Till sidans huvudinnehåll

Kontaktuppgifter till bolagen

Om du har frågor om din pension ska du kontakta ditt pensionsbolag. Frågor om den allmänna pensionen besvaras av Pensionsmyndigheten. Här nedanför finns kontaktuppgifter till alla aktörer som är anslutna till minPension.

Pensionsbolag E-post Telefon
AI Pension en del av Skandia forsakringsadministration@aipension.se 08-54 50 48 10
Alecta Via pensionsbolagets hemsida 020-78 22 80
AMF info@amf.se 0771-696 320
Avanza info@avanza.se 08-562 250 00
Brummer & Partners info@brummer.se 08-566 214 80
Danica Pension kundservice@danica.se 0752-48 10 00
Euroben Life & Pension Via pensionsbolagets hemsida 0771-88 91 60
Folksam livochpension@folksam.se 020-599 700
Folksam kooperativa tjänstepensioner individ-kooperativa-tjanstepensioner@folksam.se 020-485 485
Folksam LO Fondförsäkring pension@folksam.se 020-414 414
FPK fpk@skandikon.se 0771-530 000
Handelsbanken Liv handelsbankenliv@handelsbanken.se 0771-77 88 99
KPA Pension kundservice@kpa.se 020-650 500
Kyrkans pensionskassa kundservice@kyrkanspensionskassa.se 020-55 45 35
Kåpan kundservice@spv.se 060-18 75 85
Länsförsäkringar Via pensionsbolagets hemsida
Movestic kund@movestic.se 08-120 39 320
Nordea nordealiv@nordea.se 0771-470 470
Nordnet pension@nordnet.se 010-583 30 00
Pensionsmyndigheten Via myndighetens hemsida 0771-776 776
PP Pension kundcenter@pppension.se 020-29 90 50
PRI Pensionstjänst btp@pri.se 08-679 06 80
Prometheus info@prometheuspension.se 08-605 39 61
SEB seb.pension@seb.se 0771-111 800
SH Pension kontakt@shpension.se 010-471 87 70
Skandia Via pensionsbolagets hemsida 0771-55 55 00
SPK spk@spk.se 08-412 38 60
SPP Via pensionsbolagets hemsida 0771-533 533
SPV kundservice@spv.se 020-51 50 40
Swedbank fonder.forsakringar@swedbank.se 0771-22 11 22
VFF Pension vff@volvo.com 031-661 210