Vanliga frågor

Så använder du Minpension.se

Det är bara du själv som har tillgång till dina uppgifter på Minpension.se.

Enligt användaravtalet får du inte lämna ut dina uppgifter till någon annan, med undantaget att du tillfälligt kan ge en handläggare på vår Kundservice eller Pensionsmyndighetens Kundservice rätt att se dina uppgifter för att kunna besvara dina frågor.

Om du vill ha hjälp från vår eller Pensionsmyndighetens kundtjänster gör du så här: logga in på Minpension.se och gå till fliken "Mina medgivanden”. Kryssa i rutan.
Om du vill ändra ditt namn eller epostadress måste du göra det manuellt på Minpension.se eftersom vi inte gör någon uppdatering mot namnregister.

Om du vill ändra din e-postadress eller ditt namn gör du det på "Mina sidor" under fliken "Mina personuppgifter".
Du kan när som helst avregistrera dig från Minpension.se. Då tar vi bort alla dina uppgifter.

Gör så här:
Logga in på "Mina sidor" och klicka på fliken ”Avregistrering”. Klicka i rutan och berätta gärna för oss varför du väljer att avregistrera dig. Kom ihåg att du när som helst är välkommen att registrera dig igen.
På Minpension.se får du samlad information om din intjänade pension. Vår kundtjänst svarar främst på frågor om tjänsterna som erbjuds på Minpension.se. Vid frågor som till exempel gäller ändringar av pensioner ska du kontakta det pensionsbolag eller den valcentral som administrerar respektive pension. Exempel på sådana frågor är: Återbetalnings- och/eller familjeskydd - kontakta din valcentral (kollektivavtalad tjänstepension) eller dina pensionsbolag (för övrig tjänstepension och privat pension).

Fondval - kontakta Pensionsmyndigheten (för premiepensionen) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).

Ansök om pension - kontakta Pensionsmyndigheten (för allmän pension) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).

Ändring av uttagstider - Pensionsmyndigheten (för allmän pension) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).
Minpension.se är en digital självbetjäningstjänst där du utan kostnad kan få information om den pension du tjänat in hittills. Du kan också göra prognoser över vad din framtida pension kan bli. Minpension.se är i första hand ett hjälpmedel för dig som ännu inte påbörjat uttaget av dina pensioner.

Minpension.se är ett samarbete mellan staten och den privata pensionsbranschen för att ge alla som tjänar in pension i Sverige möjligheter att få en överblick över sin framtida ålderspension. Staten och pensionsbranschen delar på kostnaderna för att driva Minpension.se Pensionsportalen ägs av Min Pension i Sverige AB som är ett dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation.

För att kunna visa pensionsinformation och göra det möjligt att genomföra prognosberäkningar har Minpension.se tekniska uppkopplingar till flertalet svenska pensionsbolag (30 st inklusive Pensionsmyndigheten).

Om du behöver hjälp att logga in eller om du har frågor om hur tjänsten fungerar och vilka uppgifter som visas kan du kontakta vår kundtjänst, antingen via mejl eller via telefon.
Flera försäkringsbolag och banker erbjuder direktinloggning till Minpension.se. Direktinloggning innebär att du kommer till "Mina sidor" på Minpension.se om du är inloggad på ditt försäkringsbolags eller banks internetkontor.

Just nu erbjuder följande aktörer denna möjlighet:
 • Pensionsmyndigheten
 • Alecta
 • AMF
 • Brummer Life
 • Folksam
 • KPA
 • Länsförsäkringar
 • Skandia
 • SPP
 • Statens tjänstepensionsverk (SPV)
 • Swedbank


Även Handelsbanken har en länk till Minpension.se på sitt internetkontor, men den kräver en ny inloggning för att du ska komma vidare till "Mina sidor" på Minpension.se.
Om du använder säkerhetsprogrammet F-secure och har problem att se alla dina uppgifter på Minpension.se efter inloggning ska du avaktivera funktionen "Bankskydd" tillfälligt. Men kom ihåg att slå funktionen igen när du lämnar inloggat läge på Minpension.se.
För att kunna registrera dig hos Minpension.se krävs att du är född efter 1937 och att du under något år tjänat in allmän pension. Om du har skyddat identitet kan du inte registrera dig på Minpension.se.

För att registrera dig på Minpension.se kan du använda någon följande inloggningssätt;
• Mobilt BankID,
• BankID på din datorenhet
• E-legitimation från Telia
BankID beställer du via din internetbank.

Vad kan du göra på Minpension.se?

Du kan själv lägga till uppgifter som inte har hämtats automatiskt. Du gör det under fliken ”Privat pension” och ”Tjänstepension”. Idag får Minpension.se in de flesta pensionsuppgifterna, men det finns undantag där du själv kan komplettera för att få en bra bild av din framtida pension.
 • **IPS (individuellt pensionssparande i bank)** levereras idag enbart från SEB och Skandiabanken. Om du har IPS från en annan bank kan du själv lägga till den under fliken "Privat pension".
 • Ditt sparande i **kapitalförsäkringar och ISK** hanteras för närvarande inte av Minpension.se. Kom ihåg att dessa sparformer inte beskattas vid utbetalningen till skillnad från övrig pension.
 • Om du saknar någon **tjänstepension** kan du lägga till uppgifter om den under fliken tjänstepension. Observera att det av tekniska skäl inte går att lägga till uppgifter om förmånsbestämda pensioner. Tänk på att du ansvarar för att de pensionsuppgifter du själv lagt till blir uppdaterade. Det sker alltså inte automatiskt. De pensionsuppgifter du själv lagt in kommer att tas med vid prognosberäkningen men kommer inte att särredovisas utan ingå i summa privat pension alternativt summa tjänstepension.
Varje gång du loggar hämtar vi aktuella uppgifter om allmän pension (inkomst- och premiepension) från Pensionsmyndigheten. Från de flesta övriga bolagen hämtar vi aktuella uppgifter en gång per månad. När du har loggat in kan du själv uppdatera dina uppgifter på sidan Mina sidor/Översikt. När du har gjort det tar det normalt cirka tio minuter innan de anslutna bolagen har skickat aktuella uppgifter.

Observera att visa pensioner bara får nya värden en gång per år. Detta gäller till exempel för inkomstpensionen från Pensionsmyndigheten och de tjänstepensioner som är förmånsbestämda.
Intjänad pension: När du är inloggad kan du se uppgifter om den pension du tjänat in hittills uppdelat på allmän pension, tjänstpension och privat pension. Den allmänna pensionen levereras av Pensionsmyndigheten medan tjänstepension och privat pension levereras av de pensionsbolag som är anslutna till Minpension.se. Den allmänna pensionen är uppdelad på inkomstpension och premiepension. Klicka här för att se en förteckning över alla bolag som levererar pensionsuppgifter till Min Pension.

Pensionsprognos: Med användning av dina pensionsuppgifter och de uppgifter du själv tillför kan du få en prognos som visar storleken på din framtida pension. Inför en prognosberäkning ska du själv ange uppgifter som används vid prognosberäkningen. Förutom aktuell månadslön ska du göra ett val i listan ”Arbetar som” där du väljer det alternativ som passar in på ditt jobb. Det finns tre olika prognosberäkningsalternativ, nämligen:

 • Jag vill ta ut min pension enligt pensionsavtalet (normalt 65 år), förvalsalternativ
 • Jag vill ta ut min pension vid annan fast ålder
 • Jag vill ta ut mina pensioner vid olika åldrar och/eller olika uttagstider


Om du väljer det sista alternativet skapas möjligheter att välja uttagsålder och uttagstid för varje pensionsdel.
Om du själv har valt att flytta pensionskapital från ett bolag till ett annat kan den aktuella pensionen tillfälligt försvinna från redovisningen alternativ visas dubbelt. Detsamma kan inträffa om du är anställd inom kommun eller landsting och har förmånsbestämda pensioner och din arbetsgivare byter pensionsadministratör mellan KPA och Skandia. Om något av detta händer kan du prova att uppdatera dina pensionsuppgifter efter inloggning på "Mina sidor/Översikt".
Minpension.se har inte tillgång till uppgifter från dina utländska arbetsgivare. För att hjälpa dig att hitta pensionspengarna utomlands har vi sammanställt en lista med den information vi har om andra länders pensionsinformation till sina medborgare. Tänk på att handläggningstiden för utländsk pension kan vara lång. Du bör ta reda på hur du ska få ut din pension från andra länder minst sex månader innan du pensionerar dig.
För närvarande har inte Minpension.se tillgång till uppgifter om flex- eller deltidspension som kan påverka de framtida avsättningarna av premier. Flexpension och deltidspension innebär att tjänstepensionsavtal inom ett visst avtalsområde (till exempel SAF-LO eller ITP) innehåller möjligheter att göra extra premieavsättningar för att förstärka den framtida pensionen. Överenskommelserna kan se olika ut inom ett och samma avtalsområde.
Det är inte säkert att du kan se hur din löneväxling påverkar pensionen på Minpension.se. Löneväxling kan göras på olika sätt och det är inte alltid uppgifterna levereras till Minpension.se på ett sådant sätt att vi kan ta med dem i beräkningen av din pensionsprognos.

Om löneväxling görs i en separat pensionsförsäkring kommer uppgifterna att tas med i prognosen.

Om löneväxling görs i form av en utökad premie i kollektivavtalad tjänstepension får Minpension.se inte uppgifter om detta.
Idag kan nio personer av tio se hela sin pension på Minpension.se. Men vissa delar saknas fortfarande hos vissa personer. Om du saknar en pension kan det bero på någon av följande orsaker:

 • IPS (individuellt pensionssparande i bank) levereras idag enbart från SEB och Skandiabanken. Om du har IPS från en annan bank levereras inte uppgifter till Min Pension.
 • Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till Min Pension.
 • Pensioner från vissa mindre pensionsbolag och pensionsstiftelser levereras inte till Minpension.se. Klicka här för att se en förteckning över alla bolag som levererar pensionsuppgifter till Minpension.se.
 • Om du själv begärt flytt av ett pensionskapital från ett bolag till ett annat kan denna försäkring tillfälligt saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar.
 • Det kan vara ett tillfälligt avbrott i leveransen från ett av dina pensionsbolag som medför att en eller flera försäkringar saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar. När det gäller saknade IPS och premiebestämda tjänstepensioner från bolag som inte levererar uppgifter kan du själv lägga till uppgifter om dessa.
Det finns information som du för närvarande inte kan se på Minpension.se, till exempel
 • Vilken arbetsgivare som betalar eller har betalat in till din tjänstepension. För att ta reda på vem som har betalat en viss tjänstepension kan du kontakta valcentralen eller den som administrerar din pension.

 • Om din pension innehåller återbetalnings- eller familjeskydd. Kontakta din valcentral och/eller dina pensionsbolag som har uppgifter om detta. Där kan du också ändra dina tidigare val.

 • Vilka avgifter som tas ut på respektive försäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå informerar om avgifter uppdelad på både pensionsbolag och olika typer av försäkringar.
På Minpension.se kan du enbart se uppgifter om din egen ålderspension. För att få uppgifter om efterlevandepensioner från den allmänna pensionen ska du kontakta Pensionsmyndigheten. När det gäller tjänstepensioner och privata pensioner ska du kontakta det bolag som betalar ut ersättningen.
Minpension.se har inte tillgång till uppgifter om vilka arbetsgivare som har betalat premier till dina tjänstepensioner. De olika valcentralerna kan hjälpa dig. Du kan också fråga din nuvarande och dina tidigare arbetsgivare.

När det gäller individuella tjänstepensioner ska respektive pensionsbolag ha information om vilken arbetsgivare som har betalat in vilka premier.

Hur fungerar pensionsprognosen

När du snart ska gå i pension räknar vi pensionsprognosen utifrån den pension som du tjänat in till när du gör prognosen och den tid som du har kvar till pensioneringen.

Om du planerar att ändra din arbetstid inför pensioneringen är det viktigt att du anger den nya lön som du kommer att ha fram till din pension. Om du slutar att jobba helt innan du går i pension ska du ange månadslönen noll kronor och välja "Saknar förvärvsinkomst" i listan "Arbetar som" när du gör en pensionsprognos på Minpension.se.
När du börjar tänka på att gå i pension är pensionsprognoserna på Minpension.se ett bra sätt att få koll på hur du bäst ska ta ut dina pensioner.

Du gör pensionsprognoserna på samma sätt som tidigare. Prognoser bör nu vara något säkrare än tidigare eftersom merparten av dina pensioner redan är intjänade. Men vi rekommenderar ändå att du kontaktar dina pensionsbolag för att få exakta belopp per pensionsförsäkring.

Det är mycket du ska tänka på inför den kommande pensioneringen. På Minpension.se har vi gjort en guide till dig som steg för steg hjälper dig att gå i pension. Du når guiden utan inloggning.
Den vanligaste orsaken till att prognoserna inte är desamma på Minpension.se som i det i orange kuvertet är att Pensionsmyndigheten i sin beräkning har använt den pensionsgrundande inkomst som du hade för två år sedan. I prognos på Minpension.se kan du själv ange din aktuella lön, som ofta är en annan.
Om prognosberäkning för tjänstepension/privat pension inte går att göra kan det bero på någon av följande anledningar:
 • två olika förmånsbestämda tjänstepensioner inom samma kollektivavtalsområde, som båda är premiedragande, gör att prognosen för tjänste- och privat pension inte kan räknas.
 • pensionens avtalade uttagstidpunkt är passerad vilket gör att prognos inte går att göra för de övriga pensionerna.
 • pensionen är ofullständig men du kan göra prognos för övriga försäkringar.
För vissa försäkringstyper, allmän pension från Pensionsmyndigheten och förmånsbestämd pension från SPV och Skandia, går det att göra en prognos från en månad som inte sammanfaller med din födelsemånad. Men för övriga försäkringstyper kan prognosberäkning för närvarande enbart göras från en tidpunkt som sammanfaller med din födelsemånad.
För närvarande kan Minpension.se inte hantera alla varianter av prognosberäkningar. Om det gäller pensioner som administreras av Alecta (ITP1 och ITP2) kan du logga in på deras internetkontor där du kan göra mer flexibla prognosberäkningar.
Det är inte alltid vi får information om din aktuella lön.

Om du har en förmånsbestämd tjänstepension får vi uppgift om din senaste pensionsmedförande lön. Om du då anger en månadslön när du gör en prognos finns risk att prognosen blir felaktig eftersom den pensionsmedförande lönen kan avvika från din utbetalda lön.

Om du istället har premiebestämd tjänstepension, till exempel ITP1, FTP1, BTP1 ska du däremot alltid fylla i din aktuella lön när du gör en prognos.
Inom olika kollektivavtal används olika typer av löneuppgifter vid beräkning av din pension. Man använder då begreppet pensionsmedförande lön som inte alltid är densamma som den lön som du får utbetalad varje månad. Om du är osäker på vad som gäller för dig bör du kontakta din arbetsgivare.
Att prognosen inte ändras när du ändrar din lön kan bero på flera orsaker.

Allmän pension
Om du har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp påverkas inte pensionen av en högre lön.

Tjänstepension
För individuella tjänstepensioner används den sparpremie som pensionsbolaget har rapporterat (en fast premie kronor per månad). Den påverkas inte av en ändrad lön. Vissa förmånsbestämda pensioner från KPA påverkas inte heller när din lön ändras.
När du har gjort en prognos på Minpension.se kan du klicka på fliken "Så här har vi räknat". Där ser du vilka uppgifter som ligger till grund för beräkningen av prognosen.

Kom ihåg att en prognos alltid bygger på antaganden om framtiden och att dessa kan förändras över tid.
Under fliken "Tjänstepension" visas den pension som du hittills har tjänat in. I prognosen har vi räknat upp förmånen med ett framtida intjänande. Detta gäller för de pensioner som är kopplade till din nuvarande anställning.
Om du ska arbeta deltid och vill veta hur det påverkar din pension kan du använda funktionen "tillfälligt förändrad inkomst" när du ska göra en prognos. Där kan du välja på "Arbeta deltid", "Studera" och "Föräldraledig". Du anger också vilka år som den minskade arbetstiden kommer pågå och hur stor andel av den nuvarande lönen du kommer ha under respektive år.

Observera att denna funktion inte är anpassad för beräkningar som avser en nedtrappning av arbetstiden inför kommande pensionering.
Om du har låg allmän pension kan du få garantipension från den månad du fyller 65 år. När du gör en prognos kan du se om vi har räknat med att du ska få garantipension. Välj i så fall att se prognosen i en tabell. Klicka sedan på pilen vid allmän pension så ser du uppdelningen av den allmänna pensionen i inkomstpension, premiepension och eventuell garantipension.

Bra att veta om garantipension
För att få full garantipension måste du ha bott i Sverige i minst 40 år, annars minskar pensionen i förhållande till antalet år som du har bott i Sverige.

Om du har änkepension eller/och utländsk pension till en del kan garantipensionen minska.

Du kan bara få garantipension utbetalad om du bor i Sverige, annat EU-land eller Norge, Island, Liechetenstein, Schweiz. Under vissa förutsättningar kan du även få garantipensionen utbetalad om du bor i Kanada.

För närvarande innehåller prognosberäkningen ett antal begränsningar. Några av dessa ser du i tabellen här nedanför.

faq
Vid en prognosberäkning utgår Minpension.se alltid från den pension som du hittills tjänat in. Fram till den valda pensionstidpunkten tillgodoräknas framtida premier baserade på den lön du angett och det val du gjort i listan ”Arbetar som” där du anger om din anställning omfattas av ett kollektivavtal och i så fall vilket.

För den allmänna pensionen använder vi prognosberäkningar som Pensionsmyndigheten tillhandahåller.

För tjänstepensioner och privat pensioner använder vi beräkningsrutiner med vissa standardvärden (schabloner) som ingår i den branschgemensamma prognosstandarden.

För individuella tjänstepensioner använder vi den premie som det aktuella pensionsbolaget skickat med.

För övriga premiebestämda kollektivavtalade tjänstepensioner och den allmänna pensionen görs avsättning för framtida premierna enligt gällande regelverk.

Vid en prognosberäkning är huvudregeln att vi antar att du tjänar in pension till månaden före pensionsuttaget. För den allmänna pensionen antar vi att du tjänar in pension till månaden innan det första uttaget görs med 100 procent. I tabellen här nedanför finns några exempel på storleken på de framtida premier som tillgodoräknas vid en prognosberäkning för allmän pension och vissa typer av premiebestämda tjänstepensioner.
Inom flera kollektivavtal (till exempel SAF-LO och ITP) har det skapats möjligheter att öka avsättningen av premier utöver de procentsatser som anges i tabellen ovan. För tillfället har Minpension.se inte tillgång till dessa uppgifter vilket kan innebära att vissa prognoser kan bli något lågt beräknade.

Vissa äldre typer av kollektivavtal, till exempel ITP2 och KAP-KL, består av två delar, en förmånsbestämd del (där du garanteras en viss andel av din slutlön) och en mindre avsättning till en premiebestämd del av pensionen.

Eftersom vi inte har kännedom om dina försäkringar innehåller återbetalningsskydd sker prognosberäkningarna med ett antagande om alla premiebestämda försäkringar har ett återbetalningsskydd. Vi har heller inte kännedom om du valt ett familjeskydd. Därför görs prognosberäkningarna med ett antagande om att sådant skydd valts där det är möjligt.

Så använder du Minpension.se

Du som har skyddade personuppgifter kan idag inte registrera dig på Minpension.se. Om du sedan tidigare är registrerad hos Minpension.se och får skyddade personuppgifter kommer du inte längre att kunna använda våra tjänster. Detta beror bland annat på att många pensionsbolag inte levererar försäkringsuppgifter vid skyddade personuppgifter och därmed blir en pensionsprognos mycket missvisande.

Hur fungerar pensionsprognosen

Fondportföljen AP7 Såfa är det alternativ som du placeras i om du inte själv väljer en eller flera fonder för din premiepension. Du kan också aktivt välja detta alternativ som ersättning för dina tidigare fondval.

När en person har fyllt 56 år fördelas sparandet i två fonder och då redovisas inte någon kursinformation för det samlade sparandet. När sparandet innan dess förvaltas i en aktiefond redovisas kursinformationen. Observera att det totala värdet för sparandet i AP7 Såfa alltid visas.
Liksom alla prognoser innehåller även pensionsprognosen på Minpension.se ett visst mått av osäkerhet. Mycket oförutsett kan hända innan det är dags för dig att gå i pension, både privat och i den globala ekonomin. Ju längre du har kvar till pensioneringen ju osäkrare blir prognosen.

När det gäller prognosen för den allmänna pensionen används beräkningsrutiner och beräkningsparametrar från Pensionsmyndigheten vilket ökar säkerhet i beräkningarna.

För tjänstepensioner och privat pension används mer generella parametrar (samma för de flesta bolag) vilket minskar säkerheten något. Även vid en prognosberäkning nära ett kommande uttagstillfälle kan det uppstå differenser jämfört det belopp som det aktuella pensionsbolaget kommer att betala ut. Om du är nära ett pensionsuttag bör du därför alltid kontakta berörda bolag för att få exakta uppgifter.
Ersättningen från A-kassan är pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

Om du vill göra en pensionsprognos när du är arbetslös ska du ange den inkomst du har från A-kassan som lön och i listan "Arbetar som" väljer du "annan anställning".

Minpension.se när det är dags att gå i pension

På Minpension.se har vi sammanställt saker du behöver tänka igenom när tiden för pensionen närmar sig.

Verktygslådan
I vår verktygslåda hittar du massor av bra saker som du bör fundera på och veta om när pensionens börjar närma sig.

Checklista inför pensioneringen
När du har bestämt dig för att gå i pension hjälper vår checklista dig, steg för steg.
Tjänstepension och privat pension
För närvarande slutar vissa pensionsbolag att leverera uppgifter till Minension.se när utbetalning från en försäkring har påbörjats. Ibland händer det redan innan utbetalningen har börjat. När en försäkring har börjat utbetalas tar Minpension.se inte längre med den i prognosberäkningen.

Allmän pension
Pensionsmyndigheten fortsätter att leverera uppgifter om din allmänna pension efter att utbetalningen har börjat. Därför kan du göra pensionsprognos för allmän pension även när utbetalningen har påbörjats. I prognosen kan du då se hur den allmänna pensionen påverkas när du fortsätter att arbeta.

När du har tagit ut 100 % av din inkomstpension i den allmänna pensionen, kommer saldot (det vi kallar pensionskapitalet) för den allmänna pensionen att minska och inom ett par år vara nere på noll. Pensionskapitalet är då inte förbrukat utan används av Pensionsmyndigheten för att beräkna storleken på din inkomstpension så länge du lever. För premiepensionen i den allmänna pensionen redovisas ett kapital så länge utbetalning pågår.

Övriga frågor om pension

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen.

När du tjänar in till din pension består den allmänna pensionen av två delar; inkomstpension och premiepension. Om din inkomstpension är låg kan du också få garantipension när pensionen betalas ut. Om du är född före 1954 eller tidigare kan du också få tilläggspension och garantitillägg.
Om du fortsätter att jobba efter att du har tagit ut din allmänna pension tjänar du in nya pensionsrätter som höjer din allmän pension.

Om du har börjat ta ut din tjänstepension kan du normalt inte tjäna in några nya pensionsrätter för denna del av pensionen. Men om du tillhör något av de nya pensionsavtalen, det vill säga AKAP-KL, SAF-LO, PA-KFS09 eller PA16 kan du tjäna in pensionsrätter fram till och med din 67-årsdag när du arbetar.
Om du är sjukskriven en längre tid eller om du har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning är dessa ersättningar pensionsgrundande för allmän pension.

Också din arbetsgivare fortsätter i många fall att betala premier till din tjänstepension fram till den normala pensionsåldern. För att få veta vad som gäller för dig ska du fråga din arbetsgivare.
Har du gjort en prognos och upptäckt att din pension blir låg? När du har fyllt 65 år och bor i Sverige har du möjlighet att ansöka om bostadstillägg för pensionärer, BTP, hos Pensionsmyndigheten. På Pensionsmyndighetens webbhittar du en beräkningsmodul där du kan testa om du är berättigad till BTP.
Allmän pension, tjänstepension och privat pension inklusive IPS är skattepliktiga när pensionen betalas ut. Det belopp du ser i prognosen är alltid före skatteavdrag. Från det år du fyller 66 år sänks skatten på pension.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Skatteverkets skatteuträkning hittar du här .