Till sidans huvudinnehåll

Du närmar dig pensionsåldern

­Du närmar dig uttag av dina pensioner - här är några viktiga saker att tänka på

Du närmar dig den ålder när du kan börja ta ut någon av dina pensioner. En ny fas börjar i livet - du kan nu planera att ta ut pengarna som har sparats till din pension under alla år. Från 54 år kan du använda Uttagsplaneraren på minPension. Där kan du se dina pensioner både före och efter skatt, testa olika sätt att ta ut dina pensioner på och spara egna pensionsplaner. Du får också hjälp och stöd när det är dags för dig att ansöka om uttagen.  

När du närmar dig pensionsuttaget kan informationen på minPension förändras. Därför är det bra att du tar dig tid att läsa igenom den här informationen innan du börjar planera för uttagen. 

Pensionen kan variera över tid

Värdena du ser på minPension är omräknade till dagens penningvärde för att du ska kunna jämföra prognoserna med de löner och priser vi har i dag. 

Prognoser är inte någon exakt garanti om framtiden. I våra beräkningar gör vi en rad antaganden, till exempel:

  • om hur många fler år du tänker arbeta,
  • om din löneutveckling fram till pension,
  • om vilken värdeutveckling dina pensionspengar förväntas ha.

I prognoserna antar vi en konstant tillväxt på din pension över tid. Men när du tar ut dina pensioner kan månadsbeloppet variera. Till exempel går börsen upp och ner vilket påverkar vissa av dina pensioner, som premiepensionen. Inkomstpensionen påverkas istället av utvecklingen i svensk ekonomi. De flesta år kommer din pensionsutbetalning att öka lite, men vissa år kan beloppen också bli lägre. 

Vilka uppgifter har vi?

Har du redan börjat ta ut någon av dina pensioner? Det kan innebära att vi inte längre får de uppgifter vi behöver för att ge dig en komplett sammanställning av dina pensioner. Vissa pensioner kan vi inte längre visa när de har börjat att betalas ut. Andra pensioner kan sluta att levereras från bolagen till minPension när du fyller 65 år. Då hittar du uppgifterna hos de myndigheter eller bolag som förvaltar dina pengar. Här finns också andra pensioner och privat sparande som inte hanteras av minPension.

Här hittar du kontakter till bolag och myndigheter: Kontakta pensionsbolag

Arbete pågår med att få tillgång till fler uppgifter om pensioner som är under utbetalning. Ett tips är att spara pensionsplaner i Uttagsplaneraren innan du börjat ett uttag eller fyllt 65 år. 

Det här kan du göra själv

Börja med att kontrollera vilka regler som gäller för den pension du vill börja ta ut så att det stämmer med hur du vill ha det. Till exempel tjänstepensionens uttagsperioder (alltså under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut). Logga in på bolagens och myndigheternas hemsidor eller kontakta deras kundtjänster.

Kontrollera värdet i prognosen med det bolag där du har din pension. Prognosen på minPension kan skilja sig från den du fått hos ditt pensionsbolag. Det kan bero på att min Pension i vissa fall räknar med schablonvärden. När minPension har bolagets egna värden eller när de själva räknar fram beloppet blir prognosen säkrare.

I Simulatorn och Uttagsplaneraren finns funktionen ”Så har vi räknat” där du själv kan du kontrollera vilka antaganden vi har gjort för varje pension. Om värdena skiljer sig åt är det bolagets uppgifter som gäller.

Vill du ha fördjupad information hittar du den här: Vanliga frågor