Till sidans huvudinnehåll

Ny ledamot och nya suppleanter i minPensions styrelse

Vid torsdagens årsstämma i minPension valdes en ny ordinarie ledamot och fyra nya suppleanter in i styrelsen.

Uppdaterad: 2020-04-03

Vid minPensions årsstämma den 2 april 2020 valdes Anna-Karin Laurell, Affärsområdeschef Liv på Folksam till ny ledamot i minPensions styrelse. Som suppleanter valdes Johan Bergsten, chef på avdelning Pensionsadministration på SPV, Sofia Eriksson, enhetschef för utvecklingsavdelningen på Pensionsmyndigheten, Peter Salomon-Sörensen, Head of Customer Managment på Swedbank samt Anna-Carin Söderblom Agius, Affärsområdeschef försäkring på Skandia.

Vid årsstämman 2020 valdes följande styrelse till minPension

Ordförande

Christina Lindenius, Svensk Försäkring (omval)

Ordinarie ledamöter

Daniel Barr, Pensionsmyndigheten (omval)

Maria Humla, SPV (omval)

Anna-Karin Laurell, Folksam (nyval)

Carl-Magnus Löfström (omval)

Katarina Thorslund, Alecta (omval)

Suppleanter 

Johan Bergsten, SPV (nyval)

Sofia Eriksson, Pensionsmyndigheten (nyval)

Mats Galvenius, Svensk Försäkring (omval)

Peter Salomon-Sörensen Swedbank Försäkring (nyval)

Ole Settergren, Pensionsmyndigheten (omval)

Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia (nyval)

Enligt ett samverkansavtal från 2005 mellan pensionsbranschen och staten ska styrelsen för Min Pension i Sverige AB (minPension) bestå av tre ledamöter från försäkringsbranschen, en ledamot från Statens tjänstepensionsverk (SPV) och två ledamöter från Pensionsmyndigheten. Varje ledamot ska ha en suppleant.


Kontaktinformation

För kommentarer och mer information, kontakta ordförande Christina Lindenius via presskontakt 070-280 27 73

 

Pressrum: http://news.cision.com/se/minpension
Presstjänsten i sociala medier: https://www.facebook.com/minpension och https://www.twitter.com/minpension

Följ oss också på blogg.minpension.se
Prenumerera på minPensions nyhetsbbrev >>
Kontorsväxel: 08-522 785 40 
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM 
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Företagsinformation

Om minPension

minPension ger individuell, enkel och samlad pensionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige. Tjänsten är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. minPension finansieras gemen­samt av staten och pensionsbolagen och är kostnadsfri att använda för dig som privatperson. Tillsammans ger vi dig en samlad bild av din intjänade pension samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser.