Till sidans huvudinnehåll

Om PA 16

Du som är anställd inom staten omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området.

Uppdaterad: 2020-12-11


Två personer arbetar i ett flygledartorn

Du som är anställd inom staten har tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innehåller två avdelningar, Avdelning 1 och Avdelning 2. 

Avdelning 1

Du tillhör oftast Avdelning 1 om du född 1988 eller senare. 

När tjänar jag in pengarna?

Du tjänar in till din pension från första anställningsdagen, oavsett ålder, och till 68 år. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (42 625 kr i månadslön) och 31,5 procent på löner över det.

Var finns pengarna? Kan jag välja hur de ska placeras? 

Tjänstepensionen är uppdelad i tre delar, som alla är premiebestämda. Två delar, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex, förvaltas av Kåpan Pensioner (här kan du inte välja något annat bolag). Utöver det finns en valbar del där du själv kan välja hur dina pensionspremier ska förvaltas. Här finns flera bolag att välja mellan och pengarna kan antingen placeras i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Läs mer om de valen här:

Väljer du att inte göra något val för den valbara delen så hamnar den i Kåpan Valbar. Alla pengar i Kåpan är placerade i traditionella försäkringar. 

När kan jag ta ut pengarna?

Du kan ta ut pengarna från 62 års ålder. Om du inte har ansökt om att ta ut dem när du fyller 71 år kommer pengarna att betalas ut automatiskt till dig. 

Hur betalas pengarna ut?

Om du inte själv väljer en annan utbetalningsperiod så är det livsvarig utbetalning som gäller.

Efterlevandeskydd

Logga in på Spv:s hemsida för mer information kring vilka efterlevandeskydd du eventuellt kan ha.

Avdelning 2

 Du tillhör avdelning 2 om du är född 1987 eller tidigare.

När tjänar jag in pengarna?

Du tjänar in till din pension fram till 65 år. Den premiebestämda delen tjänar du in från 23 års ålder. Den förmånsbestämda delen från 28 års ålder.Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (42 625 kr i månadslön 2021) På lönen som är högre än det har du en förmånsbestämd pension där det är anställningstid och lön som avgör nivån på din pension. Beroende på din ålder kan du även ha andra delar av pensionen som är förmånsbestämda. Läs mer om den förmånsbestämda pensionen här: 

 
När kan jag ta ut pengarna?

Du kan ta ut dina pengar från 61 år. Du kan ta ut dem livet ut eller under en period på 5–20 år. För den valbara delen är kortaste uttagsperiod 10 år. Om du inte ansökt om att ta ut pengarna betalas de när du fyller 71 år.

Den förmånsbestämda delen har en livsvarig utbetalning från det att du fyllt 65 år. Här krävs alltid en ansökan, oavsett ålder.

 Hur betalas pengarna ut?

Om du inte själv väljer en annan utbetalningsperiod så är det livsvarig utbetalning som gäller.

Efterlevandeskydd

Logga in på Spv:s hemsida för mer information kring vilka efterlevandeskydd du eventuellt kan ha.

Mer information

Valcentral för PA 16 är SPV, Statens tjänstepensionsverk. Här kan du läsa mer om de olika delarna i PA 16.

Här får du enkelt koll på dina pensioner

  • Automatisk insamling ger dig en samlad bild av dina pensioner.
  • Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
  • Tjänsten är enkel, oberoende och kostnadsfri.
Logga inRegistrera dig

Mer läsning