Till sidans huvudinnehåll

Styrelsen i minPension


minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och styrelseplatserna fördelas lika mellan de offentliga organisationerna och de privata pensionsbolagen.

Sedan bolagsstämman i mars2024 består minPensions styrelse av följande ledamöter och suppleanter. 

Ordförande

 • Christina Lindenius, Svensk Försäkring

Ordinarie ledamöter

 • Maria Humla, SPV (omval)
 • Marie Litezings, AMF (nyval)
 • Mia Palmgren Liblik, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Anna Pettersson Westerberg, generaldirektör för Pensionsmyndigheten (nyval)
 • Anna-Carin Söderblom Agius, Skandia (omval)

Suppleanter

 • Johan Bergsten, SPV (omval) personlig suppleant till Maria Humla
 • Mats Galvenius, Svensk Försäkring (omval) personlig suppleant till Christina Lindenius
 • Pär Hedén, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Konstantinos Irina, Pensionsmyndigheten (omval)
 • Mattias Sandholm, Handelsbanken Liv (nyval)


Verkställande direktör

 • Cecilia Rosendahl Lavén

Vice verkställande direktör

 • Johan Hellman