Vad blir det efter skatt?

Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad det blir för skatt på pensionen.

Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika.

Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension. Tänk också på att den kommunala skatten är beroende av var du bor.

Bild

Så här gör Medel-Terese

Medel-Terese
Medel-Terese tänker att hon är 65 år nu, eftersom det är då hon tänker gå i pension. Då blir hennes födelseår 1951. Hon vet inte riktigt vilken kommunal skatt hon har så hon skriver in 32:00 kronor eftersom det är en ganska normal kommunalskatt i Sverige. Hennes förväntade pension är 14 800 kronor i månaden, alltså 177 600 kronor om året. Den siffran skriver hon in i rutan "Allmän pension, tjänstepension m.m.*

Webbformulär Skatteverket

Medel-Terese klickar på "Beräkna" längst ner på sidan. Då får hon besked om hur mycket skatt hon skulle betala om hon var pensionär. För Medel-Terese skulle det bli 47 168 kronor.

Skatteuträkning

Kvar i Medel-Terese plånbok blir: 177 600 - 47 168 = 130 432 kronor per år eller cirka 10 870 kronor i månaden. Det år Medel-Terese fyller 66 år sjunker hennes skatt till 35 744 kr och kvar i plånboken blir 11 821 kronor i månaden.


Vill du läsa mer?
Sänkt pensionärsskatt - men bara för äldre >>

Tänk på att!
Din skatt påverkas ganska mycket av hur gammal du är när du tar ut pension. Den som börjar ta ut pension före det år man fyller 66 år betalar högre skatt än de som är äldre. Skillnaderna är stora. Tänk också på att skatter kan ändras mycket över tid. Har du långt kvar till pension kan skatten se helt annorlunda ut när du blir pensionär.

Skatt på kapitalinkomster
En del av din pension kan du ha sparat i kapitalförsäkringar eller investeringssparkonto. Då har du redan betalat skatt på pengarna. När du tar ut dem är de skattefria. Ta alltså inte med den delen av prognosen när du räknar ut vad du får kvar i plånboken. Räkna ut vad skatten blir på de övriga delarna och lägg sedan till ersättningen från den här typen av sparande ovanpå.

Skatt utomlands
Om du väljer att flytta till ett annat land som pensionär så kommer du normalt att skatta i Sverige på den pension du tjänat in här. Det kallas för SINK-skatt (Särskild INKomstskatt). Den är 20 procent, utan grundavdrag. I övrigt gäller olika regler i olika länder. Kontakta Skatteverket om du vill veta mer.

För den som betalar skatt utomlands finns ingen skillnad i beskattning före och efter det år man fyller 66 år.Tillbaka till Verktygslådan >>