Till sidans huvudinnehåll

Påverka var pensionspengarna hamnar

En hel del av din framtida pension finns som insatta pengar på konton i ditt namn. Du kan själv välja hur du vill ha de pengarna placerade. Här får du tips om hur du kan påverka din pension.

Uppdaterad: 2024-02-07

Tre personer skrattar tillsammans i trängseln i en stad

Var kan jag ändra mina val?

En hel del av din framtida pension finns på konton i ditt namn. Det gäller både i den allmänna pensionen och i tjänstepensionen. Du kan själv välja hur du vill ha de pengarna placerade. För den som inte väljer finns det förvalsalternativ, pengarna placeras då som staten eller arbetsmarknadens parter har bestämt. Det går att ändra de val du gjort. Här kan du läsa mer om vad som går att ändra och hur du gör det.

Premiepensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Den delen är placerad i fonder.

Fonderna kan ha olika inriktning. Pengarna kan placeras i olika typer av aktier eller räntepapper över hela världen.

Du kan välja högst fem olika fonder samtidigt. Du kan byta fonder när du vill. Valen gör du hos Pensionsmyndigheten. 

Om du inte gör något val hamnar dina pengar i statens förvaltningsalternativ, AP7 Såfa. Det är ett generationssparande där dina tillgångar är placerade i aktier upp till 55 år. Sedan flyttas pengarna gradvis över till räntesparande, vilken gör att värdeutvecklingen på sparandet blir stabilare.

Har du loggat in på minPension kan du se var din premiepension är placerad.

Byta fonder

Vill du byta fonder gör du det på Pensionsmyndighetens hemsida. Logga in med e-legitimation. 

På "Mina sidor" finns information om dina uppgifter. När du scrollar ner ser du vilka premiepensionsfonder du har. Leta efter rutan "Byt fonder". Följ sedan instruktionerna.

Det finns sorteringsverktyg som hjälper dig att titta på en viss typ av fonder. Du kan också se vilken avgift de olika fonderna har. Det finns informationsblad som berättar mer om de olika fonderna.

Tjänstepensionen

Den vanligaste typen av tjänstepension är en kollektivavtalad tjänstepension. Här förekommer två olika typer av pensionslösningar. I en hel del avtal blandas pensionslösningarna.Det handlar om två olika sätt att tjäna in till sin pension:

Förmånsbestämd pension

Pension som i förväg bestäms till ett visst belopp eller till en viss nivå av till exempel slutlönen. Du har inte pengarna på något konto utan nivån på pensionen bestäms när du går i pension. Det kan till exempel handla om en procentandel av dina sista årslöner. Här kan du alltså inte göra några val eller flytta pengar.

På minPension redovisas den förmånsbestämda pensionen som ett belopp, eller som intjänad förmån, det vill säga vad förmånen är värd just nu.

Premiebestämd pension

Premiebestämd pension kan även kallas avgiftsbestämd pension. Varje år du arbetar och har premiebestämd tjänstepension betalas en viss procent av lönen till ditt pensionskonto. Pensionen storlek bestäms av hur mycket pengar som satts in under arbetslivet och utvecklingen på det kapitalet.

I den premiebestämda pensionen kan du välja hur du vill ha dina pengar placerade. De olika avtalen har förhandlat fram olika val som du kan ta ställning till. Du väljer dels vilket bolag som ska förvalta dina pengar, dels om du vill att pengarna ska placeras i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring.

Gör du inget val finns en förvalslösning där dina pengar placeras. I de kollektivavtalade lösningarna är förvalet en traditionell försäkring.

På minPension kan du se hur dina pengar är placerade och i vilket bolag de finns. Du ser också var det intjänade kapitalet är värt.

Byta fonder

Vill du ändra ditt sparande? Till exempel byta till en annan fond? Ta kontakt med bolaget där du har dina pengar.

Vill du flytta dina pengar eller spara framtida pengar på annat sätt? Logga in eller ring den valcentral som administrerar din tjänstepension.

Mer läsning