Om Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är ett pensionsavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO och gäller för dig som är privatanställd arbetare på ett företag som har kollektivavtal.

Avtalspension SAF-LO heter tjänstepensionen för privatanställda arbetare

Du tjänar in till Avtalspension SAF-LO från den månad du fyller 25 år till 65 år. Fortsätter du arbeta efter din 65-årsdag gäller speciella regler.

Din arbetsgivare betalar in en premie som motsvarar 4,5 procent för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent för lönedelar däröver.

Du väljer själv vilket bolag som ska ta hand om dina pengar.

Du kan välja mellan två typer av sparande: traditionell försäkring eller fondförsäkring.


Viktigt att tänka på om tjänstepension/avtalspension

Det är din arbetsgivare som betalar din pensionspremie för tjänstepensionen. Även om företaget du arbetar på saknar kollektivavtal kan din arbetsgivare ha tecknat avtalspension för de anställda. Om du är osäker på vad som gäller på din arbetsplats ska du fråga din arbetsgivare.


Vad är Avtalspensin SAF-LO? Lyssna här!

Vi lät Dan Adolphson, trygghetsekonom på AMF, berätta om Avtalspension SAF-LO i Minpensionspodden. Lyssna här >>


Fakta om Avtalspension SAF-LO

Antal försäkrade: cirka 2,9 miljoner
Antal företag: cirka 210 000
Premievolym: cirka 13,5 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Svenskt Näringsliv och LO


Valcentral för Avtalspension SAF-LO

Mer information om Avtalspension SAF-LO hittar du på valcentralen Foras hemsida.