Till sidans huvudinnehåll

Checklista om du vill jobba deltid

Att jobba deltid påverkar pensionen eftersom din inkomst påverkar hur stora inbetalningarna till pensionen blir. Tjänar du mindre blir pensionen lägre. Här hittar du checklistan för pension vid deltidsarbete.

Uppdaterad: 2023-12-28

Köksmiljö där en familj med tonårsbarn äter mat tillsammans.

Hur påverkas den allmänna pensionen om du minskar din arbetstid?

Den lön du har påverkar hur mycket som sätts av till din pension. Jobbar du deltid minskar inbetalningen till din allmänna pension. Undantaget är om du även efter att ha gått ner i arbetstid har en månadslön på mer än 51 200 kr (2024) kronor i månaden (motsvarande 8,07 inkomstbasbelopp per år).

Hur påverkas den allmänna pensionen av deltid med små barn?

I den allmänna pensionen kan du få extra pensionsinsättningar om du har barn under fyra år. Det spelar ingen roll om du jobbar eller är föräldraledig.  Du eller din partner går minste om barnårsrätten om båda har en inkomst på mer än 8,07 inkomstbasbelopp. De extra pensionsrätterna går till den av föräldrarna som tjänar minst under året. Det behövs ingen ansökan. Beräkningen görs enligt det alternativ som är bäst för dig. Vill du att den andra föräldern ska ha barnårsrätten behövs en ansökan som görs hos Pensionsmyndigheten.

Hur påverkas tjänstepensionen om du jobbar mindre?  

Först måste du kolla om du har tjänstepension. Tjänstepension är en pension utöver den allmänna pensionen som är vanligt att ha om du är anställd. Tjänstepensionen påverkas om du jobbar deltid. Hur du påverkas beror på vilket avtal du tillhör, orsaken till att du jobbar deltid och i vilken ålder du gör det.

Är du anställd av ett företag som har kollektivavtal har du tjänstepension. Du kan även ha tjänstepension om du jobbar på en annan arbetsplats. Har du eget företag måste du själv sätta av pengar om du vill ha en pension på samma nivå som de som har tjänstepensionsavtal. 

Vilket tjänstepensionsavtal tillhör du?

Olika arbetsplatser kan ha olika typer av tjänstepensioner. Det finns ingen modell som gäller överallt. Om du vill veta hur deltidsjobb påverkar din framtida pension behöver du veta vilket avtal du tillhör. Fråga på jobbet.

Premiebestämd pension och deltid

Har du en premiebestämd pension är principen densamma som för allmän pension. Inbetalningarna till pensionen beror på hur stor din lön är. Men här finns inget tak för hur stora inkomsterna får vara för att du ska få en inbetalning till tjänstepensionen. Det finns ingen gemensam standard för hur stor inbetalningen kan vara, men ofta är det 4,5 av lönen under 47 625 kronor (2024) i månaden (7,5 inkomstbasbelopp) och 30 procent av lönen för högre inkomster. För dig som är statligt anställd, eller anställd i kommun och region motsvarar avstättningarna till tjänstepensionen sex procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbeslopp och 31,5 procent på högre löner än så. 

Exempel på avtal med enbart premiebestämd tjänstepension

ITP1 (för privatanställda tjänstemän)

FTP1 (för anställda inom försäkringsbranschen)

BTP1 (för anställda inom bank- och finansbranschen)

AKAP-KR, tidigare AKAP-KL (för anställda inom kommun/landsting/region)

PA16 Avd I (för statligt anställda)

SAF-LO (för privatanställda arbetare)

 

Förmånsbestämd pension och deltid

Har du förmånsbestämd tjänstepension spelar deltid mitt i livet inte så stor roll. Här är det antal år du jobbat i samma avtal och i huvudsak din lön i slutet av arbetslivet som bestämmer nivån på tjänstepensionen. Däremot kan den allmänna pensionen påverkas. Men har du hög lön,  omkring 51 200  kronor (2024) i månaden även med deltid, får du ändå maximal inbetalning till den allmänna pensionen.

Planerar du däremot att arbeta deltid åren innan pension bör du ta kontakt med din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag för att ta reda på hur din pension påverkas.

Exempel på avtal med förmånsbestämd pension

ITP2 (för privatanställda tjänstemän)

PA16 Avd II (för statligt anställda)

FTP2 (för anställda inom försäkringsbranschen)

BTP2 (för anställda inom bank- och finansbranschen)

Varför vill du jobba deltid?

När och varför du vill jobba deltid spelar också roll för pensionen. Många vill minska sin arbetstid för att vara mer med sina barn, för att de vill plugga vid sidan av jobbet eller för att de vill jobba lite mindre när de blir äldre. 

Har du små barn och vill jobba deltid för att få mer tid för dem?

Har du små barn och jobbar deltid kan du få extra insättningar till din tjänstepension även om du jobbar deltid. Men här är det stor skillnad mellan olika avtal. En del har mer generösa regler än andra. Fråga på jobbet vad som gäller hos just dig.

Tänk på att inbetalningarna till den allmänna pensionen kan bli lägre när du jobbar deltid, i synnerhet om barnen är äldre än fyra år. Har du däremot en lön på mer än 51 200  kronor i månaden, (2024) även med deltid, så påverkas inte den allmänna pensionen.

Vill du jobba mindre för att du vill plugga?

Pluggar du på högskola eller universitet och tar studielån från CSN så är bidragsdelen pensionsgrundande i den allmänna pensionen. Men annars minskar inbetalningen både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen.

Vill du jobba mindre när du inte har så många år kvar i arbetslivet?

Jobbar du deltid när du blivit lite äldre ska du framför allt ta reda på hur din tjänstepension påverkas. Vissa tjänstepensioner ger fördelaktiga möjlighet att gå ner i arbetstid när du närmar dig pensionsåldern. Fråga på jobbet vad som gäller hos just dig och gärna i god tid. Detta eftersom visa avtal har regler om att ansökan om att använda dessa särskilda möjligheter ska göras 6-12 månader i förväg.

Har du en förmånsbestämd pension kan lönen de sista åren före pension ha stor betydelse för hur stor pensionen blir. Även här är villkoren olika beroende på avtal. Fråga på jobbet vad som gäller för dig.

Mer läsning