Till sidans huvudinnehåll

Dags att ansöka om pension

När du har gått igenom den första delen och känner dig nöjd med beräkningarna är det dags att ansöka om pension. Här hjälper vi dig.

Uppdaterad: 2024-01-11

En man och en kvinna sitter framför en dator.

Del 2 - Ansökan

Vill du gå tillbaka till del 1 och läsa mer om förberedelserna?

Om du loggar in på minPension och väljer verktyget Uttagsplaneraren så kan du där göra en samlad plan för dina pensionsuttag. Du får hjälp med att fördela pensionen över tid, du får en skatteuträkning och en aktivitetsplan för hur du tar kontakt med bolag och myndigheter så att planen blir verklighet. 

Här nedan får du också tips om hur du ansöker om de olika delarna i din pension. Det går ju att ta ut bara delar av pensionen om du vill det. 

1) Ansöka om allmän pension 

Den allmänna pensionen måste du ansöka om hos Pensionsmyndigheten. Sök senast tre månader innan du vill ha pengarna utbetalda.

Har du pension från ett annat land ska du ange det på blanketten. Pensionsmyndigheten hjälper till att ansöka inom EU-området och några länder till. Tänk på att det kan vara bra att ansöka ett halvår innan du vill ha din första utbetalning om du har delar av din pension från andra länder.

Här kan du även ansöka om Pensionärsintyg så att du kan få pensionärsrabatt. Tänk på att pensionärsrabatter ibland bara kräver intyg, men i andra fall att du ska ha fyllt 65 år.

2) Så här ansöker du om tjänstepension

Tjänstepensionen, eller avtalspension som den kallas inom SAF-LO, betalas i de flesta tjänstepensionsavtal ut från 65 års ålder om du inte säger till att du vill ha det på något annat sätt. Men det finns andra avtal där utbetalningarna startar senare om du inte hör av dig och bestämmer något annat. Omkring ett halvår innan det är dags brukar bolagen skicka information och blanketter. Släng inte de breven utan läs vad som står i dem!

Ta reda på hur länge pengarna betalas ut 

Vill du ha pension utan att ändra ålder så behöver du ändå svara, och ange ett kontonummer. Om du inget gör några ändringar kommer tjänstepensionen att betalas ut enligt den tidsplan som du ser i  prognosen, till exempel fem år eller livsvarigt.

Viktigt att göra innan första utbetalningen 

Om du vill gå tidigare eller senare än vid åldern för automatisk utbetalning, eller om du vill ändra uttagstiden så måste du själv höra av dig till ditt pensionsbolag och meddela ändringarna. Tänk på att du måste göra det innan den första pensionsutbetalningen.  Du kan ofta göra ändringar om du loggar in på bolagets hemsida med e-legitimation. Du kan också svara på det brev du fått eller höra av dig direkt till pensionsbolaget.

Ta reda på var din tjänstepension finns

I Uttagsplaneraren får du en lista på vilka de bolag som förvaltar dina tjänstepensioner. Där ser du vilka belopp som finns i de olika tjänstepensionerna och här kan du se hur tjänstepensionen påverkas om du ändrar uttagstid.  I aktivitetslistan får du sedan hjälp att ansöka om pensionen hos respektive bolag.  

Du kan också gå in i minPensions prognosverktyg och klicka på fliken som är märkt "Tjänstepension".

Vill du ändra något i din tjänstepension?

Om du vill ändra något som rör uttaget av din tjänstepension så måste du göra det innan den första utbetalningen sker. Efter det är det väldigt svårt att göra ändringar.

Frågor till ditt pensionsbolag 

Om du vill göra ändringar i tjänstepensionen, så hör du av dig till det bolag där du har dina pengar.

Vill du vänta med att ta ut din tjänstepension, exempelvis till 66 år? Då säger du det.

Vill du ändra uttagstid, exempelvis ändra en femårig utbetalning till livsvarig utbetalning? Då säger du det. Passa på att samtidigt fråga hur mycket pengar du kommer att få ut per månad när utbetalningstiden har ändrats.

Har du ett återbetalningsskydd på pensionen? Det vet bolaget och de kan också ge information om hur du bär dig åt om du inte vill ha skyddet längre.

Här hittar du telefonnummer till pensionsbolagen

Lär dig ännu mer inför pensioneringen 

på blogg.minpension.se finns nyttiga artiklar där du till exempel kan läsa om vad händer med pensionen när du dör

Andra bra länkar

3) Så här tar du ut din privata pension

Du kan även hitta dina privata pensionsförsäkringar i Uttagsplaneraren om de finns med i underlaget för din pensionsprognos. 

För privat pensionssparande gäller olika villkor. Vad som gäller för dina privata pensionsförsäkringar ser du i villkoren för din pensionsförsäkring. Om du är osäker på vad som gäller ska du kontakta ditt/dina pensionsbolag i god tid innan du vill påbörja ditt uttag.

Om du vill ta ut dina privata pensionsförsäkringar på annat sätt än enligt plan ska du kontakta dina pensionsbolag. Utbetalningarna får börja tidigast det år du blir 55 år. Utbetalningstiden för pensionen ska vara minst fem år.

Är du osäker på om du har privat pensionssparande?

Om du är osäker på om du har privat pensionssparande och var pengarna finns loggar du in på minPension och tittar du under fliken "privat sparande". Här finns pensionsförsäkringar som du eventuellt har sparat i via ett försäkringsbolag. Individuellt pensionssparande i bank (IPS) levereras till minPension av SEB, Skandiabanken och Indecap. Om du har sparat i en annan bank saknas informationen på minPension. 

4) Berätta på jobbet

Tänker du sluta arbeta när du börjar ta ut din pension?

Glöm inte att informera din arbetsgivare om dina planer. Det bör du göra i god tid. Det normala är att du har några månaders uppsägningstid.

Vill du gå tillbaka till del 1 och läsa mer om förberedelserna?

Mer läsning