Till sidans huvudinnehåll

Om PA 16

Du som är anställd inom staten omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området.

Uppdaterad: 2024-04-19

Två personer arbetar i ett flygledartorn

Du som är anställd inom staten har tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innehåller två avdelningar, Avdelning 1 och Avdelning 2. 

Avdelning 1

Lyssna på minPensionsPodden där SPV förklarar PA16 Avd 1

Du tillhör Avdelning 1 om du född 1988 eller senare. 

När tjänar jag in pengarna?

Du tjänar in till din pension från första anställningsdagen, oavsett ålder, och till 69 år. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 47 625 kr i månadslön år 2024) och 31,5 procent på löner över det.

Var finns pengarna? Kan jag välja hur de ska placeras? 

Tjänstepensionen är uppdelad i tre delar, som alla är premiebestämda. Två delar, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex, förvaltas av Kåpan Pensioner (här kan du inte välja något annat bolag). Utöver det finns en valbar del där du själv kan välja hur dina pensionspremier ska förvaltas. I den valbara delen finns flera bolag att välja mellan och pengarna kan antingen placeras i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Läs mer om de valen.

Väljer du att inte göra något val för den valbara delen så hamnar den i Kåpan Valbar. Alla pengar i Kåpans försäkringar, Tjänste, Flex och Valbar, är placerade i traditionella försäkringar. 

När kan jag ta ut pengarna?

Du kan ta ut pengarna från 63 års ålder. Om du inte har ansökt om att ta ut dem när du fyller 72 år kommer pengarna att betalas ut automatiskt till dig med livsvarig utbetalning. 

Hur betalas pengarna ut?

Du måste ansöka om de olika delarna i din tjänstepension. Kåpan Tjänste kan du ta ut livet ut eller under 5 till 20 år. Kåpan Flex kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid i slutet av ditt arbetsliv. Här är uttagsperoden livet ut eller på ett till 20 år För den valbara delen, där du själv kan välja bolag eller ha pengarna i Kåpan Valbar, är uttagsperioden livsvarig utbetalning eller under 10 till 20 år. 

Efterlevandeskydd

Så länge du är statligt anställd ingår en efterlevandepension och en tjänstegrupplivförsäkring i din anställning. Du kan också välja att ha återbetalningsskydd på delar av din tjänstepension som finns hos Kåpan Pensioner och på den valbara delen. Logga in hos kapan.se eller hos den förvaltare du valt för din valbara del för att se och ändra återbetalningsskydd.

Avdelning 2

Lyssna på minPensionsPodden där SPV förklarar PA16 Avd 2

Från den 1 januari 2024 kommer förändringar i avtalet. Bland annat höjs intjänandeåldern till 69 år och flexpension införs. Läs mer om förändringarna här.

Du tillhör avdelning 2 om du är född 1987 eller tidigare.Du tjänar in till de premiebestämda delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen i din tjänstepension från 23 års ålder och till 65 år. Din arbetsgivare betalar in 4,5 procent av lönen. Det finns ett tak vid 30 inkomstbasbelopp. 

Är du född före 1973 tjänar du även in till en förmånsbestämd del. Är du född 1973–1987och har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 47 625 kr i månaden 2024) i fem år har du också ha rätt till en förmånsbestämd del. Storleken påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Den förmånsbestämda delen kan du tjäna in till från 28 år och till 65 år.

Läs mer om den förmånsbestämda pensionen.

När kan jag ta ut pengarna?

Du kan ta ut dina pengar från 61 år om du är född 1965 eller tidigare. Är du född mellan 1966 – 1987 så kan du tidigast ta ut din pension från 63 år.

Du kan ta ut pensionen livet ut eller under en period på 5–20 år. För den valbara delen är kortaste uttagsperiod 10 år. Om du inte ansökt om att ta ut pengarna betalas de när du fyller 72 år med livsvarig utbetalning. 

Den förmånsbestämda delen har en livsvarig utbetalning från det att du fyllt 65 år. Här krävs alltid en ansökan, oavsett ålder.

Läs mer om att ta ut pension hos SPV

Hur betalas pengarna ut?

Du måste ansöka om delarna i din tjänstepension. Kåpan Tjänste kan du ta ut livet ut eller under 5 till 20 år. Den valbara delen kan du ta ut livet ut eller under en begränsad tid på 10 till 20 år. Den förmånsbestämda delen betalas ut livet ut. Du kan du ta ut den före 65 år, men då påverkas storleken på beloppet efter 65 år

Om du inte själv väljer en annan utbetalningsperiod så är det livsvarig utbetalning som gäller.

Efterlevandeskydd

Så länge du är statligt anställd ingår en efterlevandepension och en tjänstegrupplivförsäkring i din anställning. Du kan också välja att ha återbetalningsskydd på delar av din tjänstepension som finns hos Kåpan Pensioner och på den valbara delen. Logga in hos kapan.se eller hos den förvaltare du valt för din valbara del för att se och ändra återbetalningsskydd.

Mer information

Valcentral  för PA 16 är SPV, Statens tjänstepensionsverk.  

Här kan du läsa mer om de olika delarna i PA 16.

Vill du veta mer?

Poddavsnitt

Allt du behöver veta om PA16 Avd 2 (inspelad nov 2023)

Allt du behöver veta om PA16 Avd 1 (inspelad nov 2023)

Bloggen

Anställda inom staten kan se sin prognos hos SPV

Mer läsning