Till sidans huvudinnehåll

Nya suppleanter i minPensions styrelse

Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i Min Pension i Sverige AB (minPension) valdes två nya suppleanter in i styrelsen.

Uppdaterad: 2021-04-16

Vid den ordinarie bolagsstämman 2021 valdes följande styrelse till minPension

Ordförande

Christina Lindenius, Svensk Försäkring (omval)

Ordinarie ledamöter

Daniel Barr, Pensionsmyndigheten (omval)

Maria Humla, SPV (omval)

Anna-Karin Laurell, Folksam (omval)

Carl-Magnus Löfström (omval)

Katarina Thorslund, Alecta (omval)

Suppleanter 

Elin Berglöf, Pensionsmyndigheten (nyval)

Johan Bergsten, SPV (omval)

Mats Galvenius, Svensk Försäkring (omval)

Pär Hedén, Pensionsmyndigheten (nyval)

Peter Salomon-Sörensen Swedbank Försäkring (omval)

Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia (omval)

Enligt ett samverkansavtal mellan pensionsbranschen och staten ska styrelsen för minPension bestå av tre ledamöter från försäkringsbranschen, två ledamöter från Pensionsmyndigheten och en ledamot från Statens tjänstepensionsverk. Varje ledamot ska ha en suppleant.

Kontaktinformation

Kontakta ordförande Christina Lindenius via presskontakt 070-280 27 73.

Företagsinformation

Om minPension

minPension ger individuell, enkel och samlad pensionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige. Tjänsten är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, som är försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. minPension finansieras gemen­samt av staten och pensionsbolagen och är kostnadsfri att använda för dig som privatperson. Tillsammans ger vi dig en samlad bild av din intjänade pension samt möjlighet att göra individuella pensionsprognoser.