 80 år för män och 84 år för kvinnor. Lever du länge blir det många år med låg pension.

Effekt vid lön 24 000 kronor

Heltidslön 24 000 kr
Pension vid kort uttag av tjänstepension 65-70 år 23 600 kr
Pension från 70 år 11 800 kr

Livboj

I det här fallet kan personen ha rätt till bostadstillägg från 70 år

Bostadstillägg vid heltid: 2 700 kr

Effekt vid lön 48 000 kronor

Heltidslön 48 000 kr
Pension vid kort uttag av tjänstepension 65-70 år 50 600 kr
Pension från 70 år 17 900 kr

Livboj

I det här fallet är personen inte berättigad till bostadstillägg.

Så undviker du låg pension på grund av kort uttagstid

På minPension kan du kolla vad konsekvenserna blir för dig. Här kan du också se gränserna för statlig skatt och hur skatten påverkas av att du tar ut mycket pension på kort tid.

Tänk på att medellivslängden är hög och att den fortfarande stiger. Du kan alltså få ett långt liv. Om du tar ut mycket pengar på kort tid kanske du har möjlighet att spara en del av pengarna för att ha längre fram?

I vissa fall, om pensionen blir väldigt låg, kan du ha rätt till bostadstillägg.


4. Kombination deltid, tidigt uttag och kort uttagstid

Att jobba deltid många år, ta ut pensionen tidigt och även ta ut tjänstepension på kort tid innebär att den livsvariga pensionen blir väldigt låg. Du får lägre intjänande, längre utbetalningstid på hela pensionen och redan när du är 66 år kan du har gjort slut på dina tjänstepensionspengar.

Effekt vid lön 24 000 kronor

Heltidslön 24 000 kr
Deltidslön 75 procent 18 000 kr
Femårigt uttag av tjänstepension från 61 år (till 66 år) 16 700 kr
Pension från 66 år 8 800 kr

Livboj

I det här fallet kan personen ha rätt till bostadstillägg från 66 år

Bostadstillägg från 66 år: 4 600 kr

Effekt vid lön 48 000 kronor

Heltidslön 48 000 kr
Deltidslön 75 procent 36 000 kr
Femårigt uttag av tjänstepension från 61 år (till 66 år) 39 700 kr
Pension från 66 år 12 800 kr

Livboj

I det här fallet är personen inte berättigad till bostadstillägg.


5. Dina val har stor betydelse

Hur stor blir skillnaden om du jobbar heltid och tar ut pension från 65 år och har livsvariga uttag av dina pensioner jämfört med om du jobbar deltid och tar ut tjänstepensionen på fem år?

Effekt vid lön 24 000 kronor

Heltidslön 24 000 kr
Pension vid 65 år, livsvarig tjänstepension 14 500 kr
Deltid, tidigt uttag, kort tjänstepension
Pension från 66 år 8 800 kr
Minskning jämfört med livsvarig pension (39%) - 5 700kr

Effekt vid lön 48 000 kronor

Heltidslön 48 000 kr
Pension vid 65 år, livsvarig tjänstepension 30 300 kr
Deltid, tidigt uttag, kort tjänstepension
Pension från 66 år 12 800 kr
Minskning jämfört med livsvarig pension (58%) - 17 500 kr


 

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in