Till sidans huvudinnehåll

Om PA 16

Du som är anställd inom staten omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området.

Uppdaterad: 2020-09-25


Två personer arbetar i ett flygledartorn

Du som är anställd inom staten har tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innehåller två avdelningar, Avdelning 1 och Avdelning 2. 

Avdelning 1

Du tillhör Avdelning 1 om du född 1988 eller senare.

I Avdelning 1 tjänar du in till din pension från första anställningsdagen, oavsett ålder, fram till 68 år.  Din arbetsgivare betalar in motsvarande 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp ( 501 000 kr i årsinkomst år 2020) och 31,5 procent på löner över det.  Du kan ta ut din pension från 62 års ålder. Vill du ta ut den här pensionen före 71 års ålder måste du ansöka om det hos SPV, Statens tjänstepensionsverk. Tjänstepensionen är uppdelad i tre delar, som alla är premiebestämda. Den valbara delen där du själv kan välja hur dina pensionspremier ska förvaltas samt Kåpan Tjänste och Kåpan Flex, vilka är traditionella försäkringar som alltid förvaltas av Kåpan Pensioner. Tillhör du Avdelning 1 har du alltid alla dessa delar.

Avdelning 2

Om du är född 1987 eller tidigare tillhör du generellt Avdelning 2.

Du tjänar in till din pension fram till 65 år. Avdelning 2 är det som tidigare kallades PA 03. Den premiebestämda delen tjänar du in från 23 års ålder. Den förmånsbestämda delen från 28 års ålder. 

Tjänstepensionen är uppdelad i tre olika delar, två premiebestämda och en förmånsbestämd. De premiebestämda delen är dels valbar där du själv kan välja hur dina pensionspremier ska förvaltas, dels finns en del som alltid läggs i en traditionell försäkring, Kåpan Tjänste, som förvaltas av Kåpan pensioner. Tillhör du Avdelning 2 har du alltid dessa två delar. Är du född före 1973 tjänar du även in till en förmånsbestämd del. Är du född 1973 eller senare tjänar du bara in till en förmånsbestämd del om du har årslön över 7,5 inkomstbasbelopp, det vill säga över 501 000  kr år 2020. Du kan ta ut din pension tidigast från 61 års ålder och från 71 års betalas pensionen ut automatiskt om du inte ansökt om den innan dess. 

Valcentral för PA 16 är SPV, Statens tjänstepensionsverk. Här kan du läsa mer om de olika delarna i PA 16.

Skydd för familjen

Du kan välja återbetalningsskydd för din tjänstepension. Med återbetalningsskydd får dina anhöriga dina sparade pensionspengar om du dör.

Om du blir sjuk eller arbetslös

Om du blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension. Mer information om sjukdomhittar du på SPV:s hemsida.

Är du arbetslös ligger den pension du redan har tjänat in kvar där den placerats. Däremot betalas inga nya pengar in under arbetslösheten.

 

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in