Om Minpension.se

På pensionsportalen Minpension.se kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör Minpension.se till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren.

Minpension.se finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till Minpension.se, se listan här >>

Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen i Minpension.se är Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina medborgare information om hela pensionen.

Minpension.se ägs av Min Pension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring. Min Pensions styrelse består till hälften av ledamöter från staten, till hälften från pensionsbolag.

Hanteringen av personuppgifter på Minpension.se följer den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer om Min Pensions verksamhet >>

Våra kontaktuppgifter hittar du här >>

På vår pressida hittar du pressbilder, loggor, presskontakter och pressmeddelanden >>

Bild