Till sidans huvudinnehåll

Styrelsen i minPension

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och styrelseplatserna fördelas lika mellan de offentliga organisationerna och de privata pensionsbolagen.

Ordförande

 • Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Ordinarie ledamöter

 • Daniel Barr, Pensionsmyndigheten

 • Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten

 • Maria Humla, SPV

 • Cecilia Rosendahl Lavén, AMF

 • Helena Palmgren, Brummer Life 

Suppleanter

 • Charlotte Barta, SPV, personlig suppleant till Maria Humla

 • Marie Evander, Pensionsmyndigheten, personlig suppleant till Daniel Barr

 • Mats Galvenius, Svensk Försäkring, personlig suppleant till Christina Lindenius

 • Tua Holgersson, Länsförsäkringar Fondliv

 • Ole Settergren, Pensionsmyndigheten

 • Katarina Thorslund, Alecta 


Verkställande direktör

 • Anders Lundström

Vice verkställande direktör

 • Johan Hellman