Till sidans huvudinnehåll

Checklista om du vill jobba deltid

Att jobba deltid påverkar pensionen eftersom din inkomst påverkar hur stora inbetalningarna till pensionen blir. Tjänar du mindre blir pensionen lägre. Här hittar du checklistan för pension vid deltidsarbete.

Uppdaterad: 2019-02-21 20 min läsning


Köksmiljö där en familj med tonårsbarn äter mat tillsammans.

Börja med att göra en prognos och se hur den ändras om du går ner i tid

Då har du en bra bas att utgå från, för att se hur mycket din pension kan påverkas om du jobbar mindre.

Lägg in din tänkta deltid i vårt prognosverktyg. Här gör vi en schablonberäkning för hur deltiden påverka dig. Men tänk på att vi i den prognosen inte tar hänsyn till särskilda villkor som kan finnas på ditt jobb, t ex om du jobbar deltid för att vara mer hemma med barnen.

Hur påverkas den allmänna pensionen om du minskar din arbetstid?

Den lön du har påverkar hur mycket som sätts av till din pension. Jobbar du deltid minskar inbetalningen till din allmänna pension. Undantaget är om du även efter att ha gått ner i arbetstid har en månadslön på mer än 42 000 (2018) kronor i månaden (motsvarande 8,06 inkomstbasbelopp per år).

Exempel

Kalle, Sara och Joel är 35 år och vill båda minska sin arbetstid från heltid till 80 procent i åtta år från nu.

Så här påverkas deras allmänna pension (kronor per månad)

Namn          Lön heltid    Prognos heltid till 65       Prognos, deltid 8 år              Skillnad

Kalle           22 000 kr      13 200 kr                        12 900 kr                         300 kr , -3%

Sara           31 000 kr      15 700 kr                         15 200 kr                         500 kr , -3%

Joel            50 000 kr      18 700 kr                         18 600 kr                         100 kr , -0,5%

Så har vi räknat: Tjänstepensionen är beräknad som ITP1 med standardavsättningar (4,5 % under och 30 % över taket) med uppgifter om avkastning, avgifter m m  från den branschgemensamma prognosberäkningsstandarden.

Kalles och Saras prognoser minskar procentuellt lika mycket. Joel har högre lön och tappar inte så mycket inbetalning till den allmänna pensionen. 

Hur påverkas den allmänna pensionen av deltid med små barn?

I den allmänna pensionen kan du få extra pensionsinsättningar om du har barn under fyra år. Det spelar ingen roll om du jobbar eller är föräldraledig. De extra pensionsrätterna går till den av föräldrarna som tjänar minst under året. Det behövs ingen ansökan. Beräkningen görs enligt det alternativ som är bäst för dig. Vill du att den andra föräldern ska ha barnårsrätten behövs en ansökan som görs hos Pensionsmyndigheten.

Hur påverkas tjänstepensionen om du jobbar mindre?  

Först måste du kolla om du har tjänstepension. Tjänstepension är en pension utöver den allmänna pensionen som är vanligt att ha om du är anställd. Tjänstepensionen påverkas om du jobbar deltid. Hur du påverkas beror på vilket avtal du tillhör, orsaken till att du jobbar deltid och i vilken ålder du gör det.

Är du anställd av ett företag som har kollektivavtal har du tjänstepension. Du kan även ha tjänstepension om du jobbar på en annan arbetsplats. Har du eget företag måste du själv sätta av pengar om du vill ha en pension på samma nivå som de som har tjänstepensionsavtal. 

Vilket tjänstepensionsavtal tillhör du?

Olika arbetsplatser kan ha olika typer av tjänstepensioner. Det finns ingen modell som gäller överallt. Om du vill veta hur deltidsjobb påverkar din framtida pension behöver du veta vilket avtal du tillhör. Fråga på jobbet.

Premiebestämd pension och deltid

Har du en premiebestämd pension är principen densamma som för allmän pension. Inbetalningarna till pensionen beror på hur stor din lön är. Men här finns inget tak för hur stora inkomsterna får vara för att du ska få en inbetalning till tjänstepensionen. Det finns ingen gemensam standard för hur stor inbetalningen kan vara, men ofta är det 4,5 procent av lönen under 39 000 kronor (2018) i månaden (7,5 inkomstbasbelopp) och 30 procent av lönen för högre inkomster.

Exempel på avtal med enbart premiebestämd tjänstepension

ITP1 (för privatanställda tjänstemän)

FTP1 (för anställda inom försäkringsbranschen)

BTP1 (för anställda inom bankbranschen)

AKAP-KL (för anställda inom kommun/landsting)

PA16 AvdI (för statligt anställda)

SAF-LO (för privatanställda arbetare)

Exempel

Så här påverkas pensionsprognosen i våra exempel om vi lägger till tjänstepension  

Namn          Lön heltid    Prognos heltid till 65       Prognos, deltid 8 år                    Skillnad

Kalle           22 000 kr       13 200 kr + 7 300 kr     12 900 kr +7 200 kr                400 kr, – 2%

Sara           31 000 kr       15 700 kr + 8 100 kr     15 200 kr +7 900 kr                 700 kr, -3%

Joel             50 000        18 700 kr + 15 500 kr     18 600 kr + 13 800 kr             1800 kr, -5%

 

Förmånsbestämd pension och deltid

Har du förmånsbestämd tjänstepension spelar deltid mitt i livet inte så stor roll. Här är det antal år du jobbat i samma avtal och i huvudsak din lön i slutet av arbetslivet som bestämmer nivån på tjänstepensionen. Däremot kan den allmänna pensionen påverkas. Men har du hög lön över 42 000 kronor (2018) i månaden även med deltid, får du ändå maximal inbetalning till den allmänna pensionen.

Planerar du däremot att arbeta deltid åren innan pension bör du ta kontakt med din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag för att ta reda på hur din pension påverkas.

Exempel på avtal med förmånsbestämd pension

ITP2 ( privatanställd tjänsteman)

PA16 Avd II ( statligt anställd)

KAP-KL ( kommun och landstingsanställd)

FTP2 ( anställda i försäkringsbranschen)

BTP2 ( bankanställd)

Varför vill du jobba deltid?

När och varför du vill jobba deltid spelar också roll för pensionen. Många vill minska sin arbetstid för att vara mer med sina barn, för att de vill plugga vid sidan av jobbet eller för att de vill jobba lite mindre när de blir äldre. 

Har du små barn och vill jobba deltid för att få mer tid för dem?

Har du små barn och jobbar deltid kan du få extra insättningar till din tjänstepension även om du jobbar deltid. Men här är det stor skillnad mellan olika avtal. En del har mer generösa regler än andra. Fråga på jobbet vad som gäller hos just dig.

Tänk på att inbetalningarna till den allmänna pensionen kan bli lägre när du jobbar deltid, i synnerhet om barnen är äldre än fyra år. Har du däremot lön, över 42 000 (2018) kronor i månaden, även med deltid, så påverkas inte den allmänna pensionen.

Vill du jobba mindre för att du vill plugga?

Pluggar du på högskola eller universitet och tar studielån från CSN så är bidragsdelen pensionsgrundande i den allmänna pensionen. Men annars minskar inbetalningen både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen.

Vill du jobba mindre när du inte har så många år kvar i arbetslivet?

Jobbar du deltid när du blivit lite äldre ska du framför allt ta reda på hur din tjänstepension påverkas. Har du en förmånsbestämd pension har lönen de sista åren före pension stor betydelse för hur stor pensionen blir. Därför kan du inte använda dig av minPensions tjänst för att beräkna konsekvensen av att arbeta deltid. Även här är villkoren olika beroende på avtal. Fråga på jobbet vad som gäller för dig.

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in