Om KAP-KL och AKAP-KL

För dig som är född 1985 eller tidigare och anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag gäller tjänstepensionen KAP-KL. Om du är född 1986 eller senare gäller istället AKAP-KL .

Musiklektion

KAP-KL

KAP-KL gäller från och med 2006 och ersätter det tidigare avtalet PFA. Avtalet omfattar dig som är född 1985 eller tidigare och innebär att din arbetsgivare betalar in en pensionspremie (4,5 procent av din pensionsgrundande lön) till din avgiftsbestämda ålderspensionen KAP-KL. Du bestämmer själv hur pengarna ska placeras genom att välja sparform och försäkringsbolag.

AKAP-KL

AKAP-KL gäller från 2014. Avtalet omfattar dig som är född 1986 eller senare. Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till din avgiftsbestämda ålderspension (avgiften är 4,5 procent av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av din inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp). Du väljer själv hur du vill placera din avgiftsbestämda ålderspension; i traditionell pensionsförsäkring eller i fondförsäkring.


Nu förbättras informationen om KAP-KL på Minpension.se

Tidigare var det svårt för anställda inom kommuner och landsting att få en helhetsbild av sin pension. Men efter många års samarbete mellan Min Pension, KPA Pension, Skandia, Kyrkans Pensionskassa och arbetsmarknadens parter har nya modeller att leverera pensionsinformation om KAP-KL skapats. Det gör att individer inom kommuner och landsting idag har möjlighet att se hela sin intjänade tjänstepension och göra prognoser för framtida pensionsuttag på Minpension.se.

Läs mer om arbetet via denna länk >>


Fakta om KAP-KL

Antal försäkrade: cirka 1 miljon
Antal företag: alla landsting och kommuner
Premievolym: cirka 13 miljarder kronor per år
Avtalsparter: SKL Sveriges Kommuner och Landsting samt OFR (Fackförbunden inom kommuner och landsting, bland andra Vision)


Valcentraler

KAP-KL sköts idag av två valcentraler. Vilken du tillhör beror på i vilken kommun eller landsting du arbetar. Mer info hittar du på respektive valcentrals webb:

- Pensionsvalet
- Valcentralen