Till sidans huvudinnehåll

Systemändringar på minPension

Här presenterar vi större nyheter och förändringar på minPension. Uppdateringarna presenteras i kronologisk ordning med de senaste ändringarna överst.

Releaser under 2018

2018-01-30

Förändring:

Uppdateringar med anledning av årsskifte och nya beräkningsantaganden.

Nyhet:

I Pensionsprognos och i Pensionssimulatorn görs nu beräkning i första läget enligt avtal. Detta innebär att pensioner med annan uttagsålder än 65 år startar vid respektive uttagsålder, till exempel 55 år eller 67 år. I Pensionsprognos går det enkelt att klicka på "ANNAN" för att välja annan uttagsålder än avtalad.

I den tillhörande grafen för Pensionsprognos och Pensionssimulatorn kan lön och pension redovisas under samma period.

Pensionssimulatorn har utökats med två nya simuleringsalternativ. Uttagsålder och uttagstid - det går att ändra detta för respektive pensionsförsäkring. Förväntad värdeutveckling - det går att testa hur en annan värdeutveckling än den som prognosstandarden anger påverkar pensionen.

 

Releaser under 2017

2017-11-14

Förändring:

Åtgärder har genomförts som berör avtalsområdena ITP, FTP, KTP och BTP. Syftet med dessa åtgärder har varit att förbättra precisionen i prognosberäkningar. I flertalet fall har även flexibilitet i prognosberäkningar förbättrats. För BTPK har dock lägsta uttagsålder ändrats till tidigast 65 år. Detta beroende på särskilt regelverk för BTPK som gäller vid uttag före 65 år som Min Pension inte har stöd för.

Nyhet:

En första version av verktyget Pensionssimulatorn har införts. I denna första version går det att simulera hur ändrad pensionsålder, lön och avtalsområde påverkar den framtida pensionen. I Pensionssimulatorn används förslag på ny färgsättning med anledning av arbete med nytt varumärke.  

 


2017-09-20

Förändring:

Användarvillkor uppdaterade för att bättre skydda användarnas uppgifter.

Endast Bank-ID, Mobilt Bank-ID eller e-legitimation kan från och med nu användas för inloggning till "Mina sidor" på Minpension.se.


2017-05-23

Nyhet:

Anpassning av webbplatsen till Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) nivå AA. Detta för att göra webbplatsen, innehållet och tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Sökfunktion har införts.

Införande av de högre premienivåerna för det nya tjänstepensionsavtalet FTP 17 för anställda inom försäkringsbranschen.

Möjlighet att göra prognoser för premiebestämda försäkringar inom avtalen PA-KFS och KAP-KL från 55 år.

Förändring:

Rättning av fel som påverkat möjlighet att logga in och/eller göra prognoser för ett begränsat antal användare.