Till sidans huvudinnehåll

Om AKAP-KL och KAP-KL

Tjänstepensionen för dig som är anställd inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag heter tjänstepensionen KAP-KL eller AKP-KL.

Uppdaterad: 2020-09-09


På ett dagis. En pedagog leker med barnen.

Är du anställd inom kommun- eller region så omfattas du av AKAP-KL eller KAP-KL. Avtalen skiljer sig åt så ta reda på vilket av dem just du tillhör. 

KAP-KL

Avtalet omfattar dig som är född 1985 eller tidigare och är en premiebestämd pension. Utbetalningen startar automatiskt när du är 67 år och en månad. Om du vill ha utbetalningen tidigare eller senare behöver du ansöka om det. För den som har en årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp (501 000 kr år 2020) är pensionen förmånsbestämd.

Den som varit anställd inom avtalsområdet före 1997-12-31 har också en intjänad pensionsätt som redovisas separat.

Utbetalningen av pension startar automatiskt när du är 67 år och en månad. Du får information om detta i god tid och det du behöver göra är att tala om till vilket konto pengarna ska skickas. Om du vill ha utbetalningen tidigare eller senare behöver du ansöka om det. 

AKAP-KL

AKAP-KL omfattar främst dig som är född 1986 eller senare och är en premiebestämd pension. Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Avgiften är 4,5 procent av din årsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp (501 000  kr år 2020) och 30 procent av din inkomst som överstiger det. Du väljer själv hur du vill placera din avgiftsbestämda ålderspension; i traditionell pensionsförsäkring eller i fondförsäkring.

Skydd för familjen

Det finns ett återbetalningsskydd som du kan välja bort om du inte vill ha det. Med återbetalningsskydd får dina anhöriga dina sparade pensionspengar om du dör. Men om du väljer bort det, till exempel för att du inte har några anhöriga, så ger det dig högre pension. 

Sjuk eller arbetslös

Om du blir sjuk betalar din arbetsgivare in till din pension ända tills du får sjuk- eller aktivitetsersättning. Därefter betalas det in till din pension från en premiebefrielseförsäkring. Är du arbetslös ligger den pension du redan har tjänat in kvar där den placerats. Däremot betalas inga nya pengar in under arbetslösheten.

Mer information om KAP-KL och AKAP-KL

 Bra information om hur de här tjänstepensionerna fungerar hittar du hos valcentralerna Pensionsvalet och Valcentralen

 Vilken valcentral just du tillhör beror på i vilken region eller kommun du jobbar eller har jobbat. Du kan ta reda på vilken valcentral du tillhör genom att prova att logga in med ditt personnummer hos dem båda.

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in