Till sidans huvudinnehåll

Hur höjs pension efter påbörjat uttag?

Det är svårt att löneförhandla som pensionär. Men pensionerna kommer inte att vara kvar på samma nivå som när du börjar ta ut dem. Alla pensioner räknas om varje år, men på olika sätt. De kan också minska i värde.

Uppdaterad: 2022-12-27

En tomatodlare går omkring i ett växthus

Som pensionär får du förmodligen pensionsutbetalningar från flera olika håll. Till exempel från Pensionsmyndigheten och från de pensionsbolag som har hand om din tjänstepension.

Eftersom du har olika sorters pensioner räknas värdet på dem också om på olika sätt. Din ” löneförhöjning” blir en blandning av de olika omräkningarna. Utbetalningarna ger också lite mer i början av ditt pensionärsliv. Tanken är att du ska få lite mer då, så du inte riskerar att dö ifrån dina pengar. Nackdelen är att din pension riskerar att få en lägre uppräkning än den som gäller för lönenivåerna i Sverige.

Så räknas värdet på din allmänna pensionen om

Inkomstpensionen

Inkomstpensionen räknas om varje år med inkomstindex som följer inkomstutvecklingen i Sverige. Läs om den så kallade balanseringen på Pensionsmyndighetens hemsida.

Inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget räknas om på samma sätt som inkomstpensionen. Läs mer om inkomstpensionstillägg här: Inkomstpensionstillägg på Pensionsmyndighetens hemsida

Premiepensionen

Omräkningen av premiepensionen sker en gång om året och beror på hur stor värdeutveckling du har haft på ditt sparande under året. Om dina fonder, eller sparandet i den traditionella försäkringen, har stigit i värde så kommer du att få mer utbetalt i premiepension. Om värdet istället har sjunkit under året så kommer din utbetalning att sjunka.

Garantipensionen

Garantipensionen räknas upp med konsumentprisindex. Stiger priserna med en procent så stiger garantipensionen med lika mycket. Men politikerna kan också välja att förändra grundförutsättningarna för hur garantipensionen ska beräknas. Nivåerna för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd förändras genom politiska beslut. Här finns ingen automatisk indexering.

Så räknas värdet om på dina tjänstepensioner 

Förmånsbestämd tjänstepension

Förmånsbestämda tjänstepensioner är inget eget sparande du har någonstans utan här har du rätt till en utbetalning i förhållande till hur länge du har arbetat i ett avtal och vilken lön du haft de sista åren. Förmånsbestämd pension räknas för det mesta upp med konsumentprisindex. Stiger priserna med en procent så stiger pensionen med en procent.

Premiebestämd tjänstepension

I premiebestämd tjänstepension är det utvecklingen på sparandet, i fondförsäkring eller traditionell försäkring, som avgör vilken utbetalning du får. Pensionen påverkas också om förväntad framtida avkastning och förväntad livslängd.

Mer i början – mindre i slutet

En skillnad mot löneförhöjningar och pensionsutbetalningar är att pensionsutbetalningarna ofta är konstruerade så de ger mer pengar i början av pensionärslivet – så att du ska hinna leva upp det mesta av dina pensionspengar även om du dör tidigt.

Nedan finns en graf som visar hur den så kallade normen i den allmänna pensionen fungerar. Den gula linjen visar hur stor pensionen blir per månad och vid en viss ålder med det förskott på framtida pension som betalas ut. Den röda visar hur pensionen utvecklas utan det förskottet. De flesta tjänstepensioner fungerar på liknande sätt.

Graf som visar normen för allmänna pensionen

Nackdelen är att den som lever väldigt länge kommer att ha en lägre pension än om den tidigarelagda pensionsutbetalningen inte funnits. Därför kan också många äldre pensionärer uppleva att de har lägre pension än tidigare och jämfört med lönenivåerna i samhället.

 

Mer läsning