Till sidans huvudinnehåll

Så påverkas din pension när du får barn

Påverkas din framtida pension när du får barn? Spelar det någon roll hur länge du är föräldraledig? Hur påverkas pensionen om du går ner i arbetstid? Vad händer om du dör?

Uppdaterad: 2023-12-28

En familj i ett kök. Pappan bär på ett nyfött barn.

Det händer en hel del med din framtida pension när du får barn, fast det kanske inte är det första du tänker på just då. 

Det finns en rad skyddsmekanismer som gör att pensionen inte påverkas så mycket fast du är föräldraledig eller om du jobbar lite mindre ett tag. Men förmåner och regler ser olika ut beroende på var du arbetar. Ett tips är därför att verkligen ta reda på vad som gäller för just dig.

Allmän pension

Föräldrapenning är beskattningsbar inkomst och ger därför pensionsrätter i den allmänna pensionen. Samma sak gäller om du blir sjuk eller när du vabbar. Men om du drar ut väldigt mycket på föräldradagarna riskerar du att få en väldigt låg årlig inkomst och det påverkar pensionen negativt.

Barnårsrätt

Den av föräldrarna som tjänar minst får extra inbetalningar till den allmänna pensionen under barnets första fyra år. Om du har två eller fler barn under fyra år gäller samma summa. För adopterade barn får du extra pensionsrätter de fyra första åren som du har barnen i din vård, dock längst till barnet fyller 10 år. Det här är inga pengar du behöver ansöka om, de beräknas automatiskt och du kan se dem i ditt orange kuvert. 

Barnårsrätterna kan beräknas på tre olika sätt:

  1. Det pensionsgrundande beloppet blir en utfyllnad upp till den inkomst du hade året innan du fick barn. Förmånligt för dig som till exempel går ner från heltid till deltid.
  2. Det pensionsgrundande beloppet blir en utfyllnad upp till en lön som motsvarar 75 procent av genomsnittsinkomsten i Sverige. Förmånligt för dig som haft en relativt låg inkomst eller studerat innan barnets födelse.
  3. Det pensionsgrundande beloppet blir din faktiska lön plus ett basbelopp. Förmånligt för dig som inte ändrat din arbetstid så mycket.

Tänk på att: Du får inga barnårsrätter om din årsinkomst överstiger 8.07 inkomstbasbelopp. År 2024 motsvarar det en månadsinkomst på omkring 51 250 kronor.  Inkomster högre än så ger ingen allmän pension.

Tjänstepension

För tjänstepension gäller olika regler i olika avtal. Därför är det bra att ta reda på vad som gäller för dig. Börja med att kolla vad just din tjänstepension heter. Enklast är att fråga på jobbet. Googla sedan vad som gäller i ditt avtal när du har små barn.

Jobbar du i offentlig sektor? 

Statligt anställd

Om du är statligt anställd heter avtalet PA16 avdelning 1 eller 2. Här gäller lite olika regler beroende på om du är född före 1988 eller senare. 

Är du född 1988 eller senare? Du får full inbetalning till din tjänstepension även om du jobbar deltid upp till barnen är åtta år.

Född före 1988? Du har full inbetalning i cirka ett år, därefter gäller andra regler. Arbetar du tillfälligt deltid och har föräldrapenning eller sjukpenning betalar din arbetsgivare i de flesta fall in pengar till din tjänstepension som om du arbetat som vanligt. Men om du går ner i arbetstid får du mindre pengar till din tjänstepension.

Kommun- eller regionanställd

Om du är anställd i kommun eller region heter ditt avtal AKAP-KR.

Inom kommuner och regioner får du insättning till tjänstepension vid obetald föräldraledighet eller deltidsarbete tills dess barnet fyller åtta år, oavsett när du själv är född.

Jobbar du i privat sektor?

Här kan avtalen heta, ITP, SAF-LO, BTP eller FTP. Men det finns flera andra och du kan även ha en tjänstepension som inte är kollektivavtalad.

Om du har en kollektivavtalad tjänstepension får du normalt full inbetalning till din tjänstepension i omkring ett år efter barnets födelse. Men du får ingen utfyllnad om du väljer att jobba deltid när barnen är små. Här är villkoren alltså sämre för deltidsarbete än om du arbetar i offentlig sektor. Har du en tjänstepension som inte är kollektivavtalad kan du ha helt andra regler. 

Tänk på att det inte alltid är självklart att pengarna kommer automatiskt. Fråga på jobbet om du behöver skicka in en särskild ansökan för att få inbetalning till din tjänstepension.

Mer läsning