Till sidans huvudinnehåll

Pension och skatt 2019

Arbetsinkomster och pension beskattas olika. Din ålder har också betydelse. Högst skatt betalar du på pension som tas ut tidigt, lägst skatt på arbetsinkomster sent i arbetslivet.

Uppdaterad: 2019-11-29 10 min läsning


En man sitter och tittar på en surfplatta

Har du inte så långt kvar till pensionen så spelar skatten på pension roll för din pensionsplanering. Vad blir det kvar i plånboken efter skatt? Siffrorna som redovisas i prognosen är vad du kan förvänta dig att få i pension före skatten är betald. Samma sak gäller för de löner som redovisas. Här nedan får du hjälp att ta reda på hur skatten påverkar pensionen.

Så här kollar du din egen skatt

Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir. 

Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension.

Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun, kolla skatten där du bor.

Så räknar Medel-Terese ut sin skatt på pensionen

Medel-Terese går in på Skatteverkets hemsida och skriver in "Räkna ut skatt "  i sökfältet. Då kommer hon till en sida där det går att beräkna skatten på pensionen. Medel-Terese skriver in 1954 som födelseår, eftersom hon tänker gå i pension när hon fyllt 65 år. Om hon vill se vad skatten blir från det år hon fyller 66 år så skriver hon in födelseåret 1953.

För att  ta reda på vilken kommunalskatt hon betalar skriver hon namnet på sin kommun, och betalar hon kyrkoavgift så skriver hon i det.  Hennes förväntade pension är 18.000 kronor i månaden, alltså 216.000 kronor om året. Den siffran skriver hon in i rutan "Pension". Medel-Terese klickar på "Beräkna skatt" längst ner på sidan. Då får hon besked om hur mycket skatt hon skulle betala om hon var pensionär. För Medel-Terese skulle det bli 60.000  kronor.

Kvar i Medel-Terese plånbok blir: 216.000 - 60.000 = 156.000 kronor per år eller cirka 13.000 kronor i månaden. Det år Medel-Terese fyller 66 år sjunker hennes skatt till 43.000 eftersom grundavdraget höjs från den åldern. Kvar i plånboken blir 14.400 kronor i månaden.

Din ålder spelar roll för hur stor pensionen blir 

Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. Skälet är att grundavdragen är olika. För 2019 är det personer som är födda 1953 och tidigare som omfattas av den lägre skatten.  

Exempel

Inkomst 20.000 kronor i månaden, skattetabell 32

Inkomst  Skatt
Pension före 66 år   5.800 kronor
Pension från 66 år    4.400 kronor
Lön före 66 år  4.000 kronor
Lön från 66 år   2.100 kronor

 

 

 

 

Skatt som inte påverkas av din ålder

Kapitalinkomster, till exempel vinster om du säljer din bostad eller fonder eller aktier, påverkas inte av vid vilken ålder du har när skatten betalas. Är du bosatt i ett annat land och betalar sink-skatt finns det inte heller några åldersregler.

 

Skatt om du tar ut pension och arbetar samtidigt

Jobbar du men tar ut pension samtidigt kommer delar av dina inkomster att beskattas som lön, inklusive jobbskatteavdrag. Den del som är pension beskattas som det.

Exempel

Inkomst 20.000 kronor i månaden, 10.000 som lön, 10.000 som pension, skattetabell 32.

Inkomst   Skatt
Före 66 år  4.700 kronor
Från 66 år   2.600 kronor 

                                       

Skatt om du flyttar utomlands

Om du väljer att flytta till ett annat land som pensionär så kommer du normalt att skatta i Sverige för den pension du tjänat in här. Det kallas för Sink-skatt (särskild inkomstskatt). Den är 25 procent från 2018. Istället för grundavdrag finns ett fribelopp på 35.000 kronor. Det gäller oavsett ålder.I övrigt gäller olika regler i olika länder. Kontakta Skatteverket om du vill veta mer.

Skatteverkets information om skatt i utlandet

 

Valutan spelar roll

Pension betalas ut i svensk valuta. Bor du i ett annat land kan valutaförändringar påverka vilket värde din pension har. Om du t ex bor i Spanien och betalar mat och hyra i euro så får du mindre för din pension om värdet på den svenska kronan sjunker i förhållande till euron. Du får mer för din pension om värdet på kronan stiger. Det kan därför vara bra att ha en sparbuffert i lokal valuta för att den vägen jämna ut skillnaderna.

Så slipper du kvarskatt

Som pensionär får du ofta pension från flera olika håll.Du kanske även jobbar och får lön. Om du får inkomster från flera håll kan du få kvarskatt eftersom skatteavdragen på dina inkomster då kan bli för låga. Det beror på att den som betalar ut huvudinkomsten, alltså den högsta pensionen eller lönen, bara drar skatt enligt skattetabell för just denna inkomst. Skatteavdraget kan då bli för lågt eftersom övriga utbetalare ska dra av 30 procent i skatt. Du kan begära jämkning hos Skatteverket för att undvika detta.

 

Om skatt och pension 2019 i minPensionsPodden

Klicka på länken och lyssna.

Vad händer med pensionerna 2019

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in