Till sidans huvudinnehåll

Om Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är ett pensionsavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO och gäller för dig som är privatanställd arbetare på ett företag som har kollektivavtal.

Uppdaterad: 2020-09-09 5 min läsning


industri med tillverkning av textilier. En kvinna syr på maskin i förgrunden.

Du tjänar in till Avtalspension SAF-LO från den månad du fyller 25 år till 65 år. Din arbetsgivare betalar in en premie som motsvarar 4,5 procent för årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 501 000  kronor år 2020, och 30 procent för lönedelar däröver.

I vissa branscher har man kommit överens om extra inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i form av deltidspension (även kallad flexpension). Där är avsättningen till tjänstepensionen högre. 

Du väljer själv vilket bolag som ska ta hand om dina pengar. Du kan välja mellan två typer av sparande: traditionell försäkring eller fondförsäkring. Gör du inget val placeras dina pengar hos AMF i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Skydd för familjen

Du kan välja återbetalningsskydd för din tjänstepension. Med återbetalningsskydd får dina anhöriga dina sparade pensionspengar om du dör. Vill du har information om du har återbetalningsskydd så kontaktar du valcentralen Fora.

Sjuk eller arbetslös

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfall betalas din pensionspremie till Avtalspension SAF-LO av en premiebefrielseförsäkring.

Läs mer hos Fora om premiebefrielseförsäkring

Är du arbetslös ligger den pension du redan har tjänat in kvar där den placerats. Däremot betalas inga nya pengar in under arbetslösheten.

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in