Till sidans huvudinnehåll

Så påverkas pensionen om du jobbar länge

Om du är anställd har du rätt att jobba till 69 år från 2023. Är du egen företagare är valet ditt. Då kan du jobba på hur länge du vill!

Uppdaterad: 2023-04-13

En kvinna torkar av cafébord utanför ett växthus

Hur länge kan du jobba?

Är du anställd finns det en lagstiftning som gör att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig vid en viss ålder. I dag säger "Lagen om anställningsskydd" att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 68 år. År 2023 kommer LAS-åldern att höjas till 69 år. Det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Är du egenföretagare bestämmer du själv när du vill sluta jobba. Här finns ingen övre åldersgräns.

Hur påverkas pensionen om du jobbar längre?

Att jobba längre har flera ekonomiska fördelar. I den allmänna pensionen tjänar du in fler pensionsrätter så länge du väljer att fortsätta att jobba. Väntar du med att ta ut pensionen kommer dessutom den månatliga utbetalningen att öka.

Är en del av din allmänna pension garantipension ökar inte månadsutbetalningen om du fortsätter att jobba längre. Den kan tvärtom minska, eftersom du tjänar in mer egen pension.

I många tjänstepensionsavtal får du inte nya inbetalningar från din arbetsgivare när du fyllt 65 år, men även här stiger månadsutbetalningen om du väntar med att ta ut pensionen.

Inkomstskatten sänks från det år du fyller 66 år

Fortsätter du att jobba även det år du fyller 66 år får du längre skatt på dina inkomster. Du får ett högre jobbskatteavdrag än dina yngre kollegor. Om du både jobbar och tar ut pension beskattas de olika inkomsterna olika. För dig som är född 1957 gäller särskilda skatteregler år 2023. Du får inget förhöjd grundavdrag om du tar ut pension, men du får lägre skatt på dina arbetsinkomster. 

Hos Skatteverket kan du räkna ut din egen skatt. 

I exemplen nedan har vi antagit att kommunalskatten är 32 kronor.

Exempel födda 1956 och tidigare   

Arbetsinkomst      

Kvar i plånboken

25 000 kr 

22 400 kr

35 000 kr 

29 400 kr

45 000 kr 

36 100 kr


Exempel födda 1958 och senare

Arbetsinkomst     

Kvar i plånboken

25 000 kr 

19 900 kr

35 000 kr  

26 900 kr

45 000 kr

33 600 kr

Du kan ha bidraget Bostadstillägg för pensionärer och ändå arbeta

Om du har rätt till Bostadstillägg för pensionärer kan du ändå fortsätta att jobba samtidigt som du tjänar extra pengar. Du kan tjäna 24 000 kronor om året utan att bostadstillägget påverkas.

Jobba och ta ut pension samtidigt 

Du kan ta ut både allmän pension och tjänstepension och jobba samtidigt. Om du är under 65 år kan det finnas vissa begränsningsregler i tjänstepensionen. Läs mer i artikeln ”Att ta ut pension och fortsätta jobba"

A-kassa och sjukersättning när du fyllt 66 år

Här finns en tydlig åldersgräns vid 65 år. Du kan alltså inte få A-kassa och sjukersättning när du har fyllt 66 år. Åldersgränsen gäller för dig som är född 1958 och senare. 

Med vissa begränsningar kan du få sjukpenning när du har fyllt 66 år. Mer information om det kan du läsa om på Försäkringskassans hemsida. 

Mer läsning