Till sidans huvudinnehåll

Vad är en valcentral

Valcentralen är länken mellan arbetsgivaren, pensionsbolagen och dig. Hos en valcentral kan du också göra vissa val för dina tjänstepensioner, till exempel välja var dina pengar ska placeras.

Uppdaterad: 2024-03-11

En kvinna sitter i en fåtölj hemma och jobbar på datorn

Valcentralen är länken mellan arbetsgivaren, pensionsbolagen och dig. Arbetsgivaren betalar in tjänstepension till valcentralen som i sin tur skickar pengarna vidare till det pensionsbolag som du väljer. Valcentralen hjälper arbetsmarknadens parter i upphandlingen av valbara pensionsbolag och sparformer. För dig innebär det generellt lägre avgifter och mindre utbud jämfört med ett privat sparalternativ.

På valcentralens årsbesked kan du se hur mycket pengar som har betalats in till din tjänstepension och hur ditt pensionskapital har förändrats. Här kan du även få information om pensionsbolag, sparform och återbetalningsskydd.

På valcentralen kan du:

  • Få information om vilka val du kan göra för din tjänstepension
  • Välja bolag och sparform för din tjänstepension
  • Flytta din tjänstepension
  • Om du är anställd i ett privat bolag kan du välja återbetalningsskydd och familjeskydd. Om du är anställd inom stat, kommun eller region ändrar du istället dina val av återbetalningsskydd hos pensionsbolagen.

Vilken valcentral du ska vända dig till beror på var du arbetar, det vill säga vilket kollektivavtal som du omfattas av i din anställning:

  • Privatanställd arbetare (Avtalspension SAF-LO): Fora
  • Privatanställd tjänsteman (ITP): Avtalat
  • Kommun- och regionanställd (KAP-KL och AKAP-KR)*: Pensionsvalet eller Valcentralen
  • Statligt anställd (PA16): SPV

*För anställda inom kommun och region finns två valcentraler som upphandlas av arbetsgivaren. Vilken du tillhör beror på i vilken region eller kommun du jobbar eller har jobbat i.

Vad händer om du inte gör ett val?

Gör du inget val för din tjänstepension finns en förvalslösning där dina pengar placeras. I de kollektivavtalade tjänstepensionerna är förvalet en traditionell försäkring där pensionsbolaget bestämmer hur din tjänstepension placeras. Om du väljer fondförsäkring placeras din tjänstepension först i en entrélösning och sedan kan du byta fonder hos det bolag du har valt (och inte hos valcentralen).  

Inom förmånsbestämd tjänstepension kan man inte göra några egna placeringsval.

Om du saknar tjänstepension?

Om du jobbar inom staten, inom en kommun eller region kan du vara säker på att du omfattas av tjänstepension. Om du är anställd privat är det mer osäkert. På arbetsplatser utan kollektivavtal, kan arbetsgivare ändå välja att teckna tjänstepension för sina anställda. I så fall tillhör du inte någon valcentral utan behöver göra dina ändringar hos den som förvaltar din pension.

 

Mer läsning