Till sidans huvudinnehåll

Om ITP

Om du är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtal har du ITP som tjänstepension. Du kan antingen ha din tjänstepension i ITP 1 eller ITP 2.

Uppdaterad: 2024-05-20

Ung kvinna framför liten grupp människor redovisar med postat-lappar på glasvägg

Tjänstepensionen ITP är tjänstepensionslösningen för privatanställda tjänstemän. Den har tillkommit genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.  

Om du är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtal har du ITP som tjänstepension. Du kan antingen ha din tjänstepension i ITP 1 eller ITP 2. Det är ganska stor skillnad på avtalen så det är bra att ta reda på vilket du tillhör.

ITP 1

ITP 1 omfattar främst dig som är tjänsteman och född 1979 eller senare, men det finns också arbetsplatser som har valt att använda ITP 1 för alla sina anställda.

När tjänar jag in pengarna?

Du tjänar in pengarna från 25 års ålder och fram tills du fyller 66 år. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 4,5  procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 47 625 kr i månadslön år 2024) och 30 procent på löner över det. Du kan även ha ett avtal med flexpension, vilket innebär att det görs extra insättningar till tjänstepensionen.  

Var finns pengarna? Kan jag välja hur de ska placeras? 

ITP1 är en premiebestämd pension där du kan välja hur dina pengar ska placeras. Du väljer själv vilket bolag som ska ta hand om dina pengar. Du kan välja mellan två typer av sparande: traditionell försäkring eller fondförsäkring. Hälften av pengarna måste du en traditionell försäkring. För den andra hälften väljer du själv sparform, antingen en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Du kan också välja en kombination av de båda sparformerna.

Gör du inget val placeras dina pengar hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Du kan läsa mer om hur du väljer och vilka val du kan göra hos Avtalat.

När kan jag börja ta ut pengarna?

Du kan tidigast ta ut pengarna från 55 års ålder. Det är möjligt att variera uttagsperioden. Läs mer hos Alecta. 

Finns det efterlevandeskydd?

Du kan välja till återbetalningsskydd för din tjänstepension.

ITP 2

ITP 2 omfattar dig som är född 1978 och tidigare.

När tjänar jag in pengarna?  

 Du tjänar in till ITP 2 mellan 28 och 65 år. För att få full ITP ska du jobba i 30 år. Till största del av ITP 2 en förmånsbestämd pension. Det innebär att du får minst 10 procent av din slutlön när du går i pension.

Var finns pengarna? Kan jag själv välja hur de ska placeras?

Den förmånsbestämda delen förvaltas av Alecta. Men du har också en premiebestämd del, ITPK. Den delen förvaltar du själv och du kan göra egna val.

Till största del är ITP 2 förmånsbestämd. Det innebär att du får ut minst 10 procent av din slutlön när du går i pension. Den premiebestämda delen heter ITPK och motsvarar 2 procent av din månadslön.  

Du bestämmer själv hur du vill placera pengarna i din ITPK. Du kan läsa mer om hur du väljer och vilka val du kan göra hos Avtalat.

Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell försäkring hos Alecta.Gjorde du inga val före år 2007 så finns pengarna i Ursprunglig ITPK. Läs mer om Ursprunglig ITPK hos Alecta.

När kan jag börja ta ut pengarna?

Du kan ta ut pengarna från 55 års ålder. Du kan välja uttagsperiod, från fem år och till livsvarigt uttag. I vissa fall kan du ta ut pensionen på ännu kortare tid. Läs mer hos Alecta. 

Finns det efterlevandeskydd

I ITP2 finns familjepension om du har en lön på mer än 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 47 625 kr i månadslön år 2024). Läs mer om ITP2 Familjepension hos Alecta.

Här hittar du mer information om ITP

Alecta

Avtalats rådgivningstjänst

Mer läsning