Systemändringar på Minpension.se

Här presenterar vi större nyheter och förändringar på Minpension.se. Uppdateringarna presenteras i kronologisk ordning med de senaste ändringarna överst.

Systemändringar

2017-09-20
Förändring: Användarvillkor uppdaterade för att bättre skydda användarnas uppgifter.

Endast Bank-ID, Mobilt Bank-ID eller e-legitimation kan från och med nu användas för inloggning till "Mina sidor" på Minpension.se.

2017-05-23

Nyhet:
Införande av nya premienivåerna för tjänstepensionsavtalet FTP 17 för anställda inom försäkringsbranschen.

Möjlighet att från 55 år göra prognoser för premiebestämda försäkringar inom avtalen PA-KFS och KAP-KL.

Förändring:
Rättning av fel som påverkat möjlighet att logga in och/eller göra prognoser för ett begränsat antal användare.

2017-03-21

Nyhet (PA16):
Anpassningar för att kunna hantera det nya tjänstepensionsavtalet för statligt anställda, PA16

Förändring:
Vissa anpassningar i rutinen för egenimatning. Ett mejl om detta har skickats till alla berörda användare.

2017-02-25

Förändring:
Pensionsmyndigheten justerar sina livslängdsantaganden för premiepensionen på grund av den ökande medellivslängden. Detta medför att prognoserna för premiepensionen minskar med i genomsnitt 5 %.

2017-01-31

Rättning av:
1) Beräknade prognosbelopp för FTP 2 vid uttag före 65 år.
2) Ej kollektivavtalade premiebestämda försäkringar så att prognoser kan göras även med en bestämd sluttid på utbetalningen efter 85 år.
3) Premiebestämda försäkringar inom KAP-KL och PA-KFS som tidigare skapat felmeddelanden vid prognosberäkning.
4) Att minska antalet inläsningar av så kallade externa script i syfte att minska problem med användares säkerhetsprogram, i synnerhet F-Secure.

2016-11-15

Förändring I ett gemensamt samarbetsprojekt med Alecta har ett antal åtgärder genomförts som berör kollektivavtalad ITP. Syftet med dessa åtgärder har varit att förbättra precision och flexibilitet i prognosberäkningar för både förmånsbestämd ITP 2 och premiebestämd ITP 1 och ITPK. Fortsatt arbete planeras med samma syfte för övriga pensionsinstitut inom det kollektivavtalade ITP-området.

2016-10-21

Förändring Min Pension uppdaterade de prognosräntor som används vid prognosberäkning för premiebestämda ITP- och SAF-LO försäkringar.

Ändringarna berör även premiebestämda BTP-, FTP- och KTP-försäkringar. Detta medför att prognosbeloppen för berörda försäkringar sänks med ca 10-15 %.

2016-10-15

Förändring Pensionsmyndigheten uppdaterade ett antal beräkningsparametrar som påverkar prognosen för allmän pension.

Ändringarna medför att prognosen för inkomstpensionen höjs i storleksordningen 1,1 – 4,4 %.

Releaser under 2016

2016-09-20

Nyhet Ny prognosberäkningskomponent för tjänstpensioner och privata pensioner. Prognosbeloppen kommer normalt inte att påverkas. Undantag dock för egenimatade försäkringar, med ett äldre värdedatum och en sparpremie, där prognosbeloppen blir lägre.

Justeringar av vissa beräkningar och informationstexter.

2016-05-31

Nyhet Om du har flera pensioner från ett bolag blir det enklare att identifiera dem i prognosalternativet "Jag vill ta ut mina pensioner vid olika åldrar och/eller uttagstider".

Rättning av:
1) prognosdiagrammet avseende redovisning av skiktgränserna för statlig skatt för dig som fyllt 66 år.
2) hur prognosberäkningen visas för personer som arbetar inom PA03 eller PPA13 med flera förmåner av samma typ.

2016-02-09

Nyhet Nya versioner av Minpensions appar för Androida- och IOS-enheter.

Förändring Vid direktinloggning till Mina sidor från Pensionsmyndigheten är sidorna mer responsiva.