Till sidans huvudinnehåll

Olika åldersgränser för pensionsuttag

Pensionspengarna är till för att du ska ha något att leva på när du är gammal. Därför finns det åldersgränser för när du kan ta ut dem. Den lägsta åldersgränsen varierar beroende på hur gammal du är och vilken pension du vill ta ut.

Uppdaterad: 2024-04-04

en man på en brygga en sommarmorgon

Allmän pension

I den allmänna pensionen kommer den nedre åldersgränsen, det vill säga den ålder när du kan börja ta ut pensionen, att ändras de kommande åren. Åldersgränserna kommer att vara olika och bero på hur gammal du är.

År 2023

Lägsta ålder för att få garantipension höjs till 66 år. Garantipensionen är det statliga stöd som du får om du har låg pension. Det innebär att om du är född 1958 och senare så omfattas du av förändringen. Övriga trygghetssystem, till exempel sjukersättning och a-kassa påverkas också. Här är 66 år den högsta åldersgränsen.

Lägsta åldern för uttag av allmän pension är 63 år. Det innebär att om du är född 1961 och senare så kommer du att kunna börja ta ut din allmänna pension från 63 års ålder.

År 2026

Lägsta ålder för att få garantipension höjs till 67 år. Lägsta ålder för uttag av allmän pension höjs från 63 till 64 år. Det innebär att om du är född 1963 och senare kommer du att börja kunna ta ut din allmänna pension från 64 års ålder.

Tjänstepension

Den lägsta åldern för när du kan börja ta ut tjänstepension kan variera beroende på vilket eller vilka tjänstepensionsavtal du har. Det kan också vara skillnad på om du har förmåns- eller premiebestämd pension.

Här är villkoren för de stora kollektivavtalade tjänstepensionerna. Vill du veta vad som gäller för dig så ta först reda på vad din tjänstepension heter. Du kan fråga på jobbet.

ITP2

Gäller för privat anställd tjänsteman födda 1978 och tidigare som arbetar om en arbetsplats som omfattas av avtalet.

Lägsta ålder för uttag är 55 år, men att vänta med uttaget till 62 år och 1 månad (månaden efter du fyllt 62 år) är betydligt mer förmånligt. Pensionskapitalet blir då lika stort som om du fortsatt att arbeta till 65 års ålder. Månadsutbetalningen blir dock lägre, eftersom pensionen ska betalas ut på fler år om du väljer att ta ut den tidigare. Om du tar ut pensionen med de villkoren krävs också att du går i pensioneringssyfte, alltså att du slutar att jobba.

Har du en tiotaggarlösning gäller inte 62-årsregeln för dig.

Läs med om ITP2 och uttagsregler på Alectas hemsida. 

ITP1

Gäller för privatanställd tjänsteman född 1979 och senare. Men om du bytt jobb eller arbetar på en arbetsplats där det bara finns ITP1 så kan du omfattas av detta avtal fast du är äldre. 

Lägsta ålder för uttag är 55 år. 

Läs mer om skillnader mellan ITP2 och ITP1 hos Avtalat

SAF-LO Avtalspension

Gäller för privat anställd arbetare med anställningar från 1996 och senare.

Lägsta ålder för uttag är 55 år. Det går att ta ut delar av pensionen och fortsätta att jobba, men då krävs att du minskar din arbetstid i motsvarande grad.

Anställningsår före 1966: Tidigare fanns en förmånsbestämd pension, STP-pension som nu betalas ut i form av livränta. Den pensionen kan tidigast tas ut från 60 års ålder.

Läs mer om SAF-LO Avtalspension och uttagsregler på AMF:s hemsida

PA16 avd 2

Gäller för statligt anställd födda före 1988 och som arbetar på en arbetsplats som omfattas av avtalet.

Lägsta ålder för uttag är 61 år.

Läs mer om det statliga avtalets uttagsregler på SPV:s hemsida

AKAP-KR ( tidigare KAP-KL och AKAP-KL)

Gäller för anställd i kommun och region.

Avtalet har en premiebestämd pension, som betalas in på löner under 7,5 inkomstbasbelopp. För högre lönenivåer är pensionen förmånsbestämd.

Lägsta ålder för att ta ut den premiebestämda delen är 60 år.

Lägsta ålder för att ta ut den förmånsbestämda delen är 61 år. Om den tas ut helt eller delvis och du fortfarande jobbar måste du minska din arbetstid i motsvarande grad.

För den som varit anställd och tjänat in pension före 1998 finns också en förmånsbestämd pension, oavsett lönenivå. Lägsta ålder för att ta ut den är 61 år.

Läs mer om avtalet för kommun- och region på Valcetntralens hemsida

Privat pensionssparande

Du kan ha ett privat pensionssparande där det finns en åldersgräns för här pengarna kan tas ut. Det gäller pensionsförsäkringar och IPS, individuellt pensionssparande i bank. Den lägsta åldern för att ta ut det här sparandet är 55 år.

Mer läsning