Till sidans huvudinnehåll

Så kan familjen få dina pensionspengar när du dör

Om du väljer att ha ett familjeskydd eller återbetalningsskydd på tjänstepensionen kan dina anhöriga få pengar när du avlider. Men om du överlever blir din egen pension lägre.

Uppdaterad: 2024-03-11

Ett vardagsrum, flera generationer skrattar tillsammans i en soffa

Vissa pensioner går att ärva. Ofta behöver du aktivt välja den typen av skydd. Om du har olika typer av skydd till dina anhöriga innebär det att din egen pension kan bli lägre. Om du tycker att du inte längre behöver skydda dina efterlevande, till exempel för att barnen har blivit vuxna eller för att din partner har högre lön än du har, kan du välja bort det. Att ta bort ett skydd på en pension kan öka just den pensionen med upp till 20 procent.

Läs mer om hur efterlevandeskydd kan försämra din pension på Konsumenternas hemsida.

Så fungerar återbetalningsskydd, familjeskydd och familjepension

Om du är sambo eller gift kan din partner få ärva din tjänstepension om du avlider. Om du har ett återbetalningsskydd ärver dina anhöriga de pengar du hunnit tjäna in.

Vanligast är att du aktivt måste välja återbetalningsskydd till din tjänstepension. Om du är osäker på hur det går till ska du fråga din arbetsgivare. Du kan också göra en pensionsprognos och se vilka bolag som har hand om din tjänstepension.Eller så kontaktar du den valcentral dit din arbetsgivare skickar inbetalningarna till pensionen.  Hos dem kan du ta reda på om du har återbetalningsskydd eller inte.

Du kan också ha ett familjeskydd kopplat till din tjänstepension. Det är en försäkring där en summa pengar betalas ut till dina anhöriga om du dör före pensioneringen. Kostnaden för försäkringen dras från de pengar som betalas in till din pension.

I en del tjänstepensioner finns även familjepension. Det innebär att din make/maka samt barn under 20 år får pengar även om du dör som pensionär. Familjepensionen får du automatiskt, men du kan välja bort den för att få högre pension själv. Läs mer om familjepension hos Avtalat eller Valcentralen.

Änkepensionen är en förmån som håller på att försvinna

I den allmänna pensionen från staten går det att teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionen. Det ansöker du om när du första gången ansöker om att ta ut din premiepension. Läs mer hos Pensionsmyndigheten.

Du kan också ha rätt att få änkepension, men det är en förmån som håller på att försvinna. Läs mer hos Pensionsmyndigheten.

Det går också att få omställningspension om du är yngre än 66 år när din partner dör. Läs mer hos Pensionsmyndigheten.


Snabbguide - det här betyder pensionsorden

 • Efterlevandeskydd
  Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn på det stöd som går till familjen vid dödsfall. Det är också benämningen på det skydd som går att teckna för premiepensionen i samband med din pensionering. Om du tecknat skyddet får din partner din premiepension så länge han eller hon lever.

 • Familjepension 
  Familjepension finns i vissa tjänstepensioner, t ex ITP2 och ger ersättning till make eller maka och barn under 20 år.  Gäller bara om du har en lön högre än 7,5 inkomstbasbelopp. Motsvarar en månadsinkomst på 47 625 kr år 2024.

 • Familjeskydd
  Famiiljeskydd kan väljas till i tjänstepensionen. Är en försäkring som ger dina anhöriga ett visst belopp pengar om du dör före pensionering.

 • Omställningspension 
  Omställningspension är ett stöd till dina anhöriga i den allmänna pensionen. Gäller om anhörig till den som dött är under 66 år och till barn.

 • Återbetalningsskydd
  Återbetalningsskydd finns i tjänstepensionen och är oftast något du behöver lägga till själv. Skyddet ger dina anhöriga de pengar du tjänat in till tjänstepensionen om du dör. 

 • Änkepension 
  Änkepension är ett stöd till maka i den allmänna pensionen.  Änkepension kan i vissa fall betalas ut till personer som gift sig senaste den 31 december 1989 med den som avlidit.

Mer läsning