Till sidans huvudinnehåll

Många vill kombinera jobb och pension

Var tredje 60-plussare blandar jobb och pension eller planerar att göra det. Mindre än hälften, 47 procent, kan inte alls tänka sig att bli det som kallas jobbonärer. Det visar en enkätundersökning bland minPensions användare. Jobbonärerna planerar att jobba längre upp i åren jämfört med andra grupper.
Uppdaterad: 2023-01-27

Rapport minPension_Vem vill bli jobbonär.jpg

Det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten har nu landat hos landets pensionärer. Bland dem finns också de som både jobbar och tar ut pension samtidigt. Att vara jobbonär är något som lockar många.


I en enkät riktad till minPensions användare i åldersspannet 61–65 år har vi ställt frågan:
”Planerar du att ta ut hela eller delar av din pension samtidigt som du arbetar?”

• 11 procent var redan jobbonärer
• 20 procent planerade att bli det
• 21 procent svarade ” Vet ej”
• 47 procent svarade ”Nej”

- Det är ingen större skillnad på svaren om vi bryter ner dem på kön, inkomst eller avtalsområde eller var i landet du bor. Det går med andra ord inte att peka ut en grupp som en typisk jobbonär utan intresset är jämnt fördelat, säger Ivar Wahlstein, forskningsassistent vid Jönköping University, som gjort undersökningen på uppdrag av minPension.

I de öppna svaren om varför jobbonärslivet lockar framgår att skälen varierar. Här finns de som har svårt att släppa jobbet – som vill känna sig behövda.

”Är det kul att vara pensionär? Förväntan är att det ska vara så himla kul. Jag tror
det är roligare att bidra till samhället.”

Ungefär en femtedel tror inte att deras arbetsplats skulle uppmuntra att man
arbetade längre.

Många känner också oro för att pensionen inte ska räcka till. Andra känner att de inte orkar jobba fullt ut de sista åren på jobbet.

Kontaktinformation

Pressrum

Pressrum: http://via.tt.se/pressrum/minpension/

Kontorsväxel: 08-522 785 40 
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM 
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Lyssna på minPensionsPodden

Om minPension

På minPension kan pensionssparare få hjälp att se den egna pensionen och förstå vad som påverkar den. Under det senaste året har minPension vidareutvecklats för att också möta den blivande pensionärens behov i planeringen inför pensionsuttagen. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tillsammans driver, utvecklar och finansierar parterna den.