Till sidans huvudinnehåll

Så kan du påverka din tjänstepension

Tjänstepensionen är en viktig del av din pension. Har du hög lön kan mer än hälften av dina framtida pensionspengar komma härifrån. Så här kan du påverka den.

Uppdaterad: 2023-12-28

Pappa och son pratar med varandra framför datorn

Viktigast är att kolla att du har en tjänstepension. De allra flesta anställda i Sverige har en tjänstepension, men det är inget som är obligatoriskt. Arbetar du på en arbetsplats där det finns ett kollektivavtal har du tjänstepension. Du kan även ha tjänstepension på andra arbetsplatser om det finns ett avtal om det.

Har du eget företag har du ingen tjänstepension om du inte själv sätter av pengar.

Kolla vad din tjänstepension heter

Det finns en mängd olika tjänstepensioner – med olika villkor. Ta därför reda på vad just din tjänstepension heter. Då är det ganska lätt att till exempel söka på webben efter den för att få veta mer om vad som gäller för just dig.

Exempel på namn på olika tjänstepensioner är ITP1, PA16, AKAP-KR eller SAF-LO. Någon gång har du säkert fått brev med information om vilken tjänstepension du har, men du kan också fråga på jobbet vad den heter. Ett annat sätt  är att logga in på minPension och titta under fliken "Intjänad pension". Där hittar du information om den pension du hittills har tjänat in till. Här kan du också detaljerat se var pengarna är placerade. 

Kolla vad du har för slags tjänstepension

Det finns två olika typer av tjänstepension. Den kan vara förmånsbestämd eller premiebestämd.

Förmånsbestämd pension

Om du har en förmånsbestämd pension innebär det att du är garanterad en viss procent av din slutlön när du går i pension. En förmånsbestämd pension kan du inte själv välja placeringsform för. Om du vill påverka utfallet av en förmånsbestämd pension ska du se till ha så hög pensionsgrundande lön som möjligt och jobba heltid tills det är dags att börja ta ut pensionen. Tänk på att exempelvis en tjänstebil sänker din pensionsgrundande lön, eftersom arbetsgivaren drar kostanden för bilen på bruttolönen.

Premiebestämd pension

Om du har en premiebestämd pension sätter din arbetsgivare in en summa pengar till din framtida pension. Den är kopplad till vad du tjänar just nu. Ju högre lön, desto mer pengar betalas in. I en premiebestämd lösning bestämmer du själv hur du vill placera dina pengar. På så sätt har du alltså själv möjlighet att påverka din tjänstepension.

 

Ha koll på inkomstgränserna

Högre löner ger högre inbetalningar till pensionen och högre förmånsbestämd pension. Gränsen går vid inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. År 2024 motsvarar det en årsinkomst på 571 500 kronor eller en månadsinkomst på 47 625 kronor. 

Ha koll på åldersgränserna 

I den allmänna pensionen finns inga åldersgränser för när du tjänar in till den. I tjänstepensionerna finns det åldersgränser, både för när du börjar tjäna in till pensionen och hur länge arbetsgivaren betalar in till din pension. Om du planerar att arbeta efter 65 års ålder kan det vara bra att ta reda på vad som gäller. Får du ingen tjänstepension enligt det avtal som gäller kan du förstås höra om arbetsgivaren är beredd att betala in tjänstepension till dig ändå. 

Hur är din tjänstepension placerad

De vanligaste valen i premiebestämd tjänstepension är att du först väljer om du vill ha pengarna i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring.

I en traditionell försäkring låter du ett försäkringsbolag sköta förvaltningen av dina pengar. De placeras ofta i en blandning och räntor, aktier och andra tillgångar som till exempel fastigheter. Du kan också få en garanti på att ditt kapital inte ska sjunka under en viss nivå.

I en fondförsäkring är dina pengar placerade i fonder. Du väljer först vilket bolag som ska förvalta fonderna och sedan får du tillgång till deras utbud. Här är vanligtvis andelen aktier större än i en traditionell försäkring. Du kan också välja att placera om pengarna när du vill, utan att det kostar extra eller utlöser någon skatt.

Så kan du göra för att det ska bli mer

Ett sätt att öka din pension är att hålla koll på vilka avgifter som tas ut när dina pensionspengar förvaltas. Under fliken "Intjänad pension" ser du hur mycket pengar som satts av hittills till din tjänstepension och var de är placerade.

I den detaljerade informationen ser du vilka olika bolag som förvaltar din tjänstepension. Om du klickar dig vidare kommer du också att se hur dina pengar förvaltas.

Vill du veta mer om avgifter kan du logga in på bolagens hemsidor. Du kan också hitta mer information om till exempel avgifter om din tjänstepension hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Mer läsning