Till sidans huvudinnehåll

Styrelsen i minPension

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och styrelseplatserna fördelas lika mellan de offentliga organisationerna och de privata pensionsbolagen.

Ordförande

Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Ordinarie ledamöter

 • Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten
 • Marie Evander, Pensionsmyndigheten
 • Maria Humla, SPV
 • Cecilia Rosendahl Lavén, AMF
 • Ann-Kathrin Trawe, Nordea

Suppleanter

 • Charlotte Barta, SPV - personlig suppleant till Maria Humla
 • Helena Palmgren, Brummer
 • Anna Pettersson Westerberg, Svensk Försäkring - och personlig suppleant till Christina Lindenius
 • Ole Settergren, Pensionsmyndigheten
 • Katarina Thorslund, Alecta

Verkställande direktör

 • Anders Lundström

Vice verkställande direktör

 • Johan Hellman