Vad ser jag när jag har loggat in på Minpension.se?

Funderar du på vad du ser när du loggar in till "Mina sidor" och hur du gör en prognos? Här har vi gjort en snabbguide. Om du vill fördjupa dig i verktygets alla finesser hittar du mer information i vår handbok.

För att få tillgång till tjänsterna på Minpension.se ska du registrera dig. Det gör du genom att logga in.

För att vi ska veta vem du är måste du legitimera dig. Du kan använda Mobilt BankID, BankID eller e-leg. Här kan du läsa mer om inloggning till Minpension.se.

När du har loggat in hamnar du på ”Mina sidor”. Här visas din hittills intjänade pension uppdelad i tre olika steg som avslutas i det fjärde steget; din pensionsprognos.

Genom att klicka på flikarna ”Allmän pension”, ”Tjänstepension” och ”Privat pension” kan du se uppgifterna om din pension från Pensionsmyndigheten och de olika pensionsbolagen. Du kan själv lägga till uppgifter som saknas. Uppgifterna tas då med vid beräkningen av din pensionsprognos.

1) Fliken Allmän pension

Under fliken Allmän pension ser du den pension du har tjänat in till när du arbetat och betalat skatt. Det är Pensionsmyndigheten som administrerar den allmänna pensionen. Förutom på Minpension.se redovisas din intjänade allmänna pension varje år i det orange kuvertet. Mer information om allmän pension finns under fliken "Så fungerar pensionen".

2) Fliken Tjänste-/avtalspension

Under fliken "Tjänstepension" ser du tjänstepensionen (eller avtalspensionen som den också kallas inom SAF-LO) som du har tjänat in hittills. I fliken ser du dina pensionsbolag, när du förväntas börja ta ut pensionen och under hur lång tid.

Det pensionskapital som du tjänat ihop i premiebestämda avtal ser du under rubriken "Kapital".

Om du har förmånsbestämd pension ser du under rubriken "Belopp" hur mycket du hittills har tjänat in. Beloppet är uttryckt i kronor/månad och visar hur mycket pension det skulle bli per månad om inga mer avsättningar görs till denna pension. Mer information om tjänstepension finns under fliken "Så fungerar pensionen".

3) Fliken Privat pension

Om du har sparat till privat till din pension ser du dina besparingar under fliken "Privat pension". Ännu levererar inte alla pensionsbolag uppgifter om IPS (individuellt pensionssparande). Om du har en sådan lösning som inte visas kan du lägga till den själv. Klicka då på "Lägg till uppgift" längst ner på sidan och fyll i dina uppgifter. Mer information om privat pension finns under fliken "Så fungerar pensionen".

4) Gör en pensionsprognos på Minpension.se

Under den fjärde och sista fliken finns pensionsprognosen. Börja med att kontrollera att uppgifterna om löner och kollektivavtal på den vänstra sidan stämmer. Fundera sedan på hur du vill beräkna din prognos. Vill du se hur mycket pengar det blir om du går tidigt i pension? Eller vad som händer om du jobbar vidare något år extra? Fyll i önskade förutsättningar för prognosen och klicka på knappen "Gör prognos".

a) Se din pensionsprognos i ett diagram
Första gången du gör en prognos visar vi den i ett diagram. På den vågräta axeln ser du olika åldrar, med start från den ålder då du önskar börja ta ut din pension. På den lodräta axeln ser du pensionens totala storlek, med färger som indikerar allmän, tjänste- och privat pension.

Pensionsprognosen i ett diagram

b) Se din pensionsprognos i en tabell
Vill du hellre se din prognos i en tabell? I så fall klickar du i rutan "visa som tabell" som du hittar på den högra sidan, snett ovanför diagrammet.

I tabellen ser du hur mycket pengar du förväntas få i pension under olika perioder. Tabellen är uppdelad i allmän-, tjänste- och privat pension som summeras till din totala pension i den sista kolumnen. Om du klickar på den lilla gröna pilen får du information om vad varje pensionsdel innehåller.

Pensionsprognosen i en tabell


Mina sidor1) Allmän pension

Se din hittills intjänade allmänna pension2) Tjänstepension

Se din hittills intjänade tjänstepension3) Privat pension

Se din hittills intjänade privata pension4) Gör din pensionsprognos på Minpension.se

Gör din pensionsprognos på Minpension.se