Till sidans huvudinnehåll

Dan Adolphson Björck är minPensions nya pensionsekonom

I början av maj tillträder Dan Adolphson Björck rollen som pensionsekonom på minPension. Han efterträder då Kristina Kamp som går i pension efter sommaren.
Uppdaterad: 2023-02-17

Dan Adolphson Björck.jpg

- minPension är en viktig samhällstjänst med högt anseende både hos allmänheten och försäkringsbranschen. Uttagsåldrarna för den allmänna pensionen och intilliggande trygghetssystem höjs gradvis för att säkra framtidens pensionsnivåer. Samtidigt ökar tjänstepensionen i betydelse med större avsättningar och nya avtalade pensionsåldrar. Med fler jobbonärer, alltså personer som både arbetar och tar ut pension samtidigt, kommer detaljerade önskemål om att kunna planera sin framtida ekonomi och förstå konsekvenserna av olika val att öka. Jag vill sänka tröskeln så att även de som inte är så kunniga om sin pension ska hitta till minPension och få hjälp, säger Dan Adolphson Björck.

Dan Adolphson Björck har arbetat på AMF sedan 2006 med kundservice, som pensionsinformatör, projektledare inom affärsrelationer och under de senaste åtta åren som pensionsekonom. Han är författare till flera rapporter och har erfarenheter av täta kontakter med pensionssparare, pensionsaktörer, media etc. Det är en bakgrund som passar väl in i de uppgifter som väntar som pensionsekonom på minPension då ett allt större ansvar för pensionen flyttas från stat, arbetsgivare och parter till den enskilde individen samtidigt som pensionssystemet blir alltmer komplext.

- För många pensionssparare blir det då svårt att förstå konsekvenserna av olika val, vilket ställer högre krav på minPension att förmedla enkel och begriplig information. Dan kommer att bli en nyckelperson i förändringsarbetet med sin gedigna erfarenhet och kunnande om såväl pension som hur man kan skapa engagemang för pension, inte minst i grupper med lågt intresse och kunskap om pension, säger Anders Lundström, vd på minPension.

Kontaktinformation

Pressrum

Pressrum: http://via.tt.se/pressrum/minpension/

Kontorsväxel: 08-522 785 40 
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM 
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Lyssna på minPensionsPodden

Läs nyheter och inlägg på blogg.minPensions.se 

Om minPension

På minPension kan pensionssparare få hjälp att se den egna pensionen och förstå vad som påverkar den. Under det senaste året har minPension vidareutvecklats för att också möta den blivande pensionärens behov i planeringen inför pensionsuttagen. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tillsammans driver, utvecklar och finansierar parterna den.