Till sidans huvudinnehåll

Pension när du pluggar utomlands

Det kan vara både kul och lärorikt att byta land. Kanske för att plugga. Men hur blir det med pensionen?

Uppdaterad: 2023-05-17

Bild på tre studenter som kramar varandra

Att plugga utomlands kan vara både spännande och lärorikt. Om du väljer en utbildning som berättigar till studiestöd från Centrala studiestödsnämnden, CSN, så fungerar avsättningen till din pension precis som i Sverige. Ansök om bidragsdelen så ger den automatiskt pensionsrätter.

Tänk på pensionen när du pluggar utomlands

Bor du utomlands i många år utan att arbeta och får pension från det landet, så kan det påverkar din pension när du flyttar tillbaka till Sverige.

Om du är berättigad till garantipension beräknas den på hur många år mellan 16-64 år som du har bott i Sverige. För att få maxbeloppet ska du ha varit bosatt i Sverige i 40 år. Har du till exempel bott  i Sverige i 30 år får du 30/40-delar av garantipensionen medan du får hälften av maxbeloppet om du har bott i Sverige i 20 år. 

Garantipension är ett grundskydd

I den allmänna pensionen finns grundskyddet garantipension. Den täcker upp pensionen när inkomsten har varit låg eller ingen alls.

Om du är född 1976 eller senare gäller nya regler för garantipensionen. För att få maxbeloppet för garantipensionen räcker det inte med att ha bott i Sverige i 40 år. Du ska också haft pensionsgrundande inkomst motsvarande det gällande årets inkomstbasbelopp, det vill säga 62 500 kronor år 2018, mellan 16 och 25 år för att även dessa år ska ligga till grund för garantipension. Garantipension betalas bara ut om du är bosatt i Sverige. 

Mer läsning