Till sidans huvudinnehåll

Fler nya användare på minPension än individer i Örebro län

Under 2023 fick minPension 320 000 nya användare. Det är fler än antalet individer som bor i Örebro län. Majoriteten av de nya användarna var under 40 år.
Uppdaterad: 2024-01-15

Andelen nyregistrerade på minPension 2023 uppdelat på åldersgrupp

När vi summerar 2023 ser vi att intresset för den egna pensionen är fortsatt stort. Under året tillkom 320.000 nya användare. Det är fler än antalet individer som bor i hela Örebro län (307.772, SCB 2022).

Antalet nya användare ökar i alla åldersgrupper men är högst i gruppen under 40 år. Bland de nya användarna hade knappt 60 procent fyllt 40 år. Totalt loggade 775.000 personer under 40 år in på minPension under 2023 och tillsammans skapade de 4,7 miljoner prognoser. Det motsvarar i snitt sex prognoser per person.

- Det är glädjande att många under 40 år hittar till minPension och får en bild av sin pension. Att ha koll på pensionen tidigt i livet ökar chanserna att få en bra ekonomi när man blir äldre, säger Dan Adolphson Björck, pensionsekonom på minPension.

48,7 miljoner prognoser på minPension under 2023

Antalet inloggningar till ”mina sidor” på minPension ökade med 11 procent under året och det skapades 48,7 miljoner prognoser, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2022. Att antalet prognoser ökar mer än antalet inloggningar innebär att användarna gjorde fler prognoser under 2023 än tidigare.

- I statistiken ser vi att aktiviteten på minPension ökar över tid. Idag gör användarna fler prognoser än tidigare och testar hur olika val påverkar prognosen. Det ökar individens förståelse för vad som påverkar pensionen och leder till genomtänkta livsval, säger Ivar Wahlstein, statistiker på minPension.

Diagram%3A%20F%F6r%E4ndringen%20i%20antal%20inloggningar%20%28j%E4mf%F6rt%20med%20samma%20m%E5nad%20%E5r%202022%29%20i%20bl%E5%20staplar%20och%20antalet%20inloggningar%20per%20m%E5nad%20under%20%E5r%202023%20i%20r%F6tt.
Diagram: Förändringen i antal inloggningar (jämfört med samma månad år 2022) i blå staplar och antalet inloggningar per månad under år 2023 i rött. minPension

Fler än 9 av 10 mellan 65 och 69 använder minPension

När vi tittar på antalet användare på minPension per födelseår och jämför med Sveriges befolkning får vi en bild av vilken del av befolkningen som använder våra tjänster. Vi ser då att 60 procent av befolkningen mellan 16 och 80 år har använt eller använder minPension för att få bättre koll på sina pensioner. När det är dags att planera för uttag blir antalet registrerade användare fler. I gruppen 65-69 år använder fler än 9 av 10 svenskar verktygen på minPension.

Diagram%3A%20Antalet%20registrerade%20anv%E4ndare%20p%E5%20minPension%20som%20andel%20av%20Sveriges%20befolkning%20%28SCB%2C%20M2023M10%29.
Diagram: Antalet registrerade användare på minPension som andel av Sveriges befolkning (SCB, M2023M10). minPension

Du hittar mer statistik på vår blogg: https://blogg.minpension.se/

Statistik och diagram är framtagna av Ivar Wahlstein, statistiker på minPension.

Kontaktinformation

Pressrum: http://via.tt.se/pressrum/minpension/
Kontorsväxel: 08-522 785 40
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Om minPension På minPension kan pensionssparare få hjälp att se den egna pensionen och förstå vad som påverkar den. Under det senaste året har minPension vidareutvecklats för att också möta den blivande pensionärens behov i planeringen inför pensionsuttagen. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tillsammans driver, utvecklar och finansierar parterna den.