Till sidans huvudinnehåll

Styrelsen i minPension

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och styrelseplatserna fördelas lika mellan de offentliga organisationerna och de privata pensionsbolagen.

Sedan bolagsstämman i maj 2021 består minPensions styrelse av följande ledamöter och suppleanter. 

Ordförande

 • Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Ordinarie ledamöter

 • Daniel Barr, Pensionsmyndigheten 

 • Maria Humla, SPV 

 • Anna-Karin Laurell, Folksam 

 • Mia Palmgren Liblik, Pensionsmyndigheten

 • Katarina Thorslund, Alecta 

Suppleanter

 • Elin Berglöf, Pensionsmyndigheten 

 • Johan Bergsten, SPV 

 • Mats Galvenius, Svensk Försäkring 

 • Pär Hedén, Pensionsmyndigheten 

 • Peter Salomon-Sörensen, Swedbank Försäkring 

 • Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia 


Verkställande direktör

 • Anders Lundström

Vice verkställande direktör

 • Johan Hellman