Till sidans huvudinnehåll

Om IPT - Inkomstpensionstillägg

Från september 2021 får många pensionärer inkomstpensionstillägg, IPT. Det är ett statligt stöd till dem som arbetat men ändå har en relativt låg pension. Läs mer om IPT här.

Uppdaterad: 2023-12-28

En cyklande kvinna har stannat upp och tittar ut över en åker

Från september 2021 får många pensionärer som fyllt 65 år lite påökt på sin pension.  Det kallas för inkomstpensionstillägg, IPT, och är ett statligt stöd till dem som arbetat men ändå har en relativt låg pension. IPT finns inte med i prognosen på minPension.

Här är en kort guide till vad det handlar om, vem som kan få pengarna och vad blivande pensionärer kan förvänta sig.

Vad är inkomstpensionstillägg?

Tillägget är extra pension till de pensionärer som fyllt 66 år och som har en egen intjänad allmän pension på mellan 9 500-17 900 kronor i månaden. Det är ett tillägg till den allmänna pension du tjänat in till genom eget arbete när du arbetat och betalat skatt i Sverige. Pengarna tas från statskassan.  

Behöver jag ansöka om inkomstpensionstillägg?

Nej, stödet betalas ut automatiskt om du uppfyller villkoren och tar ut din inkomstpension.

Hur mycket pengar handlar det om?

Beloppen varierar beroende på hur mycket du har i inkomstpension. Det här är de siffror som gäller för 2023.(Ytterligare information om inkomstintervaller finns hos Pensionsmyndigheten)

Inkomstgrundad pension kr/mån    Tillägg kr/mån
 9 500   25
10 000  125
11 000 425
11 600-14 800 600
15 500   475
17 000 125

Arbetade år för att få maxbelopp

För att få maximalt inkomstpensionstillägg krävs att du har tjänat in pensionspoäng eller pensionsrätter ett visst antal år. De varierar beroende på hur gammal du är.

Född 1937 och tidigare 30 år med pensionspoäng
Född 1938-1944 35 år med pensionsgrundande inkomst
Född 1945 eller senare 40 år med pensionsgrundande inkomst

Behöver jag skicka in en ansökan?

Nej, om du är berättigad till stödet kommer pengarna tillsammans med din inkomstpension.

Är det skattefria pengar?

Nej, pengarna beskattas på samma sätt som inkomstpensionen.

Räknas premiepensionen in och vad händer om den stiger i värde? Minskar inkomstpensionstillägget då?

Premiepensionen ingår, men bara till det värde som motsvarar om pengarna vuxit i samma takt som inkomstpensionen. Inkomstpensionstillägget påverkas alltså inte av värdeutvecklingen.

Jag tänkte jobba längre än till 66 år för att höja pensionen. Minskar mina möjligheter att få inkomstpensionstillägg då?

Nej, värdet beräknas som om du arbetar fram till 66 år. Det omvända gäller också. Du får inte högre inkomstpensionstillägg om du slutar arbeta tidigare och därmed får lägre pension. 

Jag räknar med att få bostadstillägg. Kommer det att påverkas av inkomstpensionstillägget?

Nej, bostadstillägg och andra liknande förmåner påverkas inte av inkomstpensionstillägget.

Jag tar ut min pension men har inte fyllt 66 år. Kommer jag att få inkomstpensionstillägg när jag blir äldre?

Ingen vet riktigt säkert vad som kommer att hända med inkomstpensionstillägget längre fram. Riksdagens pensionsgrupp ser det här som ett tillfälligt stöd, medan diskussionerna kring hur framtidens pensioner ska se ut fortsätter.
Om inkomstpensionstillägget blir kvar i sin nuvarande form så kommer tillägget att betalas ut även till de som nu är för unga för att vara berättigade till pengarna. Men från år 2023 kommer den lägsta åldern för att få inkomstpensionstillägg att höjas till 66 år.

Kommer tillägget att höjas framöver?

Meningen är att inkomstpensionstillägget ska höjas i takt med utvecklingen för inkomstpensionen.        

Är ett eventuellt inkomstpensionstillägg medräknad i min prognos?

Nej, inkomstpensionstillägget finns inte med i de beräkningarna. Har du fyllt 60 år och kan vara berättigad till stödet längre fram så får du information om det när du loggar in.

Vill du veta mer?

Poddavsnitt

Så funkar Inkomstpensionstillägget

Mer läsning