Till sidans huvudinnehåll
ett par röda stövlar ligger på hallmattan

Om minPension

Välkommen till minPension

På minPension kan du som tjänar in till din pension se hela din pension och göra pensionsprognoser.

  • minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
  • Det är gratis att använda minPension.

För att du ska kunna se dina pensioner behöver du registrera dig och logga in. Det gör du med hjälp av BankID, Mobilt BankID eller Freja eID+. På sidan "Kom igång" förklarar vi hur du ska göra. Om du har frågor hjälper gärna vår kundservice till.

minPension hjälper dig att få koll på din pension under tiden du tjänar in till den 

För oss är det viktigt att du vet att minPension är en tjänst som ger dig koll på ditt pensionsintjänande under arbetslivet och möjligheter att göra pensionsprognoser som visar vad du kommer att få ut när du slutar att jobba. När du börjar ta ut dina pensioner kan du alltså inte längre se dem på minPension.

Det pågår ett samarbete mellan minPension, staten och pensionsbolagen för att göra det möjligt för dig att också kunna se dina pensioner som har börjat att betalas ut samt räkna med dem i dina prognoser på minPension. Läs mer >>

Om bolaget minPension

På minPension kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för användaren.

minPension finns som egen webbplats men också på andra aktörer, till exempel i Pensionsmyndighetens digitala orange kuvert och på pensionsbolagens internetkontor.

Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till minPension, se listan här.

Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen i minPension är Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina medborgare information om hela pensionen.

minPension ägs av minPension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring. minPensions styrelse består till hälften av ledamöter från staten, till hälften från pensionsbolag.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt riktlinjerna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakta oss och pressidan

Här hittar du våra kontaktuppgifter

På vår pressida hittar du pressbilder, loggor, presskontakter och pressmeddelanden

Dokument (i pdf-format) som beskriver minPensions verksamhet

Detta är minPension 2021 

minPensions strategiska plattform

Fakta om minPension på engelska

 Förenklad bolagsstyrningrapport 2020

Förenklad hållbarhetsrapport 2019 

 Verksamhetsöversikt 2020

 Enkel verksamhetsplan 2021

Äldre dokument

 Förenklad bolagsstyrningsrapport 2019 

 Verksamhetsöversikt 2019

Rapporter

Med jämna mellanrum tar vi fram kompensationsgradsrapporter som beskriver skillnaden mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen. Rapporten är baserad på avidentifierade pensionsprognoser som har gjorts på minPension. Samma statistik används också i verktyget Pensionsstatistik som du hittar efter inloggning på minPension.

Kompensationsgradsrapport 2020 - Hur mycket högre blir pensionern med de nya riktåldrarna

Kompensationsgradsrapport 2018 - Hur stor blir pensionen för 60-talister

Kompensationsgradsrapport 2017 - Hur stor blir pensionen för utrikes födda

Kompensationsgradsrapport 2016 - Hur stor blir pensionen 

Här får du enkelt koll på dina pensioner

  • Automatisk insamling ger dig en samlad bild av dina pensioner.
  • Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
  • Tjänsten är enkel, oberoende och kostnadsfri.
Logga inRegistrera dig