Till sidans huvudinnehåll

Om AKAP-KR

De flesta som arbetar inom en kommun eller region tillhör tjänstepensionsavtalet AKAP-KR.

Uppdaterad: 2024-03-28

På ett dagis. En pedagog leker med barnen.

AKAP-KR 

År 2023 infördes det nya avtalet AKAP-KR som berör alla anställda inom kommun och region, födda 1958 och senare. För dem som tidigare haft KAP-KL och förmånsbestämd pension gäller särskilda regler. Läs mer om dem på OFR:s hemsida

När tjänar du in pengarna?

Du tjänar in till din tjänstepension från första anställningsdagen, oavsett ålder. Arbetsgivaren betalar in motsvarande 6 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. (571 200 kronor i årsinkomst 2024 vilket motsvarar en månadslön på 47 625 kronor i månaden) och motsvarande 31,5 procent på högre inkomster. Du tjänar in till din tjänstepension upp till gällande åldersgränser i LAS (från 2023 är den åldersgränsen 69 år). 

Var finns pengarna? Så väljer du hur de ska placeras  

Du väljer själv hur du vill placera pengarna ska placeras, antingen in en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

Om du inte gör något eget val förvaltas pengarna i en traditionell försäkring hos KPA Pension. Här ingår ett återbetalningsskydd som du kan välja bort om du inte behöver det.

När kan du ta ut pengarna?

Du kan ta ut din tjänstepension från 60. Du kan välja uttagsperioder på tio år och uppåt. Gör du inget eget val betalas pengarna ut livsvarigt. Du måste ansöka om att få din pension.                                                                                          

Särskilda regler för förmånsbestämd ålderspension

Du som är kommun- och regionanställd och har en årslön på 7,5 inkomstbasbelopp eller mer kan ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Utbetalningsperioden för den delen av tjänstepensionen kan du inte påverka. Den betalas alltid livet ut.

Du som hade fyllt 28 år och var kommun- och/eller regionanställd före 1998 kan också ha tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser, till exempel intjänad pensionsrätt 971231.

Du ansöker hos din arbetsgivare när du vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension. Ofta vill arbetsgivaren ha ansökan senast tre månader i förväg. Fråga din arbetsgivare för att få veta vad som gäller för just dig.

Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension när du är 61 år.

Efterlevandeskydd?

Du har ett återbetalningsskydd som du kan välja bort om du vill. Läs mer om återbetalningsskydd på KPA Pension.                                                                                               

Mer information om AKAP-KR

Bra information om hur de här tjänstepensionerna fungerar hittar du hos valcentralerna Pensionsvalet och Valcentralen

Vilken valcentral just du tillhör beror på i vilken region eller kommun du jobbar eller har jobbat. Du kan ta reda på vilken valcentral du tillhör genom att prova att logga in med ditt personnummer hos dem båda.

Mer läsning