Till sidans huvudinnehåll

Vanliga frågor

Vår kundservice på minPension får många frågor från våra användare. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Hittar du inte det du söker är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Kategorier

Vanligaste frågorna

 • Så registrerar du dig på minPension

  För att kunna registrera dig hos minPension krävs att du är född efter 1937 och att du under något år tjänat in allmän pension. Om du har skyddad identitet kan du inte registrera dig på minPension.

  För att registrera dig på minPension kan du använda någon av följande inloggningssätt;
  • Mobilt BankID,
  • BankID på din datorenhet
  • E-legitimation från Telia

 • Vad är minPension?

  På pensionsportalen minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör att minPension är en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren.

  minPension finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

  Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn är i dag knutna till minPension. Tillsammans levererar de pensionsinformation motsvarande 98 procent av det totala pensionskapitalet.

  Pensionsportalen minPension ägs av minPension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation.

  Om du behöver hjälp att logga in eller om du har frågor om hur tjänsten fungerar och vilka uppgifter som visas kan du kontakta vår kundservice, via e-post eller telefon.

 • Varför syns inte alla dina pensioner på minPension?

  Idag kan nio personer av tio se hela sin pension på minPension. Men vissa delar saknas fortfarande hos vissa personer. Om du saknar en pension kan det bero på någon av följande orsaker:

  • IPS (individuellt pensionssparande i bank) levereras idag enbart från SEB och Skandiabanken. Om du har IPS från en annan bank levereras inte uppgifter till minPension.
  • Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till minPension.
  • Pensioner från vissa mindre pensionsbolag och pensionsstiftelser levereras inte till minPension. Klicka här för att se en förteckning över alla bolag som levererar pensionsuppgifter till minPension.
  • Om du själv begärt flytt av ett pensionskapital från ett bolag till ett annat kan denna försäkring tillfälligt saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar.
  • Det kan vara ett tillfälligt avbrott i leveransen från ett av dina pensionsbolag som medför att en eller flera försäkringar saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar. När det gäller saknade IPS och premiebestämda tjänstepensioner från bolag som inte levererar uppgifter kan du själv lägga till uppgifter om dessa.
 • Kan någon annan än du se dina uppgifter på minPension?

  Det är bara du själv som har tillgång till dina uppgifter på minPension.

  Enligt våra användarvillkor får du inte lämna ut dina uppgifter till någon annan, med undantaget att du tillfälligt kan ge en handläggare på vår Kundservice eller Pensionsmyndighetens Kundservice rätt att se dina uppgifter för att kunna besvara dina frågor.

  Om du vill ha hjälp från vår eller Pensionsmyndighetens Kundservice gör du så här: Logga in på minPension och gå till "Inställningar”. Rulla ner på sidan så hittar du "Medgivande till kundservice". Välj först vilken kundservice du vill ha hjälp från, minPension eller Pensionsmyndigheten.  Kryssa i rutan att du godkänner att kundservice får åtkomst till dina uppgifter samt välj för hur lång tid medgivandet ska gälla. Klicka på knappen "Lämna medgivande".

 • Vad är jämförelsevärde som visas för en del pensioner?

  Jämförelsevärdet finns för att du ska kunna jämföra värdet på din förmånsbestämda pension med din premiebestämda pension. Jämförelsevärdet är framräknat av minPension och inte av ditt pensionsbolag. Det innebär att jämförelsevärdet inte är ditt verkliga kapital. Du kan inte påverka eller flytta kapitalet till ett annat pensionsbolag. Hos ditt pensionsbolag redovisas normalt din förmånsbestämda pension enbart som ett månadsbelopp. 

Så använder du minPension

 • Vilka pensionsbolag har direktinloggning till minPension?
  Flera försäkringsbolag och banker erbjuder direktinloggning till minPension. Direktinloggning innebär att du kommer till "Mina sidor" på minPension om du är inloggad på ditt försäkringsbolags eller banks internetkontor.

  Just nu erbjuder följande aktörer denna möjlighet:
  • Pensionsmyndigheten
  • Alecta
  • AMF
  • Brummer Life
  • Folksam
  • KPA
  • Länsförsäkringar
  • Skandia
  • SPP
  • Statens tjänstepensionsverk (SPV)
  • Swedbank


  Även Handelsbanken har en länk till minPension på sitt internetkontor, men den kräver en ny inloggning för att du ska komma vidare till "Mina sidor" på minPension.
 • Så registrerar du dig på minPension

  För att kunna registrera dig hos minPension krävs att du är född efter 1937 och att du under något år tjänat in allmän pension. Om du har skyddad identitet kan du inte registrera dig på minPension.

  För att registrera dig på minPension kan du använda någon av följande inloggningssätt;
  • Mobilt BankID,
  • BankID på din datorenhet
  • E-legitimation från Telia

 • Vad är minPension?

  På pensionsportalen minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör att minPension är en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren.

  minPension finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

  Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn är i dag knutna till minPension. Tillsammans levererar de pensionsinformation motsvarande 98 procent av det totala pensionskapitalet.

  Pensionsportalen minPension ägs av minPension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation.

  Om du behöver hjälp att logga in eller om du har frågor om hur tjänsten fungerar och vilka uppgifter som visas kan du kontakta vår kundservice, via e-post eller telefon.

 • Så avregistrerar du dig från minPension?
  Du kan när som helst avregistrera dig från minPension. Då tar vi bort alla dina uppgifter.

  Gör så här:
  Logga in på "Mina sidor" och klicka på fliken ”Avregistrering”. Klicka i rutan och berätta gärna för oss varför du väljer att avregistrera dig. Kom ihåg att du när som helst är välkommen att registrera dig igen.
 • Jag använder säkerhetsprogrammet F-secure och har problem att se alla uppgifter efter inloggning

  Om du använder säkerhetsprogrammet F-secure och har problem att se alla dina uppgifter på minPension efter inloggning ska du avaktivera funktionen "Bankskydd" tillfälligt. Kom ihåg att slå på funktionen igen när du lämnar inloggat läge på minPension.

 • Hur ändra namn och e-postadress på minPension?

  Vill du ändra ditt namn måste du vanligtvis göra det själv på minPension eftersom vi inte gör någon egen uppdatering mot namnregister. Har du gjort en pensionsprognos via Pensionsmyndigheten har vi fått namn från dem. E-postadress måste du alltid ändra själv.

  Om du vill ändra din e-postadress eller ditt namn gör du det via "Mitt konto" och väljer "Personuppgifter".

 • Frågor för pensionsbolag, valcentraler och Pensionsmyndigheten
  På minPension får du samlad information om din intjänade pension. Vår kundservice svarar främst på frågor om tjänsterna som erbjuds på minPension. Vid frågor som till exempel gäller ändringar av pensioner ska du kontakta det pensionsbolag eller den valcentral som administrerar respektive pension. Exempel på sådana frågor är: Återbetalnings- och/eller familjeskydd - kontakta din valcentral (kollektivavtalad tjänstepension) eller dina pensionsbolag (för övrig tjänstepension och privat pension).

  Fondval - kontakta Pensionsmyndigheten (för premiepensionen) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).

  Ansök om pension - kontakta Pensionsmyndigheten (för allmän pension) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).

  Ändring av uttagstider - Pensionsmyndigheten (för allmän pension) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).
 • Kan jag använda minPension om jag har skyddade personuppgifter?

  Du som har skyddade personuppgifter kan idag inte registrera dig på minPension. Om du sedan tidigare är registrerad hos minPension och får skyddade personuppgifter kommer du inte längre att kunna använda våra tjänster. Detta beror bland annat på att många pensionsbolag inte levererar försäkringsuppgifter vid skyddade personuppgifter och därmed blir en pensionsprognos mycket missvisande.

 • Kan någon annan än du se dina uppgifter på minPension?

  Det är bara du själv som har tillgång till dina uppgifter på minPension.

  Enligt våra användarvillkor får du inte lämna ut dina uppgifter till någon annan, med undantaget att du tillfälligt kan ge en handläggare på vår Kundservice eller Pensionsmyndighetens Kundservice rätt att se dina uppgifter för att kunna besvara dina frågor.

  Om du vill ha hjälp från vår eller Pensionsmyndighetens Kundservice gör du så här: Logga in på minPension och gå till "Inställningar”. Rulla ner på sidan så hittar du "Medgivande till kundservice". Välj först vilken kundservice du vill ha hjälp från, minPension eller Pensionsmyndigheten.  Kryssa i rutan att du godkänner att kundservice får åtkomst till dina uppgifter samt välj för hur lång tid medgivandet ska gälla. Klicka på knappen "Lämna medgivande".

Vad kan du göra på minPension?

 • Vilken information får du på minPension?

  Intjänad pension: När du är inloggad kan du se uppgifter om den pension du tjänat in hittills uppdelad på allmän pension, tjänstepension och privat pension. Den allmänna pensionen levereras av Pensionsmyndigheten medan tjänstepension och privat pension levereras av de pensionsbolag som är anslutna till minPension. Den allmänna pensionen är uppdelad på inkomstpension och premiepension. Klicka här för att se en förteckning över alla bolag som levererar pensionsuppgifter till oss.

  Pensionsprognos: Utifrån dina pensionsuppgifter och de uppgifter du själv lägger till får du en prognos som visar storleken på din framtida pension. Inför en prognosberäkning ska du själv ange uppgifter som används vid prognosberäkningen. Förutom aktuell månadslön ska du göra ett val i listan ”Arbetar som” där du väljer det alternativ som passar in på ditt jobb. Det finns tre olika prognosberäkningsalternativ, nämligen:

  • Jag vill ta ut min pension enligt pensionsavtalet (normalt 65 år), förvalsalternativ
  • Jag vill ta ut min pension vid annan fast ålder
  • Jag vill ta ut mina pensioner vid olika åldrar och/eller olika uttagstider

  Om du väljer det sista alternativet skapas möjligheter att välja uttagsålder och uttagstid för varje pensionsdel.

 • Varför syns inte alla dina pensioner på minPension?

  Idag kan nio personer av tio se hela sin pension på minPension. Men vissa delar saknas fortfarande hos vissa personer. Om du saknar en pension kan det bero på någon av följande orsaker:

  • IPS (individuellt pensionssparande i bank) levereras idag enbart från SEB och Skandiabanken. Om du har IPS från en annan bank levereras inte uppgifter till minPension.
  • Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till minPension.
  • Pensioner från vissa mindre pensionsbolag och pensionsstiftelser levereras inte till minPension. Klicka här för att se en förteckning över alla bolag som levererar pensionsuppgifter till minPension.
  • Om du själv begärt flytt av ett pensionskapital från ett bolag till ett annat kan denna försäkring tillfälligt saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar.
  • Det kan vara ett tillfälligt avbrott i leveransen från ett av dina pensionsbolag som medför att en eller flera försäkringar saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar. När det gäller saknade IPS och premiebestämda tjänstepensioner från bolag som inte levererar uppgifter kan du själv lägga till uppgifter om dessa.
 • Lägga till pensioner som saknas i redovisningen, till exempel IPS, kapitalförsäkringar och ISK?
  Du kan själv lägga till uppgifter som inte har hämtats automatiskt. Du gör det under fliken ”Privat pension” och ”Tjänstepension”. Idag får minPension in de flesta pensionsuppgifterna, men det finns undantag där du själv kan komplettera för att få en bra bild av din framtida pension.
  • **IPS (individuellt pensionssparande i bank)** levereras idag enbart från SEB och Skandiabanken. Om du har IPS från en annan bank kan du själv lägga till den under fliken "Privat pension".
  • Ditt sparande i **kapitalförsäkringar och ISK** hanteras för närvarande inte av minPension. Kom ihåg att dessa sparformer inte beskattas vid utbetalningen till skillnad från övrig pension.
  • Om du saknar någon **tjänstepension** kan du lägga till uppgifter om den under fliken tjänstepension. Observera att det av tekniska skäl inte går att lägga till uppgifter om förmånsbestämda pensioner. Tänk på att du ansvarar för att de pensionsuppgifter du själv lagt till blir uppdaterade. Det sker alltså inte automatiskt. De pensionsuppgifter du själv lagt in kommer att tas med vid prognosberäkningen men kommer inte att särredovisas utan ingå i summa privat pension alternativt summa tjänstepension.
 • Visar minPension hur löneväxling påverkar pensionen?
  Det är inte säkert att du kan se hur din löneväxling påverkar pensionen på minPension. Löneväxling kan göras på olika sätt och det är inte alltid uppgifterna levereras till minPension på ett sådant sätt att vi kan ta med dem i beräkningen av din pensionsprognos.

  Om löneväxling görs i en separat pensionsförsäkring kommer uppgifterna att tas med i prognosen.

  Om löneväxling görs i form av en utökad premie i kollektivavtalad tjänstepension får minPension inte uppgifter om detta.
 • Går det att se hur flexpension eller deltidspension påverkar pensionen?
  För närvarande har inte minPension tillgång till uppgifter om flex- eller deltidspension som kan påverka de framtida avsättningarna av premier. Flexpension och deltidspension innebär att tjänstepensionsavtal inom ett visst avtalsområde (till exempel SAF-LO eller ITP) innehåller möjligheter att göra extra premieavsättningar för att förstärka den framtida pensionen. Överenskommelserna kan se olika ut inom ett och samma avtalsområde.
 • Hur aktuella är pensionsuppgifterna på minPension?
  Varje gång du loggar hämtar vi aktuella uppgifter om allmän pension (inkomst- och premiepension) från Pensionsmyndigheten. Från de flesta övriga bolagen hämtar vi aktuella uppgifter en gång per månad. När du har loggat in kan du själv uppdatera dina uppgifter på sidan Mina sidor/Översikt. När du har gjort det tar det normalt cirka tio minuter innan de anslutna bolagen har skickat aktuella uppgifter.

  Observera att visa pensioner bara får nya värden en gång per år. Detta gäller till exempel för inkomstpensionen från Pensionsmyndigheten och de tjänstepensioner som är förmånsbestämda.
 • Visar minPension pension från arbete utomlands?
  minPension har inte tillgång till uppgifter från dina utländska arbetsgivare. För att hjälpa dig att hitta pensionspengarna utomlands har vi sammanställt en lista med den information vi har om andra länders pensionsinformation till sina medborgare. Tänk på att handläggningstiden för utländsk pension kan vara lång. Du bör ta reda på hur du ska få ut din pension från andra länder minst sex månader innan du pensionerar dig.
 • Vad händer på minPension om du flyttar pensionskapital?
  Om du själv har valt att flytta pensionskapital från ett bolag till ett annat kan den aktuella pensionen tillfälligt försvinna från redovisningen alternativ visas dubbelt. Detsamma kan inträffa om du är anställd inom kommun eller landsting och har förmånsbestämda pensioner och din arbetsgivare byter pensionsadministratör mellan KPA och Skandia. Om något av detta händer kan du prova att uppdatera dina pensionsuppgifter efter inloggning på "Mina sidor/Översikt".
 • Exempel på information som minPension inte visar
  Det finns information som du för närvarande inte kan se på minPension, till exempel
  • Vilken arbetsgivare som betalar eller har betalat in till din tjänstepension. För att ta reda på vem som har betalat en viss tjänstepension kan du kontakta valcentralen eller den som administrerar din pension.

  • Om din pension innehåller återbetalnings- eller familjeskydd. Kontakta din valcentral och/eller dina pensionsbolag som har uppgifter om detta. Där kan du också ändra dina tidigare val.

  • Vilka avgifter som tas ut på respektive försäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå informerar om avgifter uppdelad på både pensionsbolag och olika typer av försäkringar.
 • Kan man se pension efter partner på minPension?
  På minPension kan du enbart se uppgifter om din egen ålderspension. För att få uppgifter om efterlevandepensioner från den allmänna pensionen ska du kontakta Pensionsmyndigheten. När det gäller tjänstepensioner och privata pensioner ska du kontakta det bolag som betalar ut ersättningen.
 • Hur kontrollerar man att arbetsgivaren betalar tjänstepension?
  minPension har inte tillgång till uppgifter om vilka arbetsgivare som har betalat premier till dina tjänstepensioner. De olika valcentralerna kan hjälpa dig. Du kan också fråga din nuvarande och dina tidigare arbetsgivare.

  När det gäller individuella tjänstepensioner ska respektive pensionsbolag ha information om vilken arbetsgivare som har betalat in vilka premier.

Hur fungerar pensionsprognosen

 • Hur fungerar prognosen på minPension innan påbörjat pensionsuttag?

  Vid en prognosberäkning utgår minPension alltid från den pension som du hittills tjänat in. Fram till den valda pensionstidpunkten tillgodoräknas framtida premier baserade på den lön du angett och det val du gjort i listan ”Arbetar som” där du anger om din anställning omfattas av ett kollektivavtal och i så fall vilket.

  För den allmänna pensionen använder vi prognosberäkningar som Pensionsmyndigheten tillhandahåller.

  För tjänstepensioner och privat pensioner använder vi beräkningsrutiner med vissa standardvärden (schabloner) som ingår i den branschgemensamma prognosstandarden.

  För individuella tjänstepensioner använder vi den premie som det aktuella pensionsbolaget skickat med.

  För övriga premiebestämda kollektivavtalade tjänstepensioner och den allmänna pensionen görs avsättning för framtida premierna enligt gällande regelverk.

  Vid en prognosberäkning är huvudregeln att vi antar att du tjänar in pension till månaden före pensionsuttaget. För den allmänna pensionen antar vi att du tjänar in pension till månaden innan det första uttaget görs med 100 procent. I tabellen här nedanför finns några exempel på storleken på de framtida premier som tillgodoräknas vid en prognosberäkning för allmän pension och vissa typer av premiebestämda tjänstepensioner.

  Typ av pension

  Inkomstintervall
  0-7,5 IBB

  Inkomstintervall
  7,5-30 IBB

  Allmän pension 18,5% av lönen 0% av lönen
  Tjänstepension ITP avd 1 4,5% av lönen 30% av lönen
  Tjänstepension SAF-LO 4,5% av lönen 30% av lönen
  Tjänstepension AKAP-KL 4,5% av lönen 30% av lönen
  Tjänstepension PA16 avd 1 6% av lönen 31% av lönen
  Tjänstepension Alternativ ITP2 Den premie som resp. bolag anger
  Individuella tjänstepensioner
  utan koppling till ett kollektivavtal
  Den premie som resp. bolag anger

  Inom flera kollektivavtal (till exempel SAF-LO och ITP) har det skapats möjligheter att öka avsättningen av premier utöver de procentsatser som anges i tabellen ovan. För tillfället har minPension inte tillgång till dessa uppgifter vilket kan innebära att vissa prognoser kan bli något lågt beräknade.

  Vissa äldre typer av kollektivavtal, till exempel ITP2 och KAP-KL, består av två delar, en förmånsbestämd del (där du garanteras en viss andel av din slutlön) och en mindre avsättning till en premiebestämd del av pensionen.

  Eftersom vi inte har kännedom om dina försäkringar innehåller återbetalningsskydd sker prognosberäkningarna med ett antagande om alla premiebestämda försäkringar har ett återbetalningsskydd. Vi har heller inte kännedom om du valt ett familjeskydd. Därför görs prognosberäkningarna med ett antagande om att sådant skydd valts där det är möjligt.

 • Hur fungerar prognosen på minPension inför pensionsuttag?
  När du snart ska gå i pension räknar vi pensionsprognosen utifrån den pension som du tjänat in till när du gör prognosen och den tid som du har kvar till pensioneringen.

  Om du planerar att ändra din arbetstid inför pensioneringen är det viktigt att du anger den nya lön som du kommer att ha fram till din pension. Om du slutar att jobba helt innan du går i pension ska du ange månadslönen noll kronor och välja "Saknar förvärvsinkomst" i listan "Arbetar som" när du gör en pensionsprognos på minPension.
 • Så kan du använda minPension när du funderar på att gå i pension
  När du börjar tänka på att gå i pension är pensionsprognoserna på minPension ett bra sätt att få koll på hur du bäst ska ta ut dina pensioner.

  Du gör pensionsprognoserna på samma sätt som tidigare. Prognoser bör nu vara något säkrare än tidigare eftersom merparten av dina pensioner redan är intjänade. Men vi rekommenderar ändå att du kontaktar dina pensionsbolag för att få exakta belopp per pensionsförsäkring.

  Det är mycket du ska tänka på inför den kommande pensioneringen. På minPension har vi gjort en guide till dig som steg för steg hjälper dig att gå i pension. Du når guiden utan inloggning.
 • Hur säker är pensionsprognosen?
  Liksom alla prognoser innehåller även pensionsprognosen på minPension ett visst mått av osäkerhet. Mycket oförutsett kan hända innan det är dags för dig att gå i pension, både privat och i den globala ekonomin . Ju längre du har kvar till pensioneringen ju osäkrare blir prognosen.

  När det gäller prognosen för den allmänna pensionen används beräkningsrutiner och beräkningsparametrar från Pensionsmyndigheten vilket ökar säkerhet i beräkningarna.

  För tjänstepensioner och privat pension används mer generella parametrar (samma för de flesta bolag) vilket minskar säkerheten något. Även vid en prognosberäkning nära ett kommande uttagstillfälle kan det uppstå differenser jämfört det belopp som det aktuella pensionsbolaget kommer att betala ut. Om du är nära ett pensionsuttag bör du därför alltid kontakta beröra bolag för att få exakta uppgifter.
 • Varför går det inte göra en prognos för tjänstepension?
  Om prognosberäkning för tjänstepension/privat pension inte går att göra kan det bero på någon av följande anledningar:
  • två olika förmånsbestämda tjänstepensioner inom samma kollektivavtalsområde, som båda är premiedragande, gör att prognosen för tjänste- och privat pension inte kan räknas.
  • pensionens avtalade uttagstidpunkt är passerad vilket gör att prognos inte går att göra för de övriga pensionerna.
  • pensionen är ofullständig men du kan göra prognos för övriga försäkringar.
 • Varför går det inte att göra en prognos från år och månad?
  För vissa försäkringstyper, allmän pension från Pensionsmyndigheten och förmånsbestämd pension från SPV och Skandia, går det att göra en prognos från en månad som inte sammanfaller med din födelsemånad. Men för övriga försäkringstyper kan prognosberäkning för närvarande enbart göras från en tidpunkt som sammanfaller med din födelsemånad.
 • Varför går det inte att göra prognos för ITP2 från Alecta med temporär utbetalning
  För närvarande kan minPension inte hantera alla varianter av prognosberäkningar. Om det gäller pensioner som administreras av Alecta (ITP1 och ITP2) kan du logga in på deras internetkontor där du kan göra mer flexibla prognosberäkningar.
 • Varför ändras inte inkomsten automatiskt?
  Det är inte alltid vi får information om din aktuella lön.

  Om du har en förmånsbestämd tjänstepension får vi uppgift om din senaste pensionsmedförande lön. Om du då anger en månadslön när du gör en prognos finns risk att prognosen blir felaktig eftersom den pensionsmedförande lönen kan avvika från din utbetalda lön.

  Om du istället har premiebestämd tjänstepension, till exempel ITP1, FTP1, BTP1 ska du däremot alltid fylla i din aktuella lön när du gör en prognos.
 • Vad är pensionsmedförande lön?
  Inom olika kollektivavtal används olika typer av löneuppgifter vid beräkning av din pension. Man använder då begreppet pensionsmedförande lön som inte alltid är densamma som den lön som du får utbetalad varje månad. Om du är osäker på vad som gäller för dig bör du kontakta din arbetsgivare.
 • Hur fungerar prognosen vid arbetslöshet?
  Ersättningen från A-kassan är pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

  Om du vill göra en pensionsprognos när du är arbetslös ska du ange ange den inkomst du har från A-kassan som lön och i listan "Arbetar som" väljer du "annan anställning".
 • Värför ändras inte prognosen vid ändrad lön
  Att prognosen inte ändras när du ändrar din lön kan bero på flera orsaker.

  Allmän pension
  Om du har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp påverkas inte pensionen av en högre lön.

  Tjänstepension
  För individuella tjänstepensioner används den sparpremie som pensionsbolaget har rapporterat (en fast premie kronor per månad). Den påverkas inte av en ändrad lön. Vissa förmånsbestämda pensioner från KPA påverkas inte heller när din lön ändras.
 • Se hur prognosen har räknats
  När du har gjort en prognos på minPension kan du klicka på fliken "Så här har vi räknat". Där ser du vilka uppgifter som ligger till grund för beräkningen av prognosen.

  Kom ihåg att en prognos alltid bygger på antaganden om framtiden och att dessa kan förändras över tid.
 • Vilka begränsningar finns i prognosen?

  För närvarande innehåller prognosberäkningen ett antal begränsningar. Några av dessa ser du i tabellen här nedanför.

  Försäkringstyp / sitaution Begränsning
  ITP1, FTP1 och KTP1 Beräkning enbart fr.o.m. 65 år med livsvarig utbetalning
  ITP2, FTP2, BTP2 och KTP2 Beräkning kan tidigast göras fr.o.m 62 år med livsvarig utbetalning. Prognosen görs med förutsättning att du slutar i pensioneringssyfte.
  Individuell tjänstepension Den lön du anger påverkar inte prognosen för de individuella tjänstepensionerna. För prognoser för dessa försäkringar används den premie som resp. bolag i förekommande fall har rapporterat.
  Utbetalning har påbörjats eller är nära förestående Berörda försäkringar ingår inte i prognosberäkningen. Dock med ett undantag; prognos för allmän pension fungerar även då utbetalning pågår.
  Försäkring med ofullständiga uppgifter Berörda försäkringar ingår inte i prognosberäkningen
  Två eller flera samtidiga anställningar Två anställningar innebär två olika löner och eventuellt även två olika kollektivavtal, situationer som prognosrutinen f.n. inte kan hantera. Om du har två olika förmånsbestämda ITP2-pensioner blockeras prognosen för tjänstepension och privat pension.
  Pensionsuttag fr.o.m. år och månad som inte är en jämn födelsedag Flertalet tjänstepensioner kan i prognosen enbart tas ut fr.o.m. den månad du fyller år. Detta med ett undantag för vissa förmånsbestämda pensioner (PA-91, PA03, ITP-P och KAP-KL från Skandia) där uttag kan göras från valfri månad. Detta gäller även för den allmänna pensionen.
 • Varför är det olika belopp i prognosen för förmånsbestämd och intjänad tjänstepension?
  Under fliken "Tjänstepension" visas den pension som du hittills har tjänat in. I prognosen har vi räknat upp förmånen med ett framtida intjänande. Detta gäller för de pensioner som är kopplade till din nuvarande anställning.
 • Vem kan få garantipension?
  Om du har låg allmän pension kan du få garantipension från den månad du fyller 65 år. När du gör en prognos kan du se om vi har räknat med att du ska få garantipension. Välj i så fall att se prognosen i en tabell. Klicka sedan på pilen vid allmän pension så ser du uppdelningen av den allmänna pensionen i inkomstpension, premiepension och eventuell garantipension.

  Bra att veta om garantipension
  För att få full garantipension måste du ha bott i Sverige i minst 40 år, annars minskar pensionen i förhållande till antalet år som du har bott i Sverige.

  Om du har änkepension eller/och utländsk pension till en del kan garantipensionen minska.

  Du kan bara få garantipension utbetalad om du bor i Sverige, annat EU-land eller Norge, Island, Liechetenstein, Schweiz. Under vissa förutsättningar kan du även få garantipensionen utbetalad om du bor i Kanada.

 • Så gör du en prognos om du ska jobba deltid, studera eller vara föräldraledig
  Om du ska arbeta deltid och vill veta hur det påverkar din pension kan du använda funktionen "tillfälligt förändrad inkomst" när du ska göra en prognos. Där kan du välja på "Arbeta deltid", "Studera" och "Föräldraledig". Du anger också vilka år som den minskade arbetstiden kommer pågå och hur stor andel av den nuvarande lönen du kommer ha under respektive år.

  Observera att denna funktion inte är anpassad för beräkningar som avser en nedtrappning av arbetstiden inför kommande pensionering.
 • Varför kan jag inte se kursinformation på AP7 Såfa?

  Fondportföljen AP7 Såfa är det alternativ som du placeras i om du inte själv väljer en eller flera fonder för din premiepension. Du kan också aktivt välja detta alternativ som ersättning för dina tidigare fondval.

  När en person har fyllt 56 år fördelas sparandet i två fonder och då redovisas inte någon kursinformation för det samlade sparandet. När sparandet innan dess förvaltas i en aktiefond redovisas kursinformationen. Observera att det totala värdet för sparandet i AP7 Såfa alltid visas.

minPension när det är dags att gå i pension

 • Så fungerar minPension när du börjat ta ut pensioner
  Tjänstepension och privat pension
  För närvarande slutar vissa pensionsbolag att leverera uppgifter till Minension.se när utbetalning från en försäkring har påbörjats. Ibland händer det redan innan utbetalningen har börjat. När en försäkring har börjat utbetalas tar minPension inte längre med den i prognosberäkningen.

  Allmän pension
  Pensionsmyndigheten fortsätter att leverera uppgifter om din allmänna pension efter att utbetalningen har börjat. Därför kan du göra pensionsprognos för allmän pension även när utbetalningen har påbörjats. I prognosen kan du då se hur den allmänna pensionen påverkas när du fortsätter att arbeta.

  När du har tagit ut 100 % av din inkomstpension i den allmänna pensionen, kommer saldot (det vi kallar pensionskapitalet) för den allmänna pensionen att minska och inom ett par år vara nere på noll. Pensionskapitalet är då inte förbrukat utan används av Pensionsmyndigheten för att beräkna storleken på din inkomstpension så länge du lever. För premiepensionen i den allmänna pensionen redovisas ett kapital så länge utbetalning pågår.
 • Vägledning för dig som ska gå i pension

  På minPension har vi sammanställt saker du behöver tänka igenom när tiden för pensionen närmar sig.

  Du hittar dem som artiklar under fliken "Allt om pension"

Övriga frågor om pension

 • Vad händer med pensionen vid långvarig sjukdom
  Om du är sjukskriven en längre tid eller om du har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning är dessa ersättningar pensionsgrundande för allmän pension.

  Också din arbetsgivare fortsätter i många fall att betala premier till din tjänstepension fram till den normala pensionsåldern. För att få veta vad som gäller för dig ska du fråga din arbetsgivare.
 • Vad händer med pensionen om du fortsätter att jobba?
  Om du fortsätter att jobba efter att du har tagit ut din allmänna pension tjänar du in nya pensionsrätter som höjer din allmän pension.

  Om du har börjat ta ut din tjänstepension kan du normalt inte tjäna in några nya pensionsrätter för denna del av pensionen. Men om du tillhör något av de nya pensionsavtalen, det vill säga AKAP-KL, SAF-LO, PA-KFS09 eller PA16 kan du tjäna in pensionsrätter fram till och med din 67-årsdag när du arbetar.
 • Hur dras skatten på pensionen?
  Allmän pension, tjänstepension och privat pension inklusive IPS är skattepliktiga när pensionen betalas ut. Det belopp du ser i prognosen är alltid före skatteavdrag. Från det år du fyller 66 år sänks skatten på pension.

  Här kan du läsa mer om skatt på pension.

  Skatteverkets skatteuträkning hittar du här .
 • Vem ansvarar för den allmänna pensionen?
  Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen.

  När du tjänar in till din pension består den allmänna pensionen av två delar; inkomstpension och premiepension. Om din inkomstpension är låg kan du också få garantipension när pensionen betalas ut. Om du är född före 1954 eller tidigare kan du också få tilläggspension och garantitillägg.
 • Ansök om BTP om pensionen blir låg
  Har du gjort en prognos och upptäckt att din pension blir låg? När du har fyllt 65 år och bor i Sverige har du möjlighet att ansöka om bostadstillägg för pensionärer, BTP, hos Pensionsmyndigheten. På Pensionsmyndighetens webbhittar du en beräkningsmodul där du kan testa om du är berättigad till BTP.
 • Vad är jämförelsevärde som visas för en del pensioner?

  Jämförelsevärdet finns för att du ska kunna jämföra värdet på din förmånsbestämda pension med din premiebestämda pension. Jämförelsevärdet är framräknat av minPension och inte av ditt pensionsbolag. Det innebär att jämförelsevärdet inte är ditt verkliga kapital. Du kan inte påverka eller flytta kapitalet till ett annat pensionsbolag. Hos ditt pensionsbolag redovisas normalt din förmånsbestämda pension enbart som ett månadsbelopp. 

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in