Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighet på minPension


Min Pension i Sverige AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur minPension uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan kontakta oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är tillämplig på offentliga aktörer. Lagen omfattar därmed inte vår webbplats www.minPension.se men på grund av att tjänsten vänder sig till alla i Sverige som tjänar in till pension så är vår ambition att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är minPension?

Alla delar av minPension är inte är helt tillgängliga, men vi strävar efter att förbättra sidans tillgänglighet.

På grund av de brister som beskrivs här nedanför är minPension delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

  • Poddavsnitten saknar kompletterande information i text [WCAG 1.2.1 (A)]
  • Videon på sidan ”Kom igång” saknar kompletterande information i text [WCAG 1.2.1 (A)]
  • Vissa element saknar navigering med hjälp av att tabba [WCAG 2.4.3 (A) och [WCAG 2.4.7 (AA)]]
  • På alla väsentliga ställen där informationen är av vikt uppfyller vi AA men på vissa andra ställen är kontraster mellan text och bakgrund för låga [WCAG 1.4.3 (AA)]
  • Det finns dokument i pdf-format på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade men de som vänder sig till allmänheten är tillgänglighetsanpassade [WCAG (AA)]
  • Vissa modaler hamnar inte i korrekt fokus vid användning [WCAG 2.4.3 (AAA)]

Testa av minPension

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av minPension. Bedömningen gjordes 2021-03-03 med Wave evaluation tool, lighthouse samt manuell genomgång och manuella tester.

Om du upplever hinder

I sidfoten finner du Vanliga frågor där vi svarar på de vanligaste frågorna vi får gällande tillgängligheten på minPension.

Du kan även läsa vår bloggartikel och där läsa mer om hur vi tänker gällande vår tillgänglighet.

Kontakta oss gärna om du inte hittar svaret på din fråga och där du på grund av ovanstående brister, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Kontakta oss

  • Telefon till kundtjänst: 0771-89 89 89
  • Logga in och skicka meddelande på sidan Kundservice