Till sidans huvudinnehåll

Nya ledamöter och suppleanter till minPensions styrelse

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Min Pension i Sverige AB (minPension) valdes två nya ledamöter och två nya suppleanter in i styrelsen.
Uppdaterad: 2023-04-05

styrelsen.jpg

Vid minPensions ordinarie bolagsstämma den 5 april 2023 valdes Elin Berglöf, Pensionsmyndigheten och Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia till nya ordinarie ledamöter i minPensions styrelse. Som nya suppleanter valdes Konstantin Irina, Pensionsmyndigheten och Marie Litezings, AMF.

Vid den ordinarie bolagsstämman 2023 valdes följande styrelse till minPension


Ordförande

Christina Lindenius, Svensk Försäkring (omval)


Ordinarie ledamöter

 • Elin Berglöf, Pensionsmyndigheten (nyval)
 • Maria Humla, SPV (omval)
 • Anna-Karin Laurell, Folksam (omval)
 • Mia Palmgren Liblik, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia (nyval)

Suppleanter

 • Johan Bergsten, SPV (omval) personlig suppleant till Maria Humla
 • Mats Galvenius, Svensk Försäkring (omval) personlig suppleant till Christina Lindenius
 • Pär Hedén, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Konstantin Irina, Pensionsmyndigheten (nyval)
 • Marie Litezings, AMF (nyval)
 • Peter Salomon-Sörensen Swedbank Försäkring (omval)

Styrelserepresentationen från Pensionsmyndigheten kan komma att ändras så att den ordinarie generaldirektören ingår i styrelsen när denne tillträder (f.n. vakant).  

Styrelsen består av tre ledamöter från pensionsbranschen, två ledamöter från Pensionsmyndigheten och en ledamot från Statens tjänstepensionsverk. Varje ledamot har en suppleant.

minPension är resultatet av ett samarbete mellan pensionsbranschen och staten (privat-offentlig samverkan) kring individernas pensionsinformation. Detta regleras i ett samverkansavtal mellan parterna.

 

För kommentarer och mer information

Kontakta ordförande Christina Lindenius via presskontakt 070-280 27 73.

Kontaktinformation

Pressrum

Pressrum: http://via.tt.se/pressrum/minpension/

Kontorsväxel: 08-522 785 40 
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM 
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Om minPension

På minPension får du som har tjänat in till pension i Sverige individuell, enkel och samlad pensionsinformation. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige.