Till sidans huvudinnehåll
ett par röda stövlar ligger på hallmattan

Om minPension

Välkommen till minPension

På minPension kan du se hela din pension och göra pensionsprognoser.

  • minPension är en webbplats för alla som tjänar in till pension i Sverige.
  • minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
  • Det är gratis att använda minPension.

För att du ska kunna se dina pensioner behöver du registrera dig och logga in. Det gör du med hjälp av BankID eller Mobilt BankID. På sidan "Kom igång" förklarar vi hur du ska göra. Om du har frågor hjälper gärna vår kundservice till.

Om bolaget minPension

På minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren.

minPension finns som egen webbplats men också på andra aktörer, till exempel i Pensionsmyndighetens digitala orange kuvert och på pensionsbolagens internetkontor.

Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till minPension, se listan här.

Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen i minPension är Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina medborgare information om hela pensionen.

minPension ägs av minPension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring. minPensions styrelse består till hälften av ledamöter från staten, till hälften från pensionsbolag.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt riktlinjerna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer om minPension

Fakta om minPension:   Download  

Fakta om minPension, engelsk version:  Download

Förenklad bolagsstyrningsrapport 2018:  Download

Förenklad hållbarhetsrapport 2018:  Download

Verksamhetsöversikt:  Download

Här hittar du våra kontaktuppgifter

På vår pressida hittar du pressbilder, loggor, presskontakter och pressmeddelanden

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in