Till sidans huvudinnehåll

Styrelsen i minPension

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och styrelseplatserna fördelas lika mellan de offentliga organisationerna och de privata pensionsbolagen.

Ordförande

Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Ordinarie ledamöter

  • Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten
  • Marie Evander, Pensionsmyndigheten
  • Maria Humla, SPV
  • Cecilia Rosendahl Lavén, AMF
  • Ann-Kathrin Trawe, Nordea

Suppleanter

  • Charlotte Barta, SPV - personlig suppleant till Maria Humla
  • Helena Palmgren, Brummer
  • Anna Pettersson Westerberg, Svensk Försäkring - och personlig suppleant till Christina Lindenius
  • Ole Settergren, Pensionsmyndigheten
  • Katarina Thorslund, Alecta

Anders Lundström är vd i minPension och Johan Hellman är vice vd i minPension.