Du får pension från flera håll

Du får pension från flera håll. Allmän pension får du från Pensionsmyndigheten. De flesta som arbetar har dessutom en tjänstepensionslösning från sin arbetsgivare. Många har också ett privat pensionssparande. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension.

Pensionspyramiden visar de olika delarna i pensionssystemet: allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Pensionspyramiden visar de olika delarna i pensionssystemet: allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Allmän pension

I den allmänna pensionen är varje skattad krona pensionsgrundande. Det gäller också till exempel föräldraersättning, studiemedlets bidragsdel och sjukersättning.

Läs mer om allmän pension


Tjänstepension

De flesta som arbetar har en tjänstepensionslösning som arbetsgivaren betalar.

Läs mer om tjänstepension


Privat pension

Förutom allmän pension och tjänstepension så har många ett privat pensionssparande.

Läs mer om privat pension