Till sidans huvudinnehåll

Du närmar dig pensionsåldern

­När ditt uttag av pension närmar sig är det viktigt att tänka på ett par saker

Nu har du börjat närma dig den ålder när du kan börja ta ut pengar från någon av dina pensioner. Du kommer inte längre att bara göra en prognos för dina pensioner. Nu börjar en ny fas i ditt liv där du faktiskt börjar att planera att ta ut de pengar som sparats in till din pension. 

När du börjar med det kan informationen du hittar här på minPension att förändras. Därför är det bra om du läser igenom detta:

Pensionen kan variera över tid

Precis som alla prognoser är det inte någon exakt garanti om framtiden. Vi har gjort en rad antaganden, till exempel hur många fler år du tänker arbeta, om din löneutveckling fram till pension och om vilken värdeutveckling dina pensionspengar förväntas ha.

Våra prognoser antar en konstant tillväxt på din pension över tid. När du börjat ta ut pensionen kan månadsbeloppet variera. Börsen går upp och ner vilket påverkar vissa av dina pensioner. Den allmänna pensionen påverkas av utvecklingen i svensk ekonomi. Pensionen kan t o m falla i värde från ett år till ett annat.

De värden du ser är omräknade till dagens penningvärde. Vi har räknat om din framtida pension så den går att jämföra med de löner och priser vi har i dag.

Vilka uppgifter har vi?

Har du redan börjat ta ut någon av dina pensioner kan det innebära att vi inte längre får de uppgifter som behövs för att ge dig en komplett sammanställning av dina pensioner.  Då kan vi inte längre visa de pensionerna.

Du hittar istället uppgifterna hos de myndigheter eller bolag som förvaltar dina pengar. Här finns också andra pensioner och privat sparande som inte hanteras av minPension.

Här hittar du kontakter till bolag och myndigheter:

Kontakta pensionsbolag

Vi jobbar på att under de närmaste åren få tillgång till fler uppgifter om dina pensioner under utbetalning. Tills vidare kan du spara prognoser som du gjort innan du börjat ett uttag eller fyllt 65 år. Tar du bara ut premiepensionen i den allmänna pensionen påverkas inte prognos.

Det här kan du göra själv

Börja med att kontrollera vilka regler som gäller för den pension du vill börja ta ut så att det stämmer med hur du vill ha det. Det kan till exempel gälla tjänstepensionens uttagsperioder, alltså under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut. För premiepensionen gäller särskilda regler om du vill ha ett efterlevandeskydd på den delen av den allmänna pensionen. Enklast gör du det genom att logga in på bolagens och myndigheternas egna hemsidor eller kontakta deras kundtjänster.

Kontrollera värdet i prognosen med det bolag där du har din pension. Prognosen på minPension kan skilja sig från den du fått hos ditt pensionsbolag. Det kan bero på att min Pension i vissa fall räknar med schablonvärden. När minPension har bolagets egna värden eller när de själva räknar fram beloppet blir prognosen säkrare.

I Simulatorn och Uttagsplaneraren finns det en funktion som heter ”Så har vi räknat” där du själv kan du kontrollera detaljer om de antagandena vi gjort för varje specifik pension. Skiljer sig värdena åt är det bolagets uppgifter som gäller.

Vill du ha fördjupad information hittar du den här: 

Vanliga frågor