Till sidans huvudinnehåll

Hur mår våra pensioner på börsen?

minPensions nya kompensationsgradsrapport visar att kopplingen mellan pensioner och kapitalmarknaden ökar. Bakom ökningen står fler år med premiepension och högre andel premiebestämd tjänstepension för yngre. Det gör att vi i framtiden kan räkna med mer volatila pensioner än idag.
Uppdaterad: 2022-12-14

omslag_variant lila-bild.jpg

Årets kompensationsgradsrapport* är minPensions sjätte. I urvalet finns användare som har gjort pensions­prognoser under våren och sommaren 2022, motsvarande cirka 166 000 individer. Utöver att följa utvecklingen av olika generationers pensioner har vi i år granskat pensionspengarna som finns på kapitalmarknaden.

Kommande generationer kommer att ha en betydligt högre andel av sin pension kopplad till kapitalmarknaden jämfört med dagens pensionärer.

Vi konstaterar att kopplingen mellan pensioner och kapitalmarknaden ökar i takt med att pensionsspararna har fler år med intjänad premiepension kombinerat med att yngre i allt högre grad har premiebestämd tjänstepension.

50-talisterna: Äldre 50-talister har delar kvar från ATP-systemet. Tjänstepensionen är till stor del förmånsbestämd.

60-talisterna:  Har inte haft intjänande till premiepension hela arbetslivet. Tjänstepensionen är till stor del förmånsbestämd.   

70-talisterna: Fullt intjänande till premiepension. Ökat inslag av premiebestämd tjänstepension.

80-och 90-talisterna: De allra flesta har enbart premiebestämd tjänstepension.

För individer med relativt låga inkomster är andelen premiepension högre än för individer med högre inkomster. Men den högsta exponeringen mot kapitalmarknaden har 70- och 80-talister med hög lön och därmed hög andel premiebestämd tjänstepension.

För 70-talisterna, som är den första generationen som har fått premieinbetalningar nästan under hela arbetslivet, har premiepensionen hittills gett högre avkastning än den förväntade, enligt branschens prognosstandard.

- En högre exponering mot kapitalmarknaden betyder också att pensionssparandet och uttaget av pensionen blir mer volatil än tidigare. Pensionen kan således både stiga och sjunka i värde över tid, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension och författare till rapporten.
 

- Med våra regelbundet återkommande kompensationsgradsrapporter hoppas vi kunna följa utvecklingen och se vad de som nu börjat sitt arbetsliv kan förvänta sig i pension den dag de slutar att arbeta, säger Kristina Kamp.

* Kompensationsgraden är definierad som skillnaden mellan förväntad pension, enligt pensionsprognosen, med livsvarig utbetalning delat med inrapporterad lön. Under­sökningen baseras inte på typfall, ett standardiserat exempel, utan till stor del på det faktiska intjänandet hos minPensions användare.

 

Kontaktinformation

Om minPension

minPension ger individuell, enkel och oberoende pensionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige. Tjänsten är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. minPension finansieras gemen­samt av staten och pensionsbolagen och är kostnadsfri att använda för dig som privatperson. Tillsammans ger vi dig en samlad bild av din intjänade pension samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser.