Till sidans huvudinnehåll

Vanliga frågor

Vår kundservice på minPension får många frågor från våra användare. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Hittar du inte det du söker är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Kategorier

Vanligaste frågorna

 • Så registrerar du dig på minPension

  För att kunna registrera dig på minPension krävs att du är född efter 1937 och att du under något år tjänat in allmän pension. Om du har skyddad identitet kan du inte registrera dig på minPension.

  För att registrera dig kan du använda någon av följande inloggningssätt;
  • Mobilt BankID,
  • BankID på din dator
  • E-legitimation från Telia

 • Vad är minPension?

  På minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör att minPension är en neutral och oberoende tjänst som är kostnadsfri för användaren.

  minPension finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

  Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn är i dag knutna till minPension. Tillsammans levererar de pensionsinformation motsvarande 98 procent av det totala pensionskapitalet.

  Pensionsportalen minPension ägs av minPension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation.

  Om du behöver hjälp att logga in eller om du har frågor om hur tjänsten fungerar och vilka uppgifter som visas kan du kontakta vår kundservice

 • Så uppdaterar du dina uppgifter på minPension

  Logga in hos minPension och gå till "Insamlingsstatus". Klicka på "Uppdatera uppgifter".

  En insamling av pensionsuppgifter startas. När alla uppdateringar har slutförts kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig. En uppdatering förväntas vara klar under nästa vardag. 

 • Varför syns inte alla pensionerna på minPension?

  Idag kan nio personer av tio se hela sin pension på minPension. Men vissa delar saknas fortfarande för vissa personer. Om du saknar en pension kan det bero på någon av följande orsaker:

  • I många fall får minPension inte uppgifter om pensioner som snart ska börja betalas ut, har börjat betalas ut eller där du valt att skjuta fram uttaget. Pensioner som börjat betalas ut tas aldrig med i prognosberäkningen.  
  • IPS (individuellt pensionssparande i bank) levereras idag enbart från SEB och Skandiabanken. Om du har IPS från en annan bank levereras inte dessa uppgifter till minPension.
  • Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till minPension.
  • Pensioner från vissa mindre pensionsbolag och pensionsstiftelser levereras inte till minPension. Klicka här för att se en förteckning över alla bolag som levererar pensionsuppgifter till minPension.
  • Om du själv begärt flytt av ett pensionskapital från ett bolag till ett annat kan denna försäkring tillfälligt saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar.
  • Det kan vara ett tillfälligt avbrott i leveransen från ett av dina pensionsbolag som medför att en eller flera försäkringar saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar.
  • När det gäller saknade IPS och premiebestämda pensioner från bolag som inte levererar uppgifter, kan du själv lägga till uppgifter om dessa.
 • Kan någon annan än du se dina uppgifter på minPension?

  Det är bara du själv som har tillgång till dina uppgifter på minPension.

  Enligt våra användarvillkor får du inte lämna ut dina uppgifter till någon annan, med undantaget att du tillfälligt kan ge en handläggare på vår Kundservice eller Pensionsmyndighetens Kundservice rätt att se dina uppgifter för att kunna hjälpa dig med dina frågor.

  Om du vill ha hjälp från vår eller Pensionsmyndighetens Kundservice gör du så här: Logga in på minPension och gå till "Inställningar”. Rulla ner på sidan så hittar du "Medgivande till kundservice". Välj först vilken kundservice du vill ha hjälp från, minPension eller Pensionsmyndigheten.  Kryssa i rutan att du godkänner att kundservice får åtkomst till dina uppgifter samt välj för hur lång tid medgivandet ska gälla. Klicka på knappen "Lämna medgivande".

 • Vad är jämförelsevärde som visas för en del pensioner?

  Jämförelsevärdet finns för att du ska kunna jämföra värdet på din förmånsbestämda pension med din premiebestämda pension. Jämförelsevärdet är framräknat av minPension och inte av ditt pensionsbolag. Det innebär att jämförelsevärdet inte är ditt verkliga kapital. Du kan inte påverka eller flytta kapitalet till ett annat pensionsbolag. Hos ditt pensionsbolag redovisas normalt din förmånsbestämda pension enbart som ett månadsbelopp. 

Så använder du minPension

 • Vilka pensionsbolag har direktinloggning till minPension?

  Flera försäkringsbolag och banker erbjuder direktinloggning till minPension. Direktinloggning innebär att du kommer till "Mina sidor" på minPension om du är inloggad på ditt försäkringsbolags eller banks internetkontor.

  Just nu erbjuder följande aktörer denna möjlighet:

  • Pensionsmyndigheten
  • Alecta
  • AMF
  • Brummer Life
  • Folksam
  • KPA
  • Länsförsäkringar
  • Skandia
  • SPP
  • Statens tjänstepensionsverk (SPV)
  • Swedbank


  Även Handelsbanken har en länk till minPension på sitt internetkontor, men den kräver en ny inloggning för att du ska komma vidare till "Mina sidor" på minPension.

 • Så registrerar du dig på minPension

  För att kunna registrera dig på minPension krävs att du är född efter 1937 och att du under något år tjänat in allmän pension. Om du har skyddad identitet kan du inte registrera dig på minPension.

  För att registrera dig kan du använda någon av följande inloggningssätt;
  • Mobilt BankID,
  • BankID på din dator
  • E-legitimation från Telia

 • Vad är minPension?

  På minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör att minPension är en neutral och oberoende tjänst som är kostnadsfri för användaren.

  minPension finns både som egen webbplats och som integrerad webb hos andra aktörer, till exempel på Pensionsmyndighetens inloggade sidor och på pensionsbolagens internetkontor.

  Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn är i dag knutna till minPension. Tillsammans levererar de pensionsinformation motsvarande 98 procent av det totala pensionskapitalet.

  Pensionsportalen minPension ägs av minPension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsföretagens branschorganisation.

  Om du behöver hjälp att logga in eller om du har frågor om hur tjänsten fungerar och vilka uppgifter som visas kan du kontakta vår kundservice

 • Så avregistrerar du dig från minPension

  Du kan när som helst avregistrera dig från minPension. Då tar vi bort alla dina uppgifter.

  Gör så här:
  Logga in på "Mina sidor" och klicka på fliken ”Inställningar". Klicka i rutan för avregistrering. 

  Du är alltid välkommen att registrera dig till minPensions tjänster igen. 

 • Frågor för pensionsbolag, valcentraler och Pensionsmyndigheten

  På minPension får du samlad information om din intjänade pension. Vår kundservice svarar främst på frågor om tjänsterna som erbjuds på minPension. Vid frågor som till exempel gäller ändringar av pensioner ska du kontakta det pensionsbolag eller den valcentral som administrerar respektive pension. Exempel på sådana frågor är: Återbetalnings- och/eller familjeskydd - kontakta din valcentral (kollektivavtalad tjänstepension) eller dina pensionsbolag (för övrig tjänstepension och privat pension).

  Fondval: Kontakta Pensionsmyndigheten (för premiepensionen) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).

  Ansök om pension: Kontakta Pensionsmyndigheten (för allmän pension) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).

  Ändring av uttagstider:  Pensionsmyndigheten (för allmän pension) eller dina pensionsbolag (för tjänstepension och privat pension).

 • Så uppdaterar du dina uppgifter på minPension

  Logga in hos minPension och gå till "Insamlingsstatus". Klicka på "Uppdatera uppgifter".

  En insamling av pensionsuppgifter startas. När alla uppdateringar har slutförts kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig. En uppdatering förväntas vara klar under nästa vardag. 

 • Så får du hjälp med att se färgerna på minPension

  Upplever du något tillgänglighetsproblem? Till exempel i kontraster, talsyntes, förståelse av text, språk?

  Börja med att fundera över vilka hjälpmedel du använder. Om du har stora problem har du kanske redan skaffat det verktyg som du behöver för att tolka olika webbsidor. För oss är det viktigt att se till att minPensions tjänster funkar med dina verktyg.

  Här kan du läsa mer om tillgängligheten på minPension och om de hjälpmedel som finns att tillgå.

 • Kan någon annan än du se dina uppgifter på minPension?

  Det är bara du själv som har tillgång till dina uppgifter på minPension.

  Enligt våra användarvillkor får du inte lämna ut dina uppgifter till någon annan, med undantaget att du tillfälligt kan ge en handläggare på vår Kundservice eller Pensionsmyndighetens Kundservice rätt att se dina uppgifter för att kunna hjälpa dig med dina frågor.

  Om du vill ha hjälp från vår eller Pensionsmyndighetens Kundservice gör du så här: Logga in på minPension och gå till "Inställningar”. Rulla ner på sidan så hittar du "Medgivande till kundservice". Välj först vilken kundservice du vill ha hjälp från, minPension eller Pensionsmyndigheten.  Kryssa i rutan att du godkänner att kundservice får åtkomst till dina uppgifter samt välj för hur lång tid medgivandet ska gälla. Klicka på knappen "Lämna medgivande".

Vad kan du göra på minPension?

 • Vilken information får du på minPension?

  Intjänad pension: När du är inloggad kan du se uppgifter om den pension du tjänat in hittills uppdelad på allmän pension, tjänstepension och privat pension. Den allmänna pensionen levereras av Pensionsmyndigheten medan tjänstepension och privat pension levereras av de pensionsbolag som är anslutna till minPension. Den allmänna pensionen är uppdelad på inkomstpension och premiepension. Klicka här för att se en förteckning över alla bolag som levererar pensionsuppgifter till oss.

  Pensionsprognos: Utifrån dina pensionsuppgifter och de uppgifter du själv lägger till när du registrera dig (om din lön och ditt avtalsområde) får du en prognos som visar storleken på din framtida pension. När du är inloggad kan du ändra ändra dina uppgifter under fliken "Inställningar".

  Under fliken "Simulatorn" kan du se hur olika antaganden påverkar in pensionsprognos.

 • Varför syns inte alla pensionerna på minPension?

  Idag kan nio personer av tio se hela sin pension på minPension. Men vissa delar saknas fortfarande för vissa personer. Om du saknar en pension kan det bero på någon av följande orsaker:

  • I många fall får minPension inte uppgifter om pensioner som snart ska börja betalas ut, har börjat betalas ut eller där du valt att skjuta fram uttaget. Pensioner som börjat betalas ut tas aldrig med i prognosberäkningen.  
  • IPS (individuellt pensionssparande i bank) levereras idag enbart från SEB och Skandiabanken. Om du har IPS från en annan bank levereras inte dessa uppgifter till minPension.
  • Om du är sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till minPension.
  • Pensioner från vissa mindre pensionsbolag och pensionsstiftelser levereras inte till minPension. Klicka här för att se en förteckning över alla bolag som levererar pensionsuppgifter till minPension.
  • Om du själv begärt flytt av ett pensionskapital från ett bolag till ett annat kan denna försäkring tillfälligt saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar.
  • Det kan vara ett tillfälligt avbrott i leveransen från ett av dina pensionsbolag som medför att en eller flera försäkringar saknas. Prova i så fall att uppdatera dina försäkringar.
  • När det gäller saknade IPS och premiebestämda pensioner från bolag som inte levererar uppgifter, kan du själv lägga till uppgifter om dessa.
 • Att lägga till pensioner som saknas, tex. ISK och IPS

  Du kan själv lägga till uppgifter som inte har hämtats automatiskt. Det gör du under boxarna ”Privat pension” och ”Tjänstepension”. Idag får minPension in de flesta pensionsuppgifterna, men det finns undantag där du själv kan komplettera för att få en bra bild av din framtida pension.

  • IPS (individuellt pensionssparande i bank) levereras idag enbart från SEB och Skandiabanken. Om du har IPS från en annan bank kan du själv lägga till den i boxen "Privat pension" under fliken "Intjänad pension".
  • Ditt sparande i kapitalförsäkringar och ISK hanteras för närvarande inte av minPension. Kom ihåg att dessa sparformer inte beskattas vid utbetalningen till skillnad från övrig pension.
  • Om du saknar någon tjänstepension kan du själv lägga till uppgifter om den i boxen "Tjänstepension" under fliken "Intjänad pension". Observera att det av tekniska skäl inte går att lägga till uppgifter om förmånsbestämda pensioner eller pensioner under utbetalning.

  Tänk på att du själv ansvarar för uppdatering av de pensionsuppgifter du lägger till. Vi tar med dina inlagda uppgifter vid prognosberäkningen men kommer inte att särredovisa dem. Istället ingår de i summan för din privat pension alternativt summan för tjänstepension.

 • Visar minPension hur löneväxling påverkar pensionen?

  Det är inte säkert att du på minPension kan se hur din löneväxling påverkar pensionen. Löneväxling kan göras på olika sätt och det är inte alltid uppgifterna levereras till minPension på ett sådant sätt att vi kan ta med dem i beräkningen av din pensionsprognos.

  • Om löneväxling görs i en separat pensionsförsäkring kommer uppgifterna att tas med i prognosen.
  • Om löneväxling görs i form av en utökad premie i kollektivavtalad tjänstepension får minPension inte uppgifter om detta och tas inte med i prognosen.
 • Hur aktuella är pensionsuppgifterna på minPension?

  Varje gång du loggar in hämtar vi aktuella uppgifter om allmän pension (inkomst- och premiepension) från Pensionsmyndigheten.

  Från de flesta övriga bolag hämtar vi aktuella uppgifter en gång per månad.

  Observera att visa pensioner bara får nya värden en gång per år. Detta gäller till exempel för inkomstpensionen från Pensionsmyndigheten och de tjänstepensioner som är förmånsbestämda.

  Vill du uppdatera dina uppgifter själv? Gör så här:

  När du har loggat in till "Mina sidor" kan du från sidan med förenklad pensionsprognos klicka dig över till till den gamla versionen av minPension där du på sidan "Översikt" kan begära uppdatering av dina uppgifter. 

 • Visar minPension pension från arbete utomlands?

  minPension har inte tillgång till uppgifter från dina utländska arbetsgivare. För att hjälpa dig att hitta pensionspengarna utomlands har vi sammanställt en lista med den information vi har om andra länders pensionsinformation till sina medborgare.

  Tänk på att handläggningstiden för utländsk pension kan vara lång. Du bör ta reda på hur du ska få ut din pension från andra länder minst sex månader innan du pensionerar dig.

 • Flyttat pensionskapital syns inte på minPension

  Om du själv har valt att flytta pensionskapital från ett bolag till ett annat kan den aktuella pensionen tillfälligt försvinna från redovisningen alternativ visas dubbelt. Detsamma kan inträffa om du är anställd inom kommun eller landsting och har förmånsbestämda pensioner och din arbetsgivare byter pensionsadministratör mellan KPA och Skandia. Om något av detta händer kan du prova att uppdatera dina pensionsuppgifter. Det gör du i den gamla versionen av minPension som du når efter inloggning på sidan "Förenklad prognos". Gå till sidan "Översikt" och begär uppdatering. 

 • Exempel på information som minPension inte visar

  Det finns information som du för närvarande inte kan se på minPension, till exempel

  • Vilken arbetsgivare som betalar eller har betalat in till din tjänstepension. För att ta reda på vem som har betalat en viss tjänstepension kan du kontakta valcentralen eller den som administrerar din pension.
  • Om din pension innehåller återbetalnings- eller familjeskydd. Kontakta din valcentral och/eller dina pensionsbolag som har uppgifter om detta. Där kan du också ändra dina val.

  Vilka avgifter som tas ut på respektive försäkring. Konsumenternas Försäkringsbyrå informerar om avgifter uppdelad på både pensionsbolag och olika typer av försäkringar.

 • Kan man se pension efter sin partner på minPension?

  På minPension kan du enbart se uppgifter om din egen pension.

  För att få uppgifter om efterlevandepensioner från den allmänna pensionen ska du kontakta Pensionsmyndigheten. När det gäller tjänstepensioner och privata pensioner ska du kontakta det bolag som betalar ut pensionen.

Hur fungerar pensionsprognosen

 • Hur fungerar prognosen på minPension innan påbörjat pensionsuttag?

  Vid en prognosberäkning utgår minPension alltid från den pension som du hittills tjänat in. Fram till den valda pensionstidpunkten tillgodoräknas framtida premier baserade på den pensionsmedförande lön vi har hämtat in, eller du angett samt det val du gjort i listan ”Arbetar som” där du anger om din anställning omfattas av ett kollektivavtal och i så fall vilket.

  För den allmänna pensionen använder vi prognosberäkningar som Pensionsmyndigheten tillhandahåller.

  För tjänstepensioner och privat pensioner använder vi beräkningsrutiner med vissa standardvärden (schabloner) som ingår i den branschgemensamma prognosstandarden.

  För individuella tjänstepensioner använder vi den premie som det aktuella pensionsbolaget skickat med.

  För övriga premiebestämda kollektivavtalade tjänstepensioner och den allmänna pensionen görs avsättning för framtida premierna enligt gällande regelverk.

  Vid en prognosberäkning är huvudregeln att vi antar att du tjänar in pension till månaden före pensionsuttaget. För den allmänna pensionen antar vi att du tjänar in pension till månaden innan det första uttaget görs med 100 procent. I tabellen här nedanför finns några exempel på storleken på de framtida premier som tillgodoräknas vid en prognosberäkning för allmän pension och vissa typer av premiebestämda tjänstepensioner.

  Typ av pension

  Inkomstintervall
  0-7,5 IBB

  Inkomstintervall
  7,5-30 IBB

  Allmän pension 18,5% av lönen 0% av lönen
  Tjänstepension ITP avd 1 4,5% av lönen 30% av lönen
  Tjänstepension SAF-LO 4,5% av lönen 30% av lönen
  Tjänstepension AKAP-KL 4,5% av lönen 30% av lönen
  Tjänstepension PA16 avd 1 6% av lönen 31% av lönen
  Tjänstepension Alternativ ITP2 Den premie som resp. bolag anger
  Individuella tjänstepensioner
  utan koppling till ett kollektivavtal
  Den premie som resp. bolag anger

  Inom flera kollektivavtal (till exempel SAF-LO och ITP) har det skapats möjligheter att öka avsättningen av premier utöver de procentsatser som anges i tabellen ovan. minPension har inte tillgång till dessa uppgifter vilket kan innebära att vissa prognoser kan bli något lågt beräknade.

  Vissa äldre typer av kollektivavtal, till exempel ITP2 och KAP-KL, består av två delar, en förmånsbestämd del (där du garanteras en viss andel av din lön) och en mindre avsättning till en premiebestämd del av pensionen.

  Eftersom vi inte har kännedom om dina försäkringar innehåller återbetalningsskydd sker prognosberäkningarna med ett antagande om alla premiebestämda försäkringar har ett återbetalningsskydd. Vi har heller inte kännedom om du valt ett familjeskydd. Därför görs prognosberäkningarna med ett antagande om att sådant skydd valts där det är möjligt.

 • Hur fungerar prognosen på minPension inför pensionsuttag?

  När du snart ska gå i pension räknar vi pensionsprognosen utifrån den pension som du tjänat in till när du gör prognosen och den tid som du har kvar till pensioneringen.

  Om du planerar att ändra din arbetstid inför pensioneringen är det viktigt att du anger den nya lön som du kommer att ha fram till din pension. Om du slutar att jobba helt innan du går i pension ska du ange månadslönen noll kronor och välja "Saknar förvärvsinkomst" som avtalsområde. Du ändrar dina inställningar under fliken "Inställningar" på "Mina sidor". 

 • Så kan du använda minPension när du funderar på att gå i pension

  När du börjar tänka på att gå i pension är pensionsprognoserna på minPension ett bra sätt att få koll på hur du bäst ska ta ut dina pensioner.

  Du gör pensionsprognoserna på samma sätt som tidigare. Prognoser bör nu vara något säkrare än tidigare eftersom merparten av dina pensioner redan är intjänade. Men vi rekommenderar ändå att du kontaktar dina pensionsbolag för att få exakta belopp per pensionsförsäkring.

  Det är mycket du ska tänka på inför den kommande pensioneringen. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på innan du börjar ta ut din pension. 

 • Hur säker är pensionsprognosen?

  Som alla prognoser innehåller pensionsprognosen en viss osäkerhet. Mycket oförutsett kan hända innan det är dags för dig att gå i pension, både privat och i den världsekonomin. Ju längre du har kvar till pensioneringen ju osäkrare blir prognosen.

  När det gäller prognosen för den allmänna pensionen används beräkningsrutiner och beräkningsparametrar från Pensionsmyndigheten, vilket gör beräkningarna säkrare.

  För tjänstepensioner och privat pension används mer generella parametrar (samma för de flesta bolag) vilket minskar säkerheten något. Även vid en prognosberäkning nära ett kommande uttagstillfälle kan det uppstå skillnader jämfört det belopp som pensionsbolaget kommer att betala ut.

  Om du funderar på att börja ta ut pension bör du därför alltid kontakta dina pensionsbolag och be dem om en prognos utifrån deras beräkningsparametrar. 

 • Varför är prognosen inte densamma i orange kuvert som på minPension?

  Den vanligaste orsaken till att prognoserna inte är desamma på minPension som i det i orange kuvertet är att Pensionsmyndigheten i sin beräkning har använt den pensionsgrundande inkomst som du hade för två år sedan.

  I prognos på minPension kan du själv ange din aktuella lön, som ofta är en annan. 

  Gör så här:

  Gå till fliken "Inställningar" på "Mina sidor" och ändra din lön.

 • Varför går det inte att göra en prognosberäkning från en viss månad?

  För försäkringstyperna allmän pension från Pensionsmyndigheten och förmånsbestämd pension från SPV och Skandia, kan du göra en prognos från en månad som inte sammanfaller med din födelsemånad.

  För övriga försäkringstyper skapas prognosberäkningen utifrån din födelsemånad, men du har möjlighet att laborera med olika uttagsår. 

 • Varför ändras inte lönen automatiskt?

  Det är inte alltid vi får information om din aktuella lön.

  Om du har en förmånsbestämd tjänstepension får vi uppgift om din registrerade pensionsmedförande lön. Om du då anger en månadslön när du gör en prognos finns risk att prognosen blir felaktig eftersom den pensionsmedförande lönen kan avvika från din utbetalda lön.

  Om du istället har premiebestämd tjänstepension, till exempel ITP1, FTP1, BTP1 ska du däremot alltid fylla i din aktuella lön när du gör en prognos.

 • Vad är pensionsmedförande lön?

  Inom olika kollektivavtal används olika typer av löneuppgifter vid beräkning av din pension. Man använder då begreppet "pensionsmedförande lön" som inte alltid är densamma som den lön som du får utbetalad varje månad.

  Om du är osäker på vad som gäller för dig så kan du fråga din arbetsgivare.

  På minPension ska du använda den pensionsmedförande lönen även om den är lägre. I annat fall räknar vi din prognos med fel förutsättningar.

 • Varför ändras inte prognosen när lönen ändras

  Att prognosen inte ändras när du ändrar din lön kan bero på flera orsaker.

  Allmän pension
  Om du har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp påverkas inte pensionen av en högre lön.

  Tjänstepension
  För individuella tjänstepensioner används den premie som pensionsbolaget har rapporterat (en fast premie kronor per månad).

  Vissa förmånsbestämda pensioner från KPA påverkas inte när du ändrar din lön på minPenison.

 • Se hur prognosen har räknats

  Funktionen för att se hur vi har räknat din prognos saknas på nya minPension. Informationen finns kvar i den gamla versionen av minPension som du når via en övergång från sidan "Förenklad pensionsprognos". 

  Gör så här:

  Ta dig över till den gamla versionen av minPension. Gör en prognos och klicka sedan på fliken "Så har vi räknat". 


  Kom ihåg!

  En prognos bygger på antaganden om framtiden, vilka kan förändras över tid.

 • Vilka begränsningar finns i prognosen?

  För närvarande innehåller prognosberäkningen ett antal begränsningar. Några av dessa ser du i tabellen här nedanför.

  Försäkringstyp / sitaution Begränsning
  ITP1, FTP1 och KTP1 Beräkning enbart från 65 år med livsvarig utbetalning
  ITP2, FTP2, BTP2 och KTP2 Beräkning kan tidigast göras från 62 år med livsvarig utbetalning. Prognosen görs med förutsättning att du slutar i pensioneringssyfte.
  Individuell tjänstepension Den lön du anger påverkar inte prognosen för de individuella tjänstepensionerna. För prognoser för dessa försäkringar används den premie som respektive bolag i förekommande fall har rapporterat.
  Utbetalning har påbörjats eller är nära förestående Berörda försäkringar ingår inte i prognosberäkningen, med ett undantag; prognos för allmän pension fungerar även då utbetalning pågår.
  Försäkring med ofullständiga uppgifter Berörda försäkringar ingår inte i prognosberäkningen.
  Två eller flera samtidiga anställningar Två anställningar innebär två olika löner och eventuellt även två olika kollektivavtal, situationer som prognosrutinen inte kan hantera. Om du har två olika förmånsbestämda ITP2-pensioner blockeras prognosen för tjänstepension och privat pension.
  Pensionsuttag fr.o.m. år och månad som inte är en jämn födelsedag Flertalet tjänstepensioner kan i prognosen enbart tas ut från den månad du fyller år. Detta med ett undantag för vissa förmånsbestämda pensioner (PA-91, PA03, ITP-P och KAP-KL från Skandia) där uttag kan göras från valfri månad. Detta gäller även för den allmänna pensionen.
 • Varför är det olika belopp i prognosen för förmånsbestämd och intjänad tjänstepension?

  I boxen "Tjänstepension", under fliken "Intjänad pension" visas den pension som du hittills har tjänat in. För de pensioner som är kopplade till din nuvarande anställning innebär det att vi i prognosen har räknat med att du behåller din nuvarande lönenivå samt är kvar inom samma avtalsområde till dess du tar ut din pension.

minPension när det är dags att gå i pension

 • Så fungerar minPension när du börjat ta ut pensioner

  Tjänstepension och privat pension
  För närvarande slutar vissa pensionsbolag att leverera uppgifter till minPension när utbetalning från en försäkring har påbörjats - ibland händer det till och med innan utbetalningen har börjat. När en försäkring har börjat utbetalas tar minPension inte längre med den i prognosberäkningen.

  Allmän pension
  Pensionsmyndigheten fortsätter att leverera uppgifter om din allmänna pension efter att utbetalningen har börjat. Därför kan du göra pensionsprognos för allmän pension även när utbetalningen pågår. I prognosen ser du då hur den allmänna pensionen påverkas när du fortsätter att arbeta.

  När du har tagit ut 100 procent av din inkomstpension i den allmänna pensionen, kommer saldot (det vi kallar pensionskapitalet) för den allmänna pensionen att minska och inom ett par år vara nere på noll. Pensionskapitalet är då inte förbrukat utan används av Pensionsmyndigheten för att beräkna storleken på din inkomstpension så länge du lever. För premiepensionen i den allmänna pensionen redovisas ett kapital så länge utbetalning pågår.

Övriga frågor om pension

 • Vad händer med pensionen om du fortsätter att jobba?

  Om du fortsätter att jobba efter att du har börjat ta ut din allmänna pension tjänar du in nya pensionsrätter som höjer din allmän pension.

  Om du har börjat ta ut din tjänstepension kan du normalt inte tjäna in några nya pensionsrätter för denna del av pensionen. Men om du tillhör något av de nya pensionsavtalen, det vill säga AKAP-KL, SAF-LO, PA-KFS09 eller PA16 avd 1, kan du tjäna in pensionsrätter fram till och med din 67-årsdag när du arbetar.

 • Vilken skatt blir det på pensionen?

  Allmän pension, tjänstepension och privat pension inklusive IPS är skattepliktiga när pensionen betalas ut. Det belopp du ser i prognosen är alltid före skatteavdrag. Från det år du fyller 66 år sänks skatten på pension.

  Här kan du läsa mer om skatt på pension.

  Skatteverkets skatteuträkning hittar du här

 • Vad är jämförelsevärde som visas för en del pensioner?

  Jämförelsevärdet finns för att du ska kunna jämföra värdet på din förmånsbestämda pension med din premiebestämda pension. Jämförelsevärdet är framräknat av minPension och inte av ditt pensionsbolag. Det innebär att jämförelsevärdet inte är ditt verkliga kapital. Du kan inte påverka eller flytta kapitalet till ett annat pensionsbolag. Hos ditt pensionsbolag redovisas normalt din förmånsbestämda pension enbart som ett månadsbelopp. 

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in