Om PA 16

Du som är eller har varit anställd inom staten omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området.

Tjänstepensionen PA 16 trädde i kraft i januari 2016 och innehåller två avdelningar, Avdelning I och Avdelning II.

Bild

Avdelning I tillhör du som är född 1988 eller senare.

Du tjänar in till din pension från första anställningsdagen oavsett ålder och fram till 67 år. Tjänstepensionen är uppdelad i tre delar, som alla är premiebestämda. Den valbara delen där du själv kan välja hur dina pensionspremier ska förvaltas samt Kåpan Tjänste och Kåpan Flex, vilka alltid förvaltas av Kåpan Pensioner. Tillhör du Avdelning I har du alltid alla dessa delar.

Avdelning II tillhör generellt du som är född 1987 eller tidigare.

Du tjänar in till din pension fram till 65 år och historiskt sett tidigast från 28 års ålder. Avdelning II är det som tidigare kallades PA03.

Tjänstepensionen är uppdelad i tre olika delar; två premiebestämda och en förmånsbestämd. Den valbara delen där du själv kan välja hur dina pensionspremier ska förvaltas samt Kåpan Tjänste som alltid förvaltas av Kåpan Pensioner. Tillhör du Avdelning II har du alltid dessa två delar. Är du född före 1973 tjänar du även in till en förmånsbestämd del. Är du född 1973 eller senare tjänar du bara in till en förmånsbestämd del om du har lön över 7,5 inkomstbasbelopp.


Vill du veta mer?

I poddavsnitt 19 pratar vi om PA 16 med SPV:s kommunikationschef Olof Lundvall >>

Blogginlägg om pensioner för unga >>


Fakta om den statliga tjänstepensionen

Antal försäkrade: cirka 800 000
Antal arbetsgivare: cirka 400
Premievolym: ca 13 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna OFR/S, P och O, SACO-S och SEKO


Valcentral för statligt anställda

Statens Tjänstepensionsverk (SPV) är valcentral för den statliga tjänstepensionen. Läs mer om kollektivavtalet PA 16 på SPV:s hemsida