Till sidans huvudinnehåll

Så påverkas pensionen om du jobbar länge

Om du är anställd har du rätt att jobba till 69 år. Är du egen företagare är valet ditt. Då kan du jobba på hur länge du vill!

Uppdaterad: 2023-12-19

En kvinna torkar av cafébord utanför ett växthus

Hur länge kan du jobba?

Är du anställd finns det en lagstiftning som gör att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig vid en viss ålder. I dag säger "Lagen om anställningsskydd" att du har rätt att vara kvar i anställningen tills du fyller 69 år. Det är inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att du kan jobba längre upp i åren.

Är du egenföretagare bestämmer du själv när du vill sluta jobba. Här finns ingen övre åldersgräns.

Hur påverkas pensionen om du jobbar längre?

Att jobba längre har flera ekonomiska fördelar. I den allmänna pensionen tjänar du in fler pensionsrätter så länge du väljer att fortsätta att jobba. Väntar du med att ta ut pensionen kommer dessutom den månatliga utbetalningen att öka.

Är en del av din allmänna pension garantipension ökar inte månadsutbetalningen om du fortsätter att jobba längre. Den kan tvärtom minska, eftersom du tjänar in mer egen pension.

I en del tjänstepensionsavtal får du inte nya inbetalningar från din arbetsgivare när du fyllt 65 år, men även här stiger månadsutbetalningen om du väntar med att ta ut pensionen.

Inkomstskatten sänks från det år du fyller 66 år

Fortsätter du att jobba även det år du fyller 66 år får du längre skatt på dina inkomster. Du får ett högre jobbskatteavdrag än dina yngre kollegor. Om du både jobbar och tar ut pension beskattas de olika inkomsterna olika. 

Hos Skatteverket kan du räkna ut din egen skatt. 

I exemplen nedan har vi antagit att kommunalskatten är cirka 32 kronor år 2024.

Exempel födda 1957 och tidigare

Arbetsinkomst Kvar i plånboken
25 000 kr  23 000 kr
35 000 kr  30 100 kr
45 000 kr  36 900 kr


Exempel födda 1959 och senare

Arbetsinkomst Kvar i plånboken
25 000 kr  19 900 kr
35 000 kr   27 100 kr
45 000 kr 33 900 kr

Du kan ha Bostadstillägg för pensionärer och ändå arbeta

Om du har rätt till Bostadstillägg för pensionärer kan du ändå fortsätta att jobba samtidigt som du tjänar extra pengar. Du kan tjäna 24 000 kronor om året utan att bostadstillägget påverkas.

Jobba och ta ut pension samtidigt 

Du kan ta ut både allmän pension och tjänstepension och jobba samtidigt. Om du är under 65 år kan det finnas vissa begränsningsregler i tjänstepensionen. Läs mer i artikeln ”Att ta ut pension och fortsätta jobba"

A-kassa och sjukersättning när du fyllt 66 år

Du kan inte  längre få A-kassa och sjukersättning när du har fyllt 66 år. 

Med vissa begränsningar kan du få sjukpenning när du har fyllt 66 år. Mer information om det kan du läsa om på Försäkringskassans hemsida. 

Mer läsning