Ordlista

Vad betyder arvsvinst? Garantitillägg och pensionsrätt? Orden som pensionsbranschen använder kan vara svåra att förstå. I ordlistorna finns förklaringar till de vanligaste orden.

Ordlista med enkla förklaringar

Den här ordlistan förklarar pensionsorden på enkel svenska. Ordlistan har tagits fram i samarbete mellan Svensk Försäkring, Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen.

Pensionsord för konsumenter >>

Om du inte hittar det ord du söker i ordlistan hjälper gärna vår kundtjänst till att förklara.

Pensionsorden

Pensionsorden har tagits fram av kommittén för Pensionstermer, SIS/TK 568. Det innebär att terminologin följer svensk standard och språkbruket inom pensionsområdet är överensstämmande. I kommittén har representanter från Svensk Försäkring och dess medlemsbolag ingått liksom Pensionsmyndigheten, Konsumenternas Försäkringsbyrå med flera.

Pensionsorden finns att ladda ner gratis från SIS hemsida >>

Bild