Till sidans huvudinnehåll

Styrelsen i minPension


minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och styrelseplatserna fördelas lika mellan de offentliga organisationerna och de privata pensionsbolagen.

Sedan bolagsstämmani april 2023 består minPensions styrelse av följande ledamöter och suppleanter. 

Ordförande

 • Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Ordinarie ledamöter

 • Elin Berglöf, Pensionsmyndigheten (nyval)
 • Maria Humla, SPV (omval)
 • Anna-Karin Laurell, Folksam (omval)
 • Mia Palmgren Liblik, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia (nyval)

Suppleanter

 • Johan Bergsten, SPV (omval) personlig suppleant till Maria Humla
 • Mats Galvenius, Svensk Försäkring (omval) personlig suppleant till Christina Lindenius
 • Pär Hedén, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Konstantinos Irina, Pensionsmyndigheten (nyval)
 • Marie Litezings, AMF (nyval)
 • Peter Salomon-Sörensen Swedbank Försäkring (omval)


Verkställande direktör

 • Cecilia Rosendahl Lavén

Vice verkställande direktör

 • Johan Hellman