Till sidans huvudinnehåll

Så blir pensionen för 1960-talister

minPensions kompensationsgradsrapport 2018 visar att förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen i snitt är 59 procent. Det är två procent lägre än i mätningen 2015. Dessutom syns en tydlig skillnad mellan könen, där männen generellt får ut en högre pension än kvinnorna, även om den sista lönen är lika.

Uppdaterad: 2018-04-19

Kompensationsgrad är ett mått som visar förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen. Som underlag till kompensationsgradsrapporten ligger pensionsprognoser, skapade av ett urval av minPensions dryga tre miljoner registrerade användarna under 2017.

I årets kompensationsgradsrapport är 1960-talisterna i fokus. Gruppen har 10-15 år kvar till pension med en kompensationsgrad på knappt 60 procent, vilket är något lägre än den genomsnittliga kompensationsgraden för 1950-talisterna.

Mellan könen är skillnaden tydlig. Generellt är männens kompensationsgrad högre än kvinnornas.

-      Arbetslivet fram till pensionen ser olika ut för kvinnor och män. Kvinnor jobbar mer deltid och har större frånvaro på grund av sjukdom och föräldraledighet vilket påverkar pensionen, säger Kristina Kamp, minPensions pensionsekonom och huvudförfattare till rapporten.

Kompensationsgraden för utrikes födda 1960-talister ligger i snitt under 50 procent bland minPensions användare i normala inkomstlägen.

Liksom tidigare generationer varierar 1960-talisternas kompensationsgrad med inkomstnivån. Högst kompensationsgrad har de med låga inkomster, medan de med månadslöner mellan 35 000 och 40 000 kronor har den lägsta. Det innebär att pensionerna för denna grupp blir lägre i förhållande till den förväntade slutlönen jämfört med användare med lägre och högre löner.

-      En orsak kan vara att individer med inkomster mellan 35- och 40-tusen sällan får ett tillskott till pensionen via garantipensionen, något som de med lägre löner ofta får. Dessutom hamnar de under gränsen för att få en större inbetalning till tjänstepensionen, säger Kristina Kamp.

I kompensationsgradsrapporten görs fler jämförelser mellan kön, generation, inkomst och kollektivavtal. Rapporten avslutas med tips för hur 1960-talister kan få mer i plånboken som pensionärer.

Mer om rapporten i minPensionsPodden

Kontaktinformation

För kommentarer och mer information, kontakta

Maria Eklund, kommunikatör och pressansvarig, 08-522 785 42 eller 070-555 83 80
Kristina Kamp, pensionsekonom, 08-522 785 41 eller 070-560 36 92

Pressrum: https://www.minpension.se/press
Presstjänsten i sociala medier: https://www.facebook.com/minpension och https://www.twitter.com/minpension
Kontorsväxel: 08-522 785 40
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Företagsinformation

Om minPension

På minPension får du som har tjänat in till pension i Sverige individuell, enkel och samlad pensionsinformation. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige.