Till sidans huvudinnehåll

Bättre tjänstepension lyfter pensionsnivån

Pensionen stiger i förhållande till lönen. Kompensationsgraden, skillnaden mellan pension och lön, har ökat något jämfört med tidigare år, visar minPensions kompensationsgradsrapport. Skillnaden beror på ökade inbetalningar till tjänstepensionerna.
Uppdaterad: 2023-12-12

Total kompensationsgrad, olika åldersgrupper och avtalsområden

För sjunde gången har minPension gått igenom användarnas prognoser för att jämföra skillnaden mellan de förväntade slutlönerna med de första pensionsuttagen, det som brukar kallas kompensationsgrad. I år har kompensationsgraden höjts jämfört med förra årets mätning. Skillnaden är cirka två procentenheter.
Det som lyfter kompensationsgraden i årets rapport är framför allt tjänstepensionen. Den har i genomsnitt stigit med drygt 1,8 procentenheter jämfört med 2022 års rapport. Den sammanlagda inkomst- och premiepensionen har stigit med drygt 0,3 procentenheter.

-    Tjänstepensionerna har förändrats rätt mycket de senaste åren, inte minst i offentlig sektor. Det påverkar pensionsprognosen positivt, äger Kristina Kamp, pensionsexpert på minPension.

Ändrade tjänstepensioner 

Det har skett förändringar i flera stora avtal de senaste åren. Inbetalningstiden har förlängts och den inbetalade premien har höjts. Jämför vi de olika tjänstepensionsavtalen är det framför allt offentlig sektor som har fått en högre andel tjänstepension. Här har premieinbetalningen ökat på senare år vilket ger störst effekt på de yngre generationerna som får fler år med högre intjänande än äldre årskullar. För kommun- och regionanställda födda på 80- och 90-talet har tjänstepensionens andel av den totala pensionen ökat med 3–4 procentenheter år 2023 jämfört med år 2022.

-    Det här påverkar inte minst kvinnors pensioner till det bättre. Men många kvinnor arbetar i låglöneyrken och då riskerar ändå pensionen att bli låg, säger Kristina  Kamp.

Kontaktinformation

Om minPension

På minPension kan pensionssparare få hjälp att se den egna pensionen och förstå vad som påverkar den. Under det senaste året har minPension vidareutvecklats för att också möta den blivande pensionärens behov i planeringen inför pensionsuttagen. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tillsammans driver, utvecklar och finansierar parterna den.

Pressrum

Pressrum: http://via.tt.se/pressrum/minpension/
Kontorsväxel: 08-522 785 40
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

minPensions logotype