Privat pension

Förutom allmän pension och eventuell tjänstepension har många ett eget pensionssparande. Tillsammans bildar de tre delarna din totala pension.

I den tredelade pyramiden som symboliserar hela pensionen är den gröna toppen den privata pensionen.

Så fungerar privat pension

Det privata pensionsparandet är helt frivilligt och något du själv tar ställning till om du behöver för att komplettera med de övriga delarna i din pension. Det är din bank eller försäkringsbolag där du har ditt privata pensionssparande som kan ge information om vad som gäller för sparandet. Du kan se dina privata pensionförsäkringar efter inloggning till Mina sidor under fliken Min intjänade pension.

Om IPS

Om du har en IPS* i SEB eller i Skandiabanken kan du idag se informationen under fliken Min intjänade pension efter inloggning till Mina sidor.

Om du har en IPS i en annan bank kan du än så länge inte se ditt IPS-sparande på Minpension.se. Om du vill att sparandet ska räknas med i prognosen kan du själv lägga till dina uppgifter genom att klicka på knappen "Lägg till uppgift" längst ner i fliken för privat pension.

*IPS = individuellt pensionssparande

Pensionspyramiden visar hur den privata pensionen förhåller sig till övriga pensionsdelar.