Till sidans huvudinnehåll

Ger hög lön alltid hög pension?

Lön och pension hänger ihop. Men att ha en hög lön behöver ändå inte betyda att du får hög pension. Här är några saker att tänka på.

Uppdaterad: 2024-05-03

En pappa med en barnvagn i innerstaden

Först och främst, vad är hög lön? När vi pratar om pensioner finns det några tydliga gränser då villkoren förändras.

Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en lön på 47 625 kronor i månaden eller en årslön på 571 500 kr (år 2024), så har det i de flesta tjänstepensionsavtalen betydelse för hur mycket pengar din arbetsgivare sätter av till din framtida pension. Beroende på vilket avtal du tillhör betalas pengarna till din pension in på olika sätt. För exempelvis privatanställda tjänstemän, ITP 1, är det lönen varje månad som bestämmer hur stor inbetalningen blir. Det betyder att enstaka månader när du tjänat mycket pengar kan ge ett bra tillskott till din tjänstepension. I andra avtal är det årslönen som räknas och då ger en enstaka månad med extra hög lön inte samma effekt. 

Tjänar du mer än 8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en lön på 51 250 kronor i månaden eller en årslön på 615 000 kr (år 2024), så har du nått taket för inbetalningar till den allmänna pensionen. Här är det enbart årsinkomsten som räknas.

Kolla vilken pensionsprognos du har nu. Även om du har hög lön i dag så betyder inte det att du kommer att få högre pension än de som tjänar mindre än du. Antalet år du har arbetat och vilken lön du har haft under de åren spelar roll. Har du till exempel pluggat länge så betyder det troligen att du inte tjänat så mycket pengar de åren. De första åren i arbetslivet kanske du inte var så högavlönad och kanske har du även arbetat deltid några år. Allt det har betydelse.

Gör du en prognos på minPension kan du snabbt se vad du har tjänat in hittills till din pension och göra en prognos för hur stor pensionen blir om du jobbar vidare ungefär som nu.

Tjänstepensionen väger tungt

Taket i den allmänna pensionen innebär att det blir viktigt att ha tjänstepension för de delar av lönen som inte ger allmän pension (alltså på löneandelar över 8,07 inkomstbasbelopp). Men tjänstepension är inte självklart i alla jobb. Har du eget företag är du din egen arbetsgivare och ansvarar själv för inbetalningen till din tjänstepension. Se i prognosen hur stor andel av din pension som kommer från tjänstepensionen.


Exempel

Sofia har en lön på 60.000 kronor i månaden. Så här ser hennes pensionsprognos ut med och utan tjänstepension.

Med tjänstepension Utan tjänstepension
Jobb till 66 år 38 300  kr/månad 19 500 kr/månad
Jobb till 69 år 45 100 kr/månad 23 500 kr/månad

Förmånsbestämd eller premiebestämd pension

Bara för att du har en tjänstepension på din arbetsplats idag behöver det inte betyda att du automatiskt får tjänstepension om du byter jobb. Villkoren kan dessutom se helt annorlunda ut. Byter du jobb mitt i livet kan tjänstepensionen påverkas om du får en annan typ av pension. Det du behöver ha koll på är om du har en förmånsbestämd pension eller en premiebestämd pension, eller både förmånsbestämd och premiebestämd inom samma avtal. Om du ska byta jobb bör du naturligtvis också ta reda på om det nya jobbet har en tjänstepension. Börja med att fråga på jobbet vilken tjänstepension du har idag och lär dig hur den fungerar.

Förmånsbestämd pension

Här är det lönen de sista åren innan du går i pension som till stor del bestämmer nivån på din pension. Det spelar också roll hur många år du arbetat inom avtalet.

Premiebestämd

Här betalar arbetsgivaren in en viss procent av din lön in till framtida pension. Du har själv möjlighet att välja hur pengarna ska placeras. Pensionen beror på hur mycket pengar som satts in och värdeutvecklingen.

Exempel på olika typer av tjänstepension

ITP 2 Förmånsbestämd

ITP 1 Premiebestämd

KAP-KL Förmånsbestämd på lön över 7,5 inkomstbasbelopp

AKAP-KR Premiebestämd

PA16 avd 2 Förmånsbestämd på lön över 7,5 inkomstbasbelopp (född före 1973 förmånsbestämd oavsett lön)

PA 16 avd 1 Premiebestämd

SAF-LO Premiebestämd

Avgifter på pension har betydelse

Ju högre lön desto mer pengar går in till din framtida pension. Med långa spartider har årskostnaden för förvaltningen stor betydelse för hur stor din pension blir. Ha koll på vad du betalar för avgifter.

Du kan ha möjlighet att löneväxla

Löneväxling kan vara ett alternativt pensionssparande om du har lite högre lön. Vid löneväxling avstår du en del av lönen och pengarna används istället för att förstärka din pension via en extra tjänstepension. Eftersom löneskatten på den pensionsförsäkringen är lägre än de sociala avgifterna kan din arbetsgivare kompensera dig för denna mellanskillnad på 5,8 procent. Då kommer du att få ut mer i pensionssparande än den lön du har avstått från.

Din månadslön - efter löneväxlingen - bör år 2024 vara över 51 250 kronor. Tänk på att denna gräns höjs med förändringen av inkomstbasbeloppet varje år. Det gäller alltså att hålla koll på att du alltid ligger över gränsen. Annars får du minskad inbetalning till din allmänna pension och riskerar även att få lägre sjuk- och föräldrapenning.

Möjligheten till löneväxling finns inte på alla arbetsplatser. Du måste prata med din arbetsgivare.

Lyssna när vi förklarar löneväxling i minPensionsPodden

Tänk på din pension när du får barn

Undvik mamma- och pappafällorna. Att bilda familj och kanske jobba mindre några år när barnen är små kan påverka pensionen.

Se till att ha premiebefrielse när du är föräldraledig. Det betyder att du får insättningar till din tjänstepension som om du arbetat. Normalt kan du få detta i 13-18 månader. Det varierar mellan olika avtal. Har du ingen tjänstepension, eller en tjänstepension som inte är kollektivavtalad kan du gå miste om de pengarna.

Missa inte barnårsrätterna. Den som tjänar för mycket kan gå miste om generös förmån i den allmänna pensionen, barnårsrätterna. I den allmänna pensionen kan du få extra pensionspengar när barnen är under fyra år, barnårsrätter. De går till den av föräldrarna som har lägst inkomst. Men tjänar båda föräldrarna mer än taket i den allmänna pensionen, 51 250 kronor i månaden (2024) så blir det inga barnårsrätter. Att lägga sig under taket ger extra pengar – och kanske sparade föräldradagar när barnen blivit äldre.

Deltid kan bli dyrbart. I de avtal där du får extra tjänstepension när du tjänar mer än 47 625 kronor i månaden (2024) kan du gå minste om mycket pengar om du går ner i deltid och kanske hamnar under den månadslönen. Inbetalningen är 4,5 procent istället för 30 procent på lönen. (vissa avtal har högre insättningar)  När det gäller deltid enligt föräldraledighetslagen (rätt att jobba mindre när barnen är små) så är det stora skillnader mellan avtalen. I den offentliga sektorns avtal, till exempel AKAP-KR och PA 16, betalas det in full premie fast du jobbar deltid. Här bör du fråga på jobbet hur din pension påverkas.

Tänk på att deltid i många år kan betyda att löneutvecklingen blir sämre. Det påverkar också din framtida pension.

Deltid när du börjar närma dig pensionen kan ha extra stor påverkan på din pension om du har en förmånsbestämd pension. Kolla villkoren med din arbetsgivare.

Högre pension om du jobbar länge

Kolla vad du får om du jobbar efter 66. Hög lön ger bra inbetalningar till tjänstepensionen. Men i en del avtal, till exempel ITP2, upphör inbetalningarna när du fyller 65 år. Jobbar du längre får du bara inbetalningar till den allmänna pensionen. Vad du kan göra är att förhandla med din arbetsgivare om att få behålla tjänstepensionen eller kompenseras på annat sätt. 

Skatteplanera ditt pensionsuttag

Skatta inte bort pensionen. Pension beskattas ungefär som lön. Hög pension kan beskattas med både statlig skatt och värnskatt. Pension som tas ut före det år du fyller 67 år beskattas dessutom högre än den pension du tar ut senare. År 2023 höjdes åldersgränsen för skattesänkningen på pensionen med ett år och år 2026 med ytterligare ett år. Är du född 1957 eller 1959 kommer särskilda regler att gälla som du kan läsa om här: 

Gå in på Skatteverkets hemsida och se vilken skatt du kan räkna med.

En del pensioner betalas ut på kort tid, kanske fem år, om du inte säger till om någon annat innan du börjar ta ut pengarna. Det kan innebära att du får väldigt höga inkomster några år, och att de sedan sjunker med flera tusenlappar i månaden. Du behöver inte ta ut all pension på en gång, det går att jämna ut pensionsinkomsterna över tid och därmed få en lägre skatt.

Mer läsning