Till sidans huvudinnehåll

Så kan du påverka var pensionspengarna hamnar

En hel del av din framtida pension finns som insatta pengar på konton i ditt namn. Du kan själv välja hur du vill ha de pengarna placerade. Här finns en guide för dig som vill veta mer om vad du kan påverka själv.

Uppdaterad: 2020-06-30 5 min läsning


Tre personer skrattar tillsammans i trängseln i en stad

Var kan jag ändra mina val?

En hel del av din framtida pension finns på konton i ditt namn. Det gäller både i den allmänna pensionen och i tjänstepensionen. Du kan själv välja hur du vill ha de pengarna placerade. För den som inte väljer finns det förvalsalternativ. Det går att ändra de val du gjort. Här kan du läsa mer om vad som går att ändra och hur du gör det.

Premiepensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Den delen är placerad i fonder.

Fonderna kan ha olika inriktning. Pengarna kan placeras i olika typer av aktier eller räntepapper över hela världen.

Du kan välja som högst fem olika fonder samtidigt och dina val gör du hos Pensionsmyndigheten. Du väljer fonder direkt och behöver inte gå via något bolag. Du kan byta fonder när du vill.

Om du inte gör något val hamnar dina pengar i statens förvaltningsalternativ, Ap7 Såfa. Det är ett generationssparande där dina tillgångar är placerade i aktier när du är ung, upp till 55 år. Sedan flyttas pengarna gradvis över till räntesparande, vilken gör att värdeutvecklingen på sparandet blir stabilare.

Har du loggat in på minPension kan du se var din premiepension är placerad. Vill du byta fonder gör du det på Pensionsmyndighetens hemsida. När du loggar in får du information om dina egna uppgifter. Scrolla ner tills du kan se vilka premiepensionsfonder du har. Under den informationen finns rutan "Byt fonder". Följ sedan instruktionerna. Det finns sorteringsverktyg som du kan använda om du bara till titta på en viss typ av fonder. Du kan se vilken avgift de olika fonderna har. Du har också tydliga informationsblad som berättar mer om de olika fonderna.

Tjänstepensionen

Den vanligaste typen av tjänstepension är en kollektivavtalad tjänstepension. Här förekommer två olika typer av pensionslösningar. I en hel del avtal blandas både förmåns- och premiebestämd pension. Det handlar om två olika sätt att tjäna in till sin pension:

Förmånsbestämd pension

Pension som i förväg bestäms till ett visst belopp eller till en viss nivå av till exempel slutlön. Du har inte pengarna på något konto utan nivån på pensionen bestäms när du går i pension. Det kan till exempel handla om en procentandel av dina sista årslöner. Här kan du alltså inte göra några val eller flytta pengar.

På minPension redovisas den förmånsbestämda pensionen som ett belopp, eller som intjänad förmån, det vill säga vad förmånen är värd just nu.

Premiebestämd pension

Premiebestämd pension Kan även kallas avgiftsbestämd pension. Varje år du arbetar och har tjänstepension betalas en viss procent av lönen till ditt pensionskonto. Pensionen storlek bestäms av hur mycket pengar som satts in under arbetslivet och utvecklingen på det kapitalet.

I den premiebestämda pensionen kan du välja hur du vill ha dina pengar placerade. De olika avtalen har förhandlat fram olika val som du kan ta ställning till. Du väljer dels vilket bolag du vill ska förvalta dina pengar och du väljer också om du vill att pengarna ska placeras i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring.

Gör du inget val finns en förvalslösning där dina pengar placeras. I de kollektivavtalade lösningarna är förvalet en traditionell försäkring.

På minPension kan du se hur dina pengar är placerade och i vilket bolag de finns. Du ser också var det intjänade kapitalet är värt. Vill du ändra ditt sparande inom bolaget, till exempel byta till en annan fond, tar du kontakt med bolaget. Vill du flytta dina pengar eller spara framtida pengar någon annanstans tar du kontakt med den valcentral som administrerar din tjänstepension.

Här får du enkelt koll på dina pensioner

  • Automatisk insamling ger dig en samlad bild av dina pensioner.
  • Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
  • Tjänsten är enkel, oberoende och kostnadsfri.
Logga inRegistrera dig

Mer läsning